Inaktuell version

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-04-26
Ändring införd
SFS 2012
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

2 §  Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Samverkan

3 §  Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Anställningar

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 1 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §  Myndigheten ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:823) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

Omfattning
ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträder
2019-06-01