Upphävd författning

Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Version: 2008:30

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-01-24
Ändring införd
SFS 2008
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. De termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

[S2]Det som sägs om landsting i denna förordning gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Statistik

2 §  Den som bedriver detaljhandel med nikotinläkemedel ska kvartalsvis till Läkemedelsverket lämna de uppgifter som är nödvändiga för att verket ska kunna föra statistik över försäljningen av nikotinläkemedel.

Utlämnande

3 §  Läkemedelsverket ska på begäran lämna ut uppgifter över försäljning av nikotinläkemedel till

  • Statens folkhälsoinstitut för framställning av statistik inom folkhälsoområdet,
  • Socialstyrelsen för framställning av statistik inom hälso- och sjukvård,
  • kommuner för kontroll enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel, och
  • landsting för uppföljning av egenvård.

[S2]Ett landsting har med stöd av första stycket endast rätt att få uppgifter om den totala försäljningen av nikotinläkemedel i ett landsting.

[S3]Läkemedelsverket får lämna ut uppgifter enligt första stycket på medium för automatiserad behandling.

Bemyndigande

4 §  Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om anmälan enligt 3 § och egenkontroll enligt 5 § lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Verkställighetsföreskrifter

5 §  Läkemedelsverket får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel och av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2009:660) om ändring i förordningen (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2009:929

Omfattning
upph.