Upphävd författning

Förordning (1975:940) om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)

Version: 1975:940

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
SFS 1975:940
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att vad som sägs i 198 § konkurslagen (1921:225) om registrerat skepp, andel i sådant skepp och skeppsregister från och med den 1 januari 1976 icke längre skall avse fartyg som blivit infört i fartygsregistret, lott i sådant fartyg samt inteckningsbok för fartyg.

Ändringar

Förordning (1975:940) om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)

Förordning (1987:925) om upphävande av för- ordningen (1975:940) om tillämpning av 198 § konkurslagen (1921:225)

    Omfattning
    upph.
    Ikraftträder
    1988-01-01