Upphävd författning

Förordning (1994:1405) om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995

Version: 1994:1405

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
SFS 1994:1405
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 16 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt skatten för bränslen som anges i bilaga 1 samma lag och för elektrisk kraft till följande belopp för år 1995.
 • ------------------------------------------------------------------ Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp -------------------------------------------------------------------- ur 27.01, ur 27.02 eller ur 27.04 Kolbränslen 245 kr per ton
ur 27.10 eller ur 38.14Fotogen, motorbrännoljor och eldningsoljor samt andra oljeprodukter, med undantag för smöroljor och smörjfetter som inte används för energialstring575 kr per m/3/
ur 27.11Naturgas186 kr per 1 000 m/3/
ur 27.11 eller ur 38.23Gasol som används för a) drift av motorfordon b) annat ändamål än drift av motorfordon90 öre per liter 112 kr per ton
-------------------------------------------------------------------------
Skatten för elektrisk kraft tas ut per kilowattimme med
 1. 0 öre för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
 2. 3,7 öre för annan elektrisk kraft än som avses under a och som förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
 3. 6,8 öre för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i bilaga 2 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt,
 4. 9 öre för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Ändringar

Förordning (1994:1405) om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995

  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1994:1609

  Omfattning
  upph.