Upphävd författning

/r1/ Förordning (1989:423) om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar;

Version: 1989:423

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-05-25
Ändring införd
SFS 1989:423
Ikraft
1989-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för inköp av bilar som i förtid uppfyller de krav på avgasrening som enligt bilavgasförordningen (1987:586) skall gälla från och med 1992 års modell.

[S2]Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595).

2 §  Bidrag lämnas för bilar som avses i 8 § första stycket 2 bilavgasförordningen (1987:586) och som vid registrerings- eller typbesiktning betecknas som 1991 eller tidigare års modell, förutsatt att de avgasreningskrav som anges i 6 § bilavgasförordningen är uppfyllda.

3 §  Bidraget är 6 000 kronor för varje fordon och betalas av trafiksäkerhetsverket till den som efter det att bilen upptagits i typintyg eller godkänts vid den första registreringsbesiktningen, i bilregistret antecknas som ägare när fordonet för första gången tas i bruk.

4 §  Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas av trafiksäkerhetsverket.

Ändringar

Förordning (1989:423) om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar

Ändring, SFS 1991:1090

    Omfattning
    upph.