Upphävd författning

Lag (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:352
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I den mån det påkallas enligt överenskommelse mellan Sverige och främmande stat om handräckning i skatte- eller avgiftsärende, skall svensk myndighet bistå den främmande staten med utredning i ärende angående skatt eller allmän avgift i denna stat. Utredningen skall genomföras i enlighet med de föreskrifter som gäller vid utredning i motsvarande ärende angående närmast jämförlig svensk skatt eller avgift. I sådant ärende möjliga tvångsmedel får anlitas i mån av behov.
Vad som sägs i denna lag gäller dock icke tull eller annan allmän avgift, som avses i lag (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag.

Ändringar

Lag (1978:352) om utredning i utländskt skatteärende

Ändring, SFS 1990:314

    Omfattning
    upph.