Författningar utgivna av Riksgäldskontoret

RGKFS 2023:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2023-05-16

RGKFS 2022:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2022-12-08

RGKFS 2022:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2022-12-08

RGKFS 2021:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2021-11-24

RGKFS 2021:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2021-06-25

RGKFS 2021:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2021-06-25

RGKFS 2020:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2020-11-20

RGKFS 2020:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter

2020-04-27

RGKFS 2017:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

2018-08-18

RGKFS 2016:5: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2018-08-18

RGKFS 2016:4: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

2018-08-18

RGKFS 2016:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

2018-08-18

RGKFS 2016:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om insättningsgaranti

2018-08-18

RGKFS 2016:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

2018-08-18

RGKFS 2015:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om upphävande av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

2018-08-18

RGKFS 2015:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om resolution

2018-08-18

RGKFS 2015:1: Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

2018-08-18

RGKFS 2013:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

2018-08-18

RGKFS 2011:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar

2018-08-18

RGKFS 2011:1: Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

2018-08-18

RGKFS 2008:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2008:1) till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

2018-08-18

RGKFS 2008:1: Riksgäldskontorets föreskrifter till förordning (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

2018-08-18

RGKFS 2006:1: Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

2018-08-18