För att skydda priserna på jordbruksprodukter, eller