Upphävd författning

Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter

Departement
Civildepartementet KOM
Utfärdad
1982-12-16
Ändring införd
SFS 1982:1173
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommuner och länsstyrelser bemyndigas att i lokal ordningsstadga meddela sådana föreskrifter om den allmänna ordningen som avses i 7 § allmänna ordningsstadgan (1956:617). Bemyndigandet får dock inte utnyttjas för att meddela föreskrifter som innebär inskränkning i den enskildes frihet att framföra musikaliskt eller annat konstnärligt verk.

Ändringar

Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter

Ändring, SFS 1993:1632

    Omfattning
    upph.