Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2014-05-15
Ändring införd
SFS 2014:348
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.

2 §  De krav som följer av 3 § lagen (2014:267) om energimätning i byggnader gäller inte lägenheter som förses med naturgas enbart för matlagningsändamål.

Ändringar

Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

Ikraftträder
2014-07-01