Dir. 2022:132

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökad rätt till fritidshem (U 2021:05) Beslut vid regeringssammanträde den 6 oktober 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiven Utökad rätt till fritidshem? (dir. 2021:101). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 3 november 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2022.

(Utbildningsdepartementet)