Dir. 2020:43

Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

Dir. 2020:43

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06) Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 december 2018 kommittédirektiv om en samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (dir. 2018:111). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2019. Utredningstiden förlängdes den 14 november 2019 till den 31 augusti 2020 (dir. 2019:81).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 oktober 2020.

(Näringsdepartementet)