Upphävd författning

Förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om vilka uppgifter som Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna ska lämna till den kommunala nämnd (nämnden) som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag enligt 15 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

2 §  Nämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter om enskilda:

  1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
  2. att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har betalats ut för minst 250 hela dagar,
  3. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 1 eller 3–8 lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut,
  4. vilken ersättning enligt 3 som har beviljats, och
  5. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 3 betalas ut eller har betalats ut.

[S2]Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket.

3 §  Nämnden har rätt att hos en arbetslöshetskassa ta del av följande uppgifter om enskilda:

  1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
  2. att en ansökan om utbetalning av arbetslöshetsersättning har lämnats in,
  3. att arbetslöshetsersättning har betalats ut eller ska betalas ut, och
  4. vilken tidsperiod utbetalning enligt 3 avser.

[S2]Om det finns skäl för det ska en arbetslöshetskassa på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till nämnden.

Ändringar

Förordning (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1202) om ändring i förordningen (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2015:965

Omfattning
upph.