Dir. 2013:97

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter

för svensk jordbruks- och trädgårds-

produktion (L 2013:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 november 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 21 februari 2013 om ett kommitté-

direktiv ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för

svensk jordbruks och trädgårsproduktion”.

Enligt direktivet skulle utredaren ha slutfört sitt arbete den

1 mars 2014. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället

redovisas i form av ett delbetänkande senast den 1 juni 2014

och ett slutbetänkande den 1 mars 2015.

(Landsbygdsdepartementet)

Dir.

2013:97