Dir. 2015:52

Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 april 2014 kommittédirektiv om uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet (dir. 2014:55). Utredningen har antagit namnet Jämställdhetsutredningen. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 augusti 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas den 30 september 2015.

(Socialdepartementet)