Alla förordningar

Förordning (2020:727) om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

2020-06-03

Omfattning: ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:726) om Kustbevakningens stöd till Polismyndigheten vid vissa polisiära insatser

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:725) om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

2020-04-27

Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder: 2020-07-31

Förordning (2020:724) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

2019-04-05

Omfattning: upph. 10, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 8, 9, 14, 17, 18 §§, rubr. närmast efter 16 §
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:723) om ändring i förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2020-03-12

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:722) om ändring i förordningen (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-17

Förordning (2020:719) om ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd

2020-06-19

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-04

Förordning (2020:718) om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraftträder: 2020-07-06

Förordning (2020:717) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2020-06-02

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-06

Förordning (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-06

Förordning (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:714) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige, dels ändring i samma förordning

2020-06-06

Omfattning: forts. giltighet; upph. 3 a §; ändr. 3 §; ny bil.
Ikraftträder: 2020-07-04

Förordning (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-20

Förordning (2020:711) om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

2020-07-04

Ikraftträder: 2020-07-17

Tillkännagivande (2020:710) av uppgift om Riksbankens referensränta

2020-07-04

Förordning (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 4, 26, 34, 40 §§, p 3, 4, 6, 7, 8, 9 10, 11 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:708) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:707) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

2019-04-05

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:706) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1, 25, 32, 33, 33 a, 34 §§; nya 32 a, 33 b §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:705) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2019-11-14

Omfattning: ändr. bil 2
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:704) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-06-18

Omfattning: ändr. 74 b §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:703) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

2020-02-05

Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 21 a, 24, 30, 36, 56, 63, 65, 71, 74 §§, rubr. närmast före 29 §; nya 61 a, 61 b §§, rubr. närmast före 61 a §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:702) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

2020-01-08

Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 10, 21, 22 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:701) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

2019-12-12

Omfattning: ändr. 5, 10, 22, 29, 30 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:700) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

2020-01-04

Omfattning: ändr. 14, 16, 17 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:699) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 12 §§; nya 10 a, 12 a §§, rubr. närmast före 10 a, 12 a §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:698) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

2020-01-04

Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 15 a, 29, 43 §§; nya 3 e, 10 a, 10 b, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:697) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

2018-08-19

Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:696) om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:695) om ändring i förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning

2018-08-19

Omfattning: ändr. 16 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:694) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)

2020-03-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:693) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 58 §, 3 kap. 19 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:692) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

2019-04-05

Omfattning: ändr. 5, 13 33, 83 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:691) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

2019-12-31

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:690) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

2020-01-04

Omfattning: upph. 11 kap. 8 a, 13 §§; ändr. 8, 9, 10, 11 §§; ny 11 kap. 8 b §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:689) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 2, 21, 23, 27 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:688) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

2020-01-04

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 7 kap. 8, 8 a §§, 10 kap. 3 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:687) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:681) om ändring i förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:680) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2020-02-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:679) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:678) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

2019-04-05

Omfattning: upph. 1 b kap, 3 kap. 7, 11 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 a, 3, 4 §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5 a, 6 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 §§, 4 kap. 12, 18, 22, 23, 25, 26 , 29, 30, 31, 32, 33 §§, 5 kap. 2 §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 26 §§; nya 1 a kap. 3 §, 4 kap 32 a §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:677) om ändring i förordningen (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

2019-04-05

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:664) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

2020-01-17

Omfattning: utgå rubr. närmast före 40 §; nuvarande 39 § ska betecknas 39 b §; ändr. 28, nya 39 b, 40 §§, rubr. närmast före 39 §; nya 39, 39 a, 42 a, 42 b, bil.
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:663) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 7 kap. 2, 2 a §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:656) om ändring i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

2018-08-19

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:655) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. 46 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:654) om ändring i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

2018-08-19

Omfattning: ändr. 19 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:653) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 39 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:652) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter

2020-01-04

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:651) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

2019-11-16

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:650) om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar

2019-11-01

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:649) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:648) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

2019-07-10

Omfattning: ändr. 34 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:647) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2020-06-05

Omfattning: utgå rubr. närmast före 1 kap. 28 §; nuvarande 1 kap. 28 § ska betecknas 3 kap. 21 §; ändr. 1 kap. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 19, 33, 35 §§, 3 kap. 2, 15, 17, den nya 21 §§, rubr. till 2 kap., 3 kap; nya 3 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 3 kap. 19, 21 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:646) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

2020-06-05

Omfattning: ändr. 58 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:645) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-07-09

Omfattning: ändr. 24 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:644) om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:643) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 47, 48 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:642) om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

2019-06-26

Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:640) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

2019-12-07

Omfattning: ändr. 39 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:639) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-12-07

Omfattning: ändr. 22 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:638) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden

2018-08-19

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:637) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

2020-01-04

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:636) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

2018-08-19

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:635) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2020-03-04

Omfattning: ändr. 22, 49 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:634) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

2019-06-26

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:633) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:632) om ändring i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

2020-03-07

Omfattning: ändr. 3. kap 11 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:631) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2020-05-26

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:630) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2020-01-13

Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:629) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2020-02-27

Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:628) om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

2020-05-19

Omfattning: ändr. 3 kap. 16 §, 4 kap. 3, 11 §§, 6 kap. 7 §, bil. 3, rubr. närmast före 3 kap. 16 §
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:624) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2019-04-05

Omfattning: ändr. 3, 4, 8 §§; ny 11 b §
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:623) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2020-01-04

Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 b §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:622) om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

2020-01-04

Omfattning: ändr. 1 kap. 15, 16, 22, 24 §§
Ikraftträder: 2020-09-03

Avfallsförordning (2020:614)

2020-06-30

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:610) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-12-31

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:609) om ändring i förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-08-15

Lag (2020:608) om ändring i riksdagsordningen

2020-03-12

Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.5.3, bil.
Ikraftträder: 2020-09-01
Förarbeten: Bet. 2019/20:KU19, Rskr. 2019/20:320, Prop. 2019/20:100

Förordning (2020:607) om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

2019-04-05

Omfattning: upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §; ändr. 12, 18, 21 §§
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:600) om ändring i förordningen (2017:319) om utstationering av arbetstagare

2019-04-05

Omfattning: upph. rubr. närmast före 10 §; nuvarande 10, 11 §§ betecknas 12, 13 §§; ändr. 2, 4, 5, 7, 8, 9 §§, de nya 12, 13 §§; nya 10, 11 §§, rubr. närmast före de nya 10, 12 §§
Ikraftträder: 2020-07-30

Förordning (2020:592) om extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020

2020-06-27

Ikraftträder: 2020-07-28

Förordning (2020:591) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2020-06-08

Omfattning: ändr. 37 §; nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträder: 2020-07-27

Förordning (2020:590) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2020-04-27

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:588) om ändring i förordningen (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

2020-05-07

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:587) om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån

2019-04-05

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2020:585) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2020-04-27

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-28

Förordning (2020:583) om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

2020-04-27

Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

2020-06-27

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:580) om statsbidrag för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under utbrott av sjukdomen covid-19

2020-06-27

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:579) om ändring i mineralförordningen (1992:285)

2019-04-05

Omfattning: nuvarande 8 a § betecknas 8 b §; ny 8 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:577) om statligt stöd för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon

2020-06-25

Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:576) om ändring i förordningen (2019:167) om vissa officiella beteckningar

2019-06-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-20

Förordning (2020:572) om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2019-01-09

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:567) om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

2019-11-23

Omfattning: upph. 18, 20 §§; ändr. 2, 8, 10, 13, 14, 23 §§; nya 10 a, 14 a §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:566) om ändring i förordningen (2011:1126) om kollektivtrafik

2019-06-19

Omfattning: ändr. 9, 12, 14, 15 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:565) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)

2018-08-19

Omfattning: utgå rubr. närmast före 13 §; nuvarande 13 § ska betecknas 14 b, nuvarande 14 § ska betecknings 13 §; ändr. 2, 3, 4, 9, 10, den nya 14 b, 18 §§, rubr. närmast efter 1 §, närmast före 2, 3 §§; rubr. närmast f.re 14 § ska sättas närmast före 13 §; nya 9 a, 14, 14 a, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 13 §, närmast före 9, 10, 14, 14 b, 14 d §§, rubr. närmast före 6, 7, 8 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:564) om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

2018-08-19

Omfattning: ny 30 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2020-05-26

Omfattning: nya 7 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 2 b §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:555) om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

2020-03-11

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-06-22

Förordning (2020:536) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2019-12-28

Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-20

Förordning (2020:535) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2020-01-04

Omfattning: upph. 15 a §; ändr. 10, 16, 18, 28 §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:525) om ändring i förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

2019-06-18

Omfattning: ny 11 a §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:524) om ändring i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

2019-06-18

Omfattning: ny 12 a §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:523) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

2020-06-06

Omfattning: upph. 5 e §
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:522) om ändring i förordningen (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

2018-08-19

Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:521) om konto- och värdefackssystem

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-09-10

Förordning (2020:520) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

2019-04-05

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:518) om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053)

2019-12-19

Omfattning: ändr. 11 §
Ikraftträder: 2020-06-22

Förordning (2020:517) om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

2019-05-10

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2020-07-12

Förordning (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

2020-06-19

Ikraftträder: 2020-07-12

Förordning (2020:513) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg när det gäller vissa socialförsäkringsförmåner vid sjukdom

2020-04-27

Omfattning: upph. 1 b §; ändr. 2 a §
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:511) om upphävande av förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

2020-04-27

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:506) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

2020-04-27

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2020:505) om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

2020-01-08

Omfattning: nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. författningsrubr., den nya 6 b §, rubr. närmast före den nya 6 b §; nya 5 a, 6, 6 a §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:502) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2020-04-30

Omfattning: upph. 2 kap. 16 a §; ändr. 2 kap. 17, 17 a §§
Ikraftträder: 2021-01-01

Förordning (2020:500) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

2018-08-19

Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 7; ny 6 a §
Ikraftträder: 2021-09-01

Förordning (2020:498) om ändring i förordningen (2020:154) om förlängning av giltighetstiden för handlingar inom sjöfartsområdet

