Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-08-20
Ändring införd
SFS 2020:752
Ikraft
2020-09-01
Tidsbegränsad
2021-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-08-22
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Ikraftträder
2020-09-01