Inaktuell version

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Statens beredning för medicinsk utvärdering har till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjukvården ur medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

[S2]Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Beredningen ska utvärdera hur denna kunskap har använts och vilka resultat som nåtts.

2 §  Myndigheten ska vara kontaktmyndighet i internationella frågor som rör utvärdering av medicinska metoder och stödja såväl det europeiska samarbetet som övrigt internationellt samarbete.

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

4 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för medicinsk utvärdering.

[S2]Nämnden har till uppgift att fatta beslut om projekt, samt att fastställa sammanfattningar och slutsatser i de utvärderingar som myndigheten genomför enligt 1 §.

[S3]Nämnden består av myndighetens chef och högst 11 ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §  Direktören är myndighetschef.

6 §  Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för medicinsk utvärdering utses av regeringen.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Ändringar

Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1139) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2014:150) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-11-01

Förordning (2015:167) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 a, 4, 6 §§
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:285) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
ändr. 1, 4 §§; nya 1 a, 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2015-07-02

Förordning (2018:1523) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1531) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Omfattning
nuvarande 1 a § betecknas 1 b §; ny 1 a §
Ikraftträder
2018-11-01