Straffrättens allmänna del

Straffrättens allmäna del handlar om regler som är gemensamma för alla (eller ett flertal av) brott, exempelvis krav på uppsåt, ansvarsfrihetsgrunder, preskriptionsregler, s.k. osjälvständiga brottsformer och tillämpligheten av svensk lag.