Upphävd författning

Tillkännagivande (1992:977) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

Version: 1992:977

Regeringen ger till känna följande.
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, som för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989/n1/, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1989:7) i sin lydelse på originalspråken engelska och franska. En översättning av konventionen till svenska finns intagen i bilaga till regeringens proposition 1988/89: 8 om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden.
Konventionen kommer den 1 oktober 1992 att vara i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
StatDag då konventionen blev tillämplig mellan Sverige och staten i frågaFörklaringar och reservationer
Amerikas förenta stater Förenta1989-06-01I enlighet med artikel 24 har staterna reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Förenta staterna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förenta staternas rättshjälpssystem.
Argentina1991-06-01--
Australien1989-06-01I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien.
Belize1991-04-01I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till desscentralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Belize inte bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem.vara förpliktat att
Canada1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem.
Danmark1991-07-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom rättshjälpssystem.Danmarks
Frankrike1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland1990-12-01I enlighet med artikel 26 skall Förbundsrepubliken Tyskland inte vara förpliktad att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Förbundsrepubliken Tysklands rättshjälpssystem.
Förbundsrepubliken Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska.
Irland1991-10-01--
Israel1991-12-01I enlighet med artikel 26 skall Israel inte bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem.vara förpliktat att
Luxemburg1989-06-01I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem.
Mexico1992-08-01--
Nederländerna1990-09-01Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba.
I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas rättshjälpssystem.genom Nederländernas
Norge1989-06-01I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Norge inte bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem.vara förpliktat att som
Nya Zeeland1992-08-01I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet.
I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpssystem.
Portugal1989-06-01--
Schweiz1989-06-01--
Socialistiska federativa republiken Jugoslavien1991-12-01Konventionen har tillträtts av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien. Frågan om vilken betydelse statssuccessionen har för Sverige när det gäller denna traktat utreds för närvarande av Utrikesdepartementet.
Spanien1989-06-01--
Storbritannien och Nordirland1989-06-01Enligt artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem.
Konventionen skall från och med den 1 även i förhållande till Isle of Man.september 1991 tillämpas
Ungern1990-07-01--
Österrike1989-06-01--

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (1992:977) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

    Övergångsbestämmelse

    Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1991:1239) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är föranlett av att Israel, Mexico, Nya Zeeland och Socialistiska federativa republiken Jugoslavien har tillträtt konventionen.

Ändring, SFS 1994:76

    Omfattning
    upph.