Inaktuell version

Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Version: 2013:833

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-11-07
Ändring införd
SFS 2013
Tidsbegränsad
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.

Vilka får behandla personuppgifter och vilka register får föras

2 §  I bilagan till denna förordning anges

  1. vilka statliga universitet eller högskolor som får behandla personuppgifter enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, och
  2. vilka register enligt lagen som får föras.

Uppgifter avseende genetiska undersökningar

3 §  I ett register som förs enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får uppgifter avseende genetiska undersökningar registreras om de avser individuella variationer i arvsmassan.

Bilaga

I enlighet med 2 § lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får de statliga universitet eller högskolor som anges nedan som personuppgiftsansvariga behandla personuppgifter i de angivna registren.
Universitet eller Register Ändamål högskola
Karolinska institutetLifeGeneAtt skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika sjukdomar och för människors hälsa i övrigt

Ändringar

Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Ikraftträder
2013-12-03

Förordning (2015:609) om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2017:1103) om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Omfattning
forts. giltighet