Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:514
Ikraft
2020-07-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (2020:514) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

Förarbeten
Rskr. 2019/20:313, Prop. 2019/20:159, Bet. 2019/20:NU19
Ikraftträder
2020-07-12