Alla förordningar

Förordning (20128:2049) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2019-04-05

Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2019:575) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2019-09-13

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-10-01

Förordning (2019:574) om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket

2019-09-13

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-10-15

Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

2019-09-11

Ikraftträder: 2019-10-15

Förordning (2019:572) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2020

2019-09-11

Förordning (2019:571) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

2019-09-11

Omfattning: upph. 12 §; ändr. 1 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:570) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning

2019-09-11

Omfattning: forts. giltighet; upph. 12 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:568) om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget

2019-09-07

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:567) om passagerarregister

2019-08-28

Ikraftträder: 2019-10-01

Förordning (2019:566) om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2019-07-27

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:565) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2019-07-25

Omfattning: upph. 6, 9 c, 23 g, 24 e §§
Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2019:563) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

2019-07-24

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:562) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer

2019-07-17

Omfattning: upph. 3 a kap.; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1 §, rubr. till 3 kap.
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:561) om ändring i förordningen (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik

2019-07-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:560) om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken

2019-07-17

Omfattning: upph. 5 a §
Ikraftträder: 2023-01-01

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

2019-07-17

Ikraftträder: 2019-08-15

Förordning (2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

2019-07-10

Omfattning: upph. p 6 i ikrafttr.- och övergångsbest., p 4 i ikrafttr- och övergångsbest. i 2016:1191; ändr. 3, 4, 10 §§; ny 10 b §
Ikraftträder: 2019-07-22

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:554) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2019-07-10

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-08-06

Tillkännagivande (2019:552) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-07-04

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

2019-07-10

Ikraftträder: 2019-08-01

Tillkännagivande (2019:550) av uppgift om Riksbankens referensränta

2019-07-09

Förordning (2019:546) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2019:545) om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2019-07-09

Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 37 §; ändr. 3, 8, 10 och 20 §§, rubr. närmast före 36 § sätts närmast före 37 §; nya 32 a, 36 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:544) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

2019-07-09

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 10 a §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:538) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:532) om ändring i förordningen (2019:164) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

2019-07-09

Omfattning: ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-16

Förordning (2019:531) om ändring i postförordningen (2010:1049)

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 a §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:526) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 7, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:522) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29 §§, rubr. närmast före 6, 28 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:521) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 12, 15 §§, 7 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:519) om ändring i förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan

2019-07-09

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:517) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:516) om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:515) om ändring i förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

2019-07-09

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:514) om ändring i förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

2019-07-09

Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil., rubr. närmast före 11, 12, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 16 §§ sätts närmast före 2, 19 §§; nya 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13, 17, 18 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:513) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2019-07-09

Omfattning: ändr. 21, 26 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:511) om ändring i förordningen (2011:7) om dansarutbildning

2019-07-09

Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:510) om ändring i förordningen (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:507) om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

2019-07-09

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2019:502) med instruktion för Migrationsverket

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:501) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2019-07-09

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2019:493) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:492) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2019-07-09

Omfattning: ändr. 5 a, 15 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:490) om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

2019-07-09

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:476) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2019-07-09

Omfattning: ändr. 13, 16, 17 §§; ny 1 a §
Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:475) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

2019-07-09

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-07-23

Förordning (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2019-07-09

Ikraftträder: 2019-06-20

Förordning (2019:469) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:467) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2019-07-09

Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:465) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

2019-07-09

Omfattning: nya 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

2019-06-15

Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:458) om ändring i förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2019-06-15

Omfattning: ändr. 14 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

2019-06-14

Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

2019-06-13

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:446) om ändring i förordningen (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-13

Omfattning: upph. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:445) om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

2019-06-13

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2 §, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:444) om ändring i förordningen (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen

2019-06-13

Omfattning: upph. 1 a §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:443) om ändring i förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem

2019-06-13

Omfattning: ändr. 21, 22 §§
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:442) om upphävande av förordningen (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

2019-06-13

Omfattning: upph.

