Dir. 2010:120

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010

Förlängd tid för uppdraget

I enlighet med regeringens bemyndigande den 24 april 2008 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att se över missbruks- och beroendevården (S 2008:04) (dir. 2008:48). Utredaren har begärt förlängd tid för uppdraget.

Regeringen beslutar att utredningens uppdrag ska förlängas. Redovisning ska ske senast den 15 april 2011.

(Socialdepartementet)