Dir. 2012:130

Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare (dir. 2011:81). Enligt direktiven skulle utredaren ha slutfört sitt arbete senast den 28 september 2012.

Regeringen beslutade den 26 juli 2012 att utredningstiden skulle förlängas och att uppdraget ska ha slutförts senast den 31 december 2012 (dir. 2012:82).

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 2 april 2013.

(Utbildningsdepartementet)