Förordning (2019:440) om ändring i bötesverkställighetsförordningen (1979:197)

2019-06-13

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2019-06-13

Omfattning: upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-06-30

Kustbevakningsdataförordning (2019:438)

2019-06-13

Ikraftträder: 2019-06-30

Förordning (2019:428) om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:426) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:425) om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

2019-06-26

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:424) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

2019-06-12

Ikraftträder: 2019-07-21

Förordning (2019:411) om ändring i förordningen (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd

2019-06-12

Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:409) om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:408) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2019-06-26

Omfattning: upph. 7 §; ändr. 8 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

2019-06-12

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:405) om ändring i förordningen (2019:197) om ändring i förordningen (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik

2019-06-19

Omfattning: ändr. 16 § i 2019:197

Förordning (2019:404) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3, 17 §§, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:403) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2019-06-08

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:398) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:397) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)

2019-06-26

Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 1, 6, 8, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:394) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 13, 16, 37, 41 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:393) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:392) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

2019-06-08

Omfattning: ändr. 5, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

2019-06-08

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:387) om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 7, 12 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:386) om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap

2019-06-19

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:385) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

2019-06-19

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2019-06-19

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01

Vägtrafikdataförordning (2019:382)

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-07-01

Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

2019-06-19

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12, Rskr. 2018/19:241

Förordning (2019:367) om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

2019-06-08

Omfattning: ändr. 1, 4, 10, 27 §§; ny 37 a §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:366) om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

2019-06-08

Omfattning: ändr. 1, 5, 11, 22, 29 §§; ny 42 a §
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:365) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

2019-06-08

Omfattning: ändr. 1, 4, 7, 26, 44, 53 §§; nya 41 a och 47 a §§
Ikraftträder: 2019-09-01

Förordning (2019:363) om ändring i förordningen (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

2019-06-08

Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ikraftträder: 2019-07-08

Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

2019-06-19

Omfattning: ändr. 30 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SoU18, Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59

Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2019-06-06

Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:339) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

2019-06-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:337) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

2019-06-05

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-07-15

Förordning (2019:335) om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2019-06-05

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:334) om ändring i förordningen (2019:227) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2019-06-05

Omfattning: ändr. 26 § i 2019:227

Förordning (2019:333) om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

2019-06-05

Omfattning: upph. 5 §; nuvarande 6 § betecknas 5 §; ändr. 4 §; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 5 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:330) om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

2019-06-04

Förordning (2019:314) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2019-05-29

Omfattning: ändr. bil
Ikraftträder: 2019-07-05

Förordning (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

2019-05-29

Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:309) om ändring i förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

2019-05-29

Omfattning: ny 13 a §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:308) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

2019-05-29

Omfattning: upph. 11 §; ändr. 2, 6, 7, 8, 12, 13, 17 b §§; ny 2 a §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:297) om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

2019-05-25

Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-14

Förordning (2019:296) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

2019-05-25

Omfattning: ändr. 1, 38 §§
Ikraftträder: 2019-08-01

Förordning (2019:292) om röstningsrådgivare

2019-05-25

Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:283) om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

2019-06-18

Omfattning: upph. 3, 4 §§; nuvarande 5 § betecknas 3 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

2019-05-23

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2019-06-15

Förordning (2019:273) om ändring i spelförordningen (2018:1475)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 15 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten

2019-05-23

Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2, 3, 13 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:270) om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

2019-06-26

Omfattning: ändr. 14, 15, 17, 25 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:269) om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

2019-05-23

Omfattning: upph.