2020-04-27

Omfattning: ändr. författningsrubr.; nya 3, 4 §§
Ikraftträder: 2020-06-17

Förordning (2020:497) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2020-04-27

Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §
Ikraftträder: 2020-09-01

Förordning (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-06-13

Ikraftträder: 2020-07-02

Förordning (2020:494) om ändring i förordningen (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

2020-06-06

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2020-06-14

Förordning (2020:493) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2020-06-02

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-08-01

Förordning (2020:492) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

2020-06-13

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:491) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

2020-06-13

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:490) om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

2019-12-28

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-06-30

Förordning (2020:489) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2, 10 §§
Ikraftträder: 2020-06-30

Förordning (2020:488) om ändring i passförordningen (1979:664)

2019-12-19

Omfattning: ändr. 3, 11, 17, 23, 30 §§; ny 23 c §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

2020-06-12

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:485) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

2019-04-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:484) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2020-06-05

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:473) om ändring i förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:472) om ändring i förordningen (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:471) om ändring i förordningen (2018:1366) om sökbegränsningar vid behandling av personuppgifter i vissa utbildningsformer och i viss verksamhet hos kommuner

2020-06-08

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:470) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

2020-06-08

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:468) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

2020-06-08

Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:467) om ändring i förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

2020-06-08

Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:466) om ändring i förordningen (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

2020-06-08

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:465) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

2020-06-08

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:464) om ändring i förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:463) om ändring i förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

2020-06-08

Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:462) om ändring i förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:461) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 3, 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 16, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 4 kap. 4, 6, 11, 12, 13, 20 a, 23 §§, 5 kap. 1, 7, 11, 12, 15 §§, 6 kap. 1, 8, 12, 13, 16 §§, 7 kap. 7 §, rubr.närmast före 2 kap. 21, 23 §§, 5 kap. 11 §, 6 kap. 12 §, 5 kap. 9 §, 6 kap. 10 §; ny rubr. närmast före 5 kap. 10 a §, 6 kap. 11 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:460) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

2020-06-08

Omfattning: upph. rubr. närmast före 2 kap. 32 §; ändr. 2 kap. 32 §, p 18, 19 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:459) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:458) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

2020-06-08

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:457) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2020-06-08

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:456) om ändring i förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet

2020-06-08

Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:455) om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

2020-06-08

Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:445) om ändring i förordningen (2020:201) om studiestöd vid spridning av viss smitta

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a §; ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:443) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2020-06-08

Omfattning: ändr. 8 kap. 24 §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:442) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

2020-06-08

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-07-15

Förordning (2020:429) om statsbidrag till ideella organisationer inom området för psykisk hälsa och suicidprevention

2020-06-06

Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:425) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2020-06-06

Omfattning: nya 4 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:424) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

2020-06-06

Omfattning: ändr. 13 §
Ikraftträder: 2020-10-01

Förordning (2020:417) om ändring i vapenförordningen (1996:70)

2020-06-05

Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträder: 2020-06-25

Riksåklagarens föreskrifter (2020:416) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2020-06-03

Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraftträder: 2020-06-15

Förordning (2020:415) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

2020-06-03

Omfattning: ändr. 17 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:414) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

2020-06-03

Omfattning: ändr. 21 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:413) om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Högsta förvaltningsdomstolen

2020-06-03

Omfattning: ändr. 25 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:412) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

2020-06-03

Omfattning: ändr. 26 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:411) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

2020-06-03

Omfattning: ändr. 1, 2, 12 a, 13 a §§, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:409) om ändring i förordningen (2019:809) om tjänstepensionsföretag

2020-06-03

Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 27 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2, 4, 9 §§; nya 5 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 5 kap. 11 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:405) om undantag från förlängning av tidsfrister i fråga om färdskrivare och förarkort

2020-06-03

Ikraftträder: 2020-06-04

Förordning (2020:393) om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

2020-06-03

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2020-07-01

Tillkännagivande (2020:391) om tillkännagivandet (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

2020-06-03

Omfattning: utgår

Tillkännagivande (2020:390) om tillkännagivandet (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

2020-06-03

Omfattning: utgår

Tillkännagivande (2020:389) om tillkännagivandet (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

2020-06-03

Omfattning: utgår

Förordning (2020:388) om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige

2020-06-03

Omfattning: upph. 9 d §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:387) om ändring i förordningen (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

2020-06-03

Omfattning: upph. 2 kap 10 §; nuvarande 2 kap. 1 § betecknas 2 kap. 1 a §; ändr. rubr. närmast före 2 kap. 1 § sätts närmast före 2 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:381) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2020-06-02

Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2020-07-01

Förordning (2020:361) om ikraftträdande av lagen (2019:1194) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

2020-06-03

Omfattning: ikrafttr. av 2019:1194

Förordning (2020:357) om ändring i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

2020-06-02

Omfattning: upph. 3, 6 §§; ändr. 1, 4, 5, 8 §§, p 2 i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2020-06-15

Förordning (2020:356) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

2020-06-02

Omfattning: ändr. 2, 5 a §§
Ikraftträder: 2020-07-01