Upphävd författning

Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet

Version: 1910:13

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1910-02-11
Ändring införd
SFS 1910:13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att, sedan tyska regeringen förbundit sig att med afseende å delgifning af handling på begäran af svensk myndighet göra motsva rande medgifvande, Vi funnit godt i nåder förordna, att hvad i nådiga kungörelsen den 30 april 1909 angående delgifning af handling på begäran af utländsk myndighet finnes stadgadt därom att belopp, som i anledning af framställning om delgifning utbetalts till stämningsmän, skall anmälas till ersättning hos utrikesdepartementet eller vederbörande konsul icke skall gälla, där framställningen gjorts af tysk myndighet; skolande sålunda utgifna belopp stanna på statsverket.

Ändringar

Kungörelse (1910:13) angående viss kostnad för delgivning av handling på begäran av tysk myndighet

Ändring, SFS 2013:982

Omfattning
upph.