lagen.nu

Nya och andrade forordningar och ovriga forfattningar

Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2018-08-16

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 13, 14 §§;nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2018:1517
Rubrik
Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2018:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1085
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för ersättning för utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:1085) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2018:1084) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1084
Rubrik
Förordning (2018:1084) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2018:1083) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1083
Rubrik
Förordning (2018:1083) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Förordning (2018:1082) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1082
Rubrik
Förordning (2018:1082) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Förordning (2018:1081) om ändring i förordningen (2013:850) om EU miljömärket

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1081
Rubrik
Förordning (2018:1081) om ändring i förordningen (2013:850) om EU miljömärket

Förordning (2018:1080) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1080
Rubrik
Förordning (2018:1080) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Förordning (2018:1079) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1079
Rubrik
Förordning (2018:1079) om ändring i förordningen (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning

Förordning (2018:1078) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1078
Rubrik
Förordning (2018:1078) om ändring i förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Förordning (2018:1077) om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1077
Rubrik
Förordning (2018:1077) om ändring i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja

Förordning (2018:1076) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1076
Rubrik
Förordning (2018:1076) om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Förordning (2018:1075) om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1075
Rubrik
Förordning (2018:1075) om ändring i förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

Förordning (2018:1074) om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1074
Rubrik
Förordning (2018:1074) om ändring i förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

Förordning (2018:1073) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1073
Rubrik
Förordning (2018:1073) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Förordning (2018:1072) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1072
Rubrik
Förordning (2018:1072) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Förordning (2018:1071) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1071
Rubrik
Förordning (2018:1071) om ändring i yrkestrafikförordningen (2012:237)

Förordning (2018:1070) om ändring i förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1070
Rubrik
Förordning (2018:1070) om ändring i förordningen (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

Förordning (2018:1069) om ändring i förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1069
Rubrik
Förordning (2018:1069) om ändring i förordningen (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet

Förordning (2018:1068) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1068
Rubrik
Förordning (2018:1068) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Förordning (2018:1067) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1067
Rubrik
Förordning (2018:1067) om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Förordning (2018:1066) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1066
Rubrik
Förordning (2018:1066) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Förordning (2018:1065) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 kap. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1065
Rubrik
Förordning (2018:1065) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Förordning (2018:1064) om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1064
Rubrik
Förordning (2018:1064) om ändring i förordningen (2011:1053) om statsbidrag för digitalisering av biografer

Förordning (2018:1063) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1063
Rubrik
Förordning (2018:1063) om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2018:1062) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1062
Rubrik
Förordning (2018:1062) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

Förordning (2018:1061) om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1061
Rubrik
Förordning (2018:1061) om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

Förordning (2018:1060) om ändring i förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1060
Rubrik
Förordning (2018:1060) om ändring i förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Förordning (2018:1059) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1059
Rubrik
Förordning (2018:1059) om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Förordning (2018:1058) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1058
Rubrik
Förordning (2018:1058) om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Förordning (2018:1057) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 42 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1057
Rubrik
Förordning (2018:1057) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2018:1056) om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1056
Rubrik
Förordning (2018:1056) om ändring i förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Förordning (2018:1055) om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1055
Rubrik
Förordning (2018:1055) om ändring i förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

Förordning (2018:1054) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1054
Rubrik
Förordning (2018:1054) om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Förordning (2018:1053) om ändring i förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1053
Rubrik
Förordning (2018:1053) om ändring i förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

Förordning (2018:1052) om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 10 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1052
Rubrik
Förordning (2018:1052) om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

Förordning (2018:1051) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1051
Rubrik
Förordning (2018:1051) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Förordning (2018:1050) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1050
Rubrik
Förordning (2018:1050) om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

Förordning (2018:1049) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1049
Rubrik
Förordning (2018:1049) om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

Förordning (2018:1048) om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1048
Rubrik
Förordning (2018:1048) om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

Förordning (2018:1047) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1047
Rubrik
Förordning (2018:1047) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Förordning (2018:1046) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1046
Rubrik
Förordning (2018:1046) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Förordning (2018:1045) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1045
Rubrik
Förordning (2018:1045) om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

Förordning (2018:1044) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1044
Rubrik
Förordning (2018:1044) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Förordning (2018:1043) om ändring i förordningen (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1043
Rubrik
Förordning (2018:1043) om ändring i förordningen (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

Förordning (2018:1042) om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1042
Rubrik
Förordning (2018:1042) om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

Förordning (2018:1041) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §,;ny 1 kap. 9 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1041
Rubrik
Förordning (2018:1041) om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Förordning (2018:1040) om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1040
Rubrik
Förordning (2018:1040) om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1039
Rubrik
Förordning (2018:1039) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Förordning (2018:1038) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1038
Rubrik
Förordning (2018:1038) om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

Förordning (2018:1037) om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1037
Rubrik
Förordning (2018:1037) om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Förordning (2018:1036) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1036
Rubrik
Förordning (2018:1036) om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

Förordning (2018:1035) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1035
Rubrik
Förordning (2018:1035) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2018:1034) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1034
Rubrik
Förordning (2018:1034) om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

Förordning (2018:1033) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1033
Rubrik
Förordning (2018:1033) om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

Förordning (2018:1032) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1032
Rubrik
Förordning (2018:1032) om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Förordning (2018:1031) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ny 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1031
Rubrik
Förordning (2018:1031) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Förordning (2018:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1030
Rubrik
Förordning (2018:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Förordning (2018:1029) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1029
Rubrik
Förordning (2018:1029) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2018:1028) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1028
Rubrik
Förordning (2018:1028) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2018:1027) om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1027
Rubrik
Förordning (2018:1027) om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Förordning (2018:1026) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14, 20 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1026
Rubrik
Förordning (2018:1026) om ändring i förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning

Förordning (2018:1025) om ändring i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1025
Rubrik
Förordning (2018:1025) om ändring i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd

Förordning (2018:1024) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1024
Rubrik
Förordning (2018:1024) om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Förordning (2018:1023) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1023
Rubrik
Förordning (2018:1023) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förordning (2018:1022) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1022
Rubrik
Förordning (2018:1022) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1021
Rubrik
Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Förordning (2018:1020) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1020
Rubrik
Förordning (2018:1020) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Förordning (2018:1019) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1019
Rubrik
Förordning (2018:1019) om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

Förordning (2018:1018) om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1018
Rubrik
Förordning (2018:1018) om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1017
Rubrik
Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2018:1016) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1016
Rubrik
Förordning (2018:1016) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

Förordning (2018:1015) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1015
Rubrik
Förordning (2018:1015) om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1014
Rubrik
Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2018:1013) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. författningsrubr., 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1013
Rubrik
Förordning (2018:1013) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

Förordning (2018:1012) om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1012
Rubrik
Förordning (2018:1012) om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

Förordning (2018:1011) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1011
Rubrik
Förordning (2018:1011) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2018:1010) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1010
Rubrik
Förordning (2018:1010) om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

Förordning (2018:1009) om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1009
Rubrik
Förordning (2018:1009) om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

Förordning (2018:1008) om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1008
Rubrik
Förordning (2018:1008) om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

Förordning (2018:1007) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
upph. 5 kap. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1007
Rubrik
Förordning (2018:1007) om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

Förordning (2018:1006) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 64 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1006
Rubrik
Förordning (2018:1006) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Förordning (