Upphävd författning

Lag (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

Version: 2004:772

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:772
Ikraft
2005-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Om det i en kommun eller ett landsting skall tas ut skatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommunen eller landstinget träffa avtal med staten om att biträda staten med
  1. information om systemet med trängselskatt, och
  2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten.
Kommunen eller landstinget får dock inte med stöd av denna bestämmelse utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.

Ändringar

Lag (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt

Förarbeten
Rskr. 2004/05:2, Prop. 2003/04:169, Bet. 2004/05:SkU4
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.