Dir. 2018:28

Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2018

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (dir. 2017:42). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 maj 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2018.

(Försvarsdepartement

et)

Dir. 2018:28