Inaktuell version

Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter

Version: 2009:1117

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:37, Prop. 2008/09:222, Bet. 2009/10:SkU6
Ikraftträder
2009-12-31

Förordning (2009:1136) om ikraftträdande av lagen (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter

Omfattning
ikrafttr.