Upphävd författning

Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av mellankommunala skatterättens avveckling;

Version: 1988:325

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:325
Ikraft
1988-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om delgivning av mellankommunala skatterättens domar och beslut skall handhas av länsrätten i Stockholms län. Länsrätten skall också vidta de åtgärder beträffande överklagade domar och beslut som enligt 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ankommer på mellankommunala skatterätten.

2 §  Rättelser enligt 32 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i domar och beslut som har meddelats av mellankommunala skatterätten får vidtas av lagmannen i länsrätten i Stockholms län eller den som han utser.

3 §  Mellankommunala skatterättens arkiv skall övertas av länsrätten i Stockholms län. Arkivet avlämnas till riksarkivet vid den tidpunkt och i den omfattning som länsrätten och riksarkivet kommer överens om.

Ändringar

Förordning (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av Mellankommunala skatterättens avveckling

    Ikraftträder
    1988-07-01

Förordning (1997:71) om upphävande av förordningen (1988:325) om vissa åtgärder med anledning av Mellankommunala skatterättens avveckling

    Omfattning
    upph.