Dir. 2006:1

Tilläggsdirektiv till JämStöd, utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till JämStöd, utredningen

om stöd till jämställdhetsintegrering i staten,

(N 2005:02)

Dir.

2006:1

Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 2005

tillkallades en särskild utredare med uppdrag att inrätta ett stöd

för jämställdhetsintegrering i staten. Utredningen har antagit

namnet JämStöd, utredningen om stöd till jämställdhetsintegre-

ring i staten (N 2005:02).

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall

fortsätta sitt arbete till och med den 31 januari 2007.

(Näringsdepartementet)