Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2019-11-21
Ändring införd
SFS 2019:780
Ikraft
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-11-28
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2019:780) om riktålder för pension för år 2026

Ikraftträder
2020-01-01