Inaktuell version

Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Version: 1982:789

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Begäran om utbetalning i elektronisk form

2 §  Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge att begäran om utbetalning får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Indrivning av fordran för återbetalning

3 §  Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Av 3 § samma förordning framgår att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Ändringar

Förordning (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Förordning (1983:471) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:1101) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggninar till polisen

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:729) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§; ny 6 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-10-01

Förordning (1989:904) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

  Omfattning
  ändr. 3-6 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1993:1629) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polibevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1998:1287) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:365) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 3 §; ny 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:115) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2000:1177) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:387) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2009:586 ) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2013:940) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1134) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01