Upphävd författning

Förordning (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1982-06-03
Ändring införd
SFS 1982:375
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av föreskrifterna i kyrkomusikerförordningen (1950:375) gäller tills vidare att lediga ordinarie skolkantorstjänster får återbesättas endast som extra ordinarie tjänster. I sådana tjänster skall ingå icke-ordinarie tjänster som lärare i grundskolan för klass på lågstadiet (tjänst som lärare 1) eller för klass på mellanstadiet (tjänst som lärare 2). I fråga om tillsättning av extra ordinarie skolkantorstjänster skall kyrkomusikerförordningens föreskrifter tillämpas. Vad där sägs om ordinarie tjänst skall i stället gälla extra ordinarie tjänst.

Ändringar

Förordning (1982:375) med provisoriska bestämmelser om skolkantorer

Ändring, SFS 1990:111

    Omfattning
    upph.