Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-06-17
Ändring införd
SFS 2020:527
Ikraft
2020-07-01
Tidsbegränsad
2021-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-19
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ikraftträder
2020-07-01