Förordning (2019:268) om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 25 §
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:267) om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

2019-05-23

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-06-11

Förordning (2019:262) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

2019-06-19

Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 3 §; nya 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast efter rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder: 2019-06-17

Förordning (2019:260) om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

2019-05-17

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-06-15

Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2019-05-17

Omfattning: forts. giltighet

Förordning (2019:258) om ändring i förordningen (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

2019-06-18

Omfattning: upph. rubr. närmast före 3, 5, 6 §§; ändr. 1 §, rubr. närmast före 2 §; nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 8, 12, 14 §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

2019-06-26

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:242) om ändring i förordningen (2018:1865) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 § i 2018:1865

Förordning (2019:240) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:233) om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 2, 4 a, 5, 6, 7, 8 §§; ny 7 a §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:232) om ändring i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

2019-05-10

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:231) om ändring i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden

2019-05-10

Omfattning: ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:230) om ändring i förordningen (1994:2029) om tekniska regler

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 §§
Ikraftträder: 2019-05-29

Förordning (2019:228) om ändring i förordningen (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

2019-05-09

Omfattning: ändr. 20 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:226) om ändring i förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.

2019-05-09

Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter

2019-05-09

Ikraftträder: 2019-07-01

Ändring (2019:223) None

2019-06-18

Omfattning: upph.

Förordning (2019:222) om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

2019-05-09

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-06-10

Förordning (2019:221) om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 b, 17, 19, 21 §§, bil. 1 a, 4
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:219) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2019-06-18

Omfattning: ny 15 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:218) om ändring i förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

2019-06-18

Omfattning: ändr. 7, 10 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:217) om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

2019-06-06

Omfattning: ändr. 15 §; ny 5 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:216) om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

2019-06-18

Omfattning: ändr. 2, 3 §§; ny 6 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:214) om viss gemensam offentlig service

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:211) om ändring i förordningen (2017:932) om avgifter för anmälda organ för medicintekniska produkter

2019-06-18

Omfattning: nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:210) om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

2019-06-18

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 §; ny 3 a §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:209) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

2019-06-18

Omfattning: nya 3 c, 3 d §§
Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:208) om ändring i förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018

2019-06-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-05-06

Förordning (2019:206) om ändring i förordningen (2018:1741) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

2019-06-18

Omfattning: ny 2 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder: 2019-06-01

Tillkännagivande (2019:203) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

2019-04-19

Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-06-01

Förordning (2019:200) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

2019-06-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:199) om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 13, 14 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder: 2019-05-22

Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

2019-04-18

Omfattning: forts.giltighet

Förordning (2019:194) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

2019-04-17

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-07-01

Förordning (2019:192) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2019-06-19

Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder: 2019-05-08

Förordning (2019:191) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2019-06-26

Omfattning: ändr. 4, 7, 19, 20 §§; ny 3 §
Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:190) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

2019-06-19

Ikraftträder: 2019-05-15

Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

2019-06-19

Omfattning: ändr. 1, 12 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2019-05-15

Lag (2019:176) om upphävande av förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen

2019-04-10

Omfattning: upph.
Ikraftträder: 2019-05-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SkU6, Prop. 2018/19:11, Rskr. 2018/19:140

Förordning (2019:173) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2019-06-18

Omfattning: ändr. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 3 §; ny 3 a §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:172) om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

2019-06-18

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar

2019-06-18

Ikraftträder: 2019-05-01

Ändring (2019:167) None

2019-04-05

Omfattning: upph.

Förordning (2019:163) om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

2019-06-18

Omfattning: upph. 2 a §
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

2019-06-18

Omfattning: upph. 2 a, 5 b, 5 c §§ 2020-04-01, 5 a § 2023-01-01
Ikraftträder: 2020-04-01

Förordning (2019:157) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

2019-06-18

Omfattning: upph. 1 kap. 8, 9 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:151) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

2019-06-18

Omfattning: ändr. 40 §
Ikraftträder: 2019-04-15

Förordning (2019:150) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2019-06-18

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2019:149) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

2019-06-18

Omfattning: änd. 7 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:147) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2019-06-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:145) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2019-06-18

Omfattning: ny 5 b §
Ikraftträder: 2019-04-18

Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2019-06-18

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-05-01

Förordning (2019:142) om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av kon- ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om ren- betning

2019-03-21

Omfattning: upph.