Inaktuell version

Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Version: 2007:911

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ska främja, stödja och genomföra

  1. utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
  2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
  3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet, och
  4. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

[S2]I utvärderingsarbetet ska effekterna för kvinnor och män särskilt belysas. Myndigheten ska vidare sprida information om resultaten av sina utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett vetenskapligt råd.

Särskilda organ

4 §  Det vetenskapliga rådet består av generaldirektören, en ordförande och högst nio andra ledamöter.

5 §  Det vetenskapliga rådet har till uppgift att lämna förslag till beslut i ärenden om ansökningar om bidrag från myndigheten. Generaldirektören får även använda det vetenskapliga rådet som rådgivande organ i andra frågor.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

7 §  Det vetenskapliga rådets ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar

Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:648) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-07-07

Förordning (2012:16) om ändring i förordningen (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2012-02-21