Upphävd författning

Förordning (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag

Version: 1984:749

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1984-09-06
Ändring införd
SFS 1984:749
Ikraft
1984-10-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bankinspektionen skall, sedan avgift har fastställts enligt 5 § lagen (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag, anmana aktiebolaget att inom viss tid betala in avgiften på statsverkets checkräkning i riksbanken. Om betalning inte sker inom föreskriven tid skall bankinspektionen överlämna ärendet till kronofogdemyndigheten.

Ändringar

Förordning (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag

    Ikraftträder
    1984-10-02

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.