Upphävd författning

Förordning (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

Version: 2007:995

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:995
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2008.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp
EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 31,2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1 - motorbensin per liter2 kr 95 öre2 kr 20 öre per liter5 kr 15 öre per liter
- alkylatbensin per liter1 kr 32 öre2 kr 20 öre per liter3 kr 52 öre per liter
b) miljöklass 2 per liter2 kr 98 öre2 kr 20 öre per liter5 kr 18 öre per liter
2. 2710 11 31,2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 13 kr 68 öre per liter2 kr 20 öre per liter5 kr 88 öre per liter
3. 2710 19 21,2710 19 25, 2710 19 412710 19 49 eller 2710 19 612710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,764 kr per m³2 712 kr per m³3 476 kr per m³
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 per m³1 077 kr2 712 kr per m³3 789 kr per m³
miljöklass 2 per m³1 330 kr2 712 kr per m³4 042 kr per m³
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass1 663 kr per m³2 712 kr per m³4 375 kr per m³
4. 2711 12 112711 19 00Gasol som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg1 404 kr per 1 000 kg1 404 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a150 kr per 1 000 kg2 853 kr per 1 000 kg3 003 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00,2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m³1 154 kr per 1 000 m³1 154 kr per 1 000 m³
b) annat ändamål än som avses under a247 kr per 1 000 m³2 031 kr per 1 000 m³2 278 kr per 1 000 m³
6. 2701, 2702eller 2704Kol och koks325 kr per 1 000 kg2 360 kr per 1 000 kg2 685 kr per 1 000 kg

2 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2008 energiskatt betalas med 155 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 489 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2008 ska utgöra

  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 20,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  3. 27,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Ändringar

Förordning (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

Förordning (2007:1381) om upphävande av förordningen (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

Omfattning
upph.