Upphävd författning

Kungörelse (1971:725) om garanti för obligationslån

Version: 1971:725

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1971-08-13
Ändring införd
SFS 1971:725
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott ge tillkänna, att Kungl. Maj:t /k/ dels /-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda fyra obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt två miljarder tvåhundra miljoner kronor.
ObligationslånLånebelopp
Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 10 november 1970 Svenska statens 7 1/4 obligationslån den 8 juni 1971 1970 års premieobligationslån, andra lånet 1971 års premieobligationslån800 000 000 800 000 000 300 000 000 300 000 000

Ändringar

Kungörelse (1971:725) om garanti för obligationslån

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.