Förordning (2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2020-08-27
Ändring införd
SFS 2020:757
Ikraft
2020-09-22
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-08-29
(Författningstext saknas)

Ändringar

Förordning (2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Ikraftträder
2020-09-22