Författningar utgivna av Myndigheten för press, radio och tv

MPRTFS 2019:5: Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd för sändningar som gäller för en begränsad tid om högst två veckor.

2019-04-13

MPRTFS 2019:3: (Titel saknas)

2019-02-05

MPRTFS 2017:1: (Titel saknas)

2018-08-18

MPRTFS 2016:2: (Titel saknas)

2018-08-18

MPRTFS 2016:1: (Titel saknas)

2018-08-18