Upphävd författning

Förordning (1971:863) om instruktionen för boställsnämnderna

Version: 1971:863

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1971-10-29
Ändring införd
SFS 1971:863
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Enl. SFS1986:957 skall i 2 § orden "Kungl. Maj:t" bytas ut mot "regeringen".

9 §  Boställsnämnden är beslutför, när samtliga ledamöter är närvarande. Förordning (1986:957).

10 § har upphävts genom förordning (1986:957).

11 §  Bestämmelserna i 29 § verksförordningen (1987:1100) om myndighetens beslut skall tillämpas på boställsnämnderna.

[S2]Över varje förrättning skall det föras ett protokoll som utvisar

 • vilka som har deltagit i förrättningen,
 • vilka sakägare som har inställt sig,
 • de yrkanden som har framställts,
 • vad som i övrigt har framkommit vid förrättningen,
 • boställsnämndens beslut. Förordning (1988:1099).

Ändringar

Instruktion (1971:863) för boställsnämnderna

Förordning (1986:957) om ändring i instruktionen (1971:863) för boställsnämnderna

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 2, 9 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:1099) om ändring i instruktionen (1971:863) för boställsnämnderna

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1100) om upphävande av instruktionen (1971:863) för boställsnämnderna

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-07-01