Dir. 2006:56

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

jordbrukets roll som bioenergiproducent

(Jo 2005:05)

Dir.

2006:56

Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigade den 21 juli 2005

tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild

utredare med uppdrag att analysera det svenska jordbrukets

förutsättningar som producent av bioenergi (dir. 2005:85).

Utredaren skall enligt direktiven redovisa uppdraget senast den

1 september 2006.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall

redovisa sitt uppdrag senast den 28 februari 2007.

(Jordbruksdepartementet)