lagen.nu

Ekonomisk förening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ekonomisk förening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1989 s. 80: Fråga om uteslutning ur ekonomisk förening.
NJA 2000 s. 365: En företagareförening inom ett köpcentrum vilken inte registrerats som ekonomisk förening har ansetts ha rättskapacitet som ideell förening.
NJA 2016 s. 962: En ekonomisk förening kan hållas skadeståndsansvarig för en obefogad uteslutning av medlem.
RH 2005:35: Ekonomisk förening har fattat beslut om miljöcertifiering av föreningens verksamhet. Ett sådant beslut har bedömts ligga inom ramen för styrelsens uppgifter. Medlem har inte ansetts behöva klandra...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation