Upphävd författning

/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:1124) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet;

Version: 1990:1124

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-11-26
Ändring införd
SFS 1990:1124
Ikraft
1990-12-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet enligt lagen (1988:846) om ungdomsbosparande skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 11 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 2 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets Föreskrifter (1990:1124) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

    Ikraftträder
    1990-12-17

Ändring, SFS 1992:1034

    Omfattning
    upph.