Författningar utgivna av Revisorsinspektionen

RIFS 2021:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2021-11-18

RIFS 2021:1: Revisorsinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-11-18

RIFS 2020:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2020-12-09

RIFS 2020:1: Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen

2020-05-05

RIFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2019-06-04

RIFS 2019:1: Revisorsinspektionens föreskrifter om auktorisation och godkännande

2019-06-04

RIFS 2018:4: Föreskrifter om ändring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2018-12-19

RIFS 2018:3: Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om auktorisation, godkännande och registrering

2018-08-18

RIFS 2018:2: Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

2018-08-18

RIFS 2018:1: Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om revisorsexamen

2018-08-18