Upphävd författning

Förordning (1990:1067) om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara

Version: 1990:1067

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-11-22
Ändring införd
SFS 1990:1067
Ikraft
1990-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Föreskrifterna i denna förordning gäller för eldningsanläggningar och anläggningar för framställning av trädbränsle om anläggningen är belägen inom Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus eller Hallands län.

2 §  I anläggningar där sådan träfiberråvara som avses i 2 § första stycket 2 lagen (1987:588) om träfiberråvara används med stöd av tillstånd enligt den lagen får tillståndet överskridas under kalenderåren 1990 och 1991. Detta gäller dock inte såg- och kutterspån.

3 §  I anläggningar där sådan träfiberråvara som nämns i 2 § används utan att tillstånd behövs enligt den lagen får användningen ökas under kalenderåren 1990 och 1991 utan att tillstånd söks. Detta gäller dock inte såg- och kutterspån.

Ändringar

Förordning (1990:1067) om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara

    Ikraftträder
    1990-12-15

Förordning (1991:1760) om upphävande av förord- ningen (1990:1067) om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara

    Omfattning
    upph.