lagen.nu

Taxeringsår

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Taxeringsåret är det år då beskattningen sker. Under taxeringsår deklarareras föregående års (beskattningsåret) inkomster.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Taxeringsår finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation