Inaktuell version

Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
SFS 2005
Upphäver
Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ersättning enligt 5 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting lämnas

  1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt
  2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 § samma lag.

[S2]Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som lokalen är inrymd i upplåts av stat, kommun, landsting, kommunalförbund, beställarförbund eller samordningsförbund.

2 §  Skatteverket skall avräkna utbetalad ersättning enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting mot inkomsttiteln 9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting när verket betalar ut ersättningen.

3 §  Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2012:388) om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2012-07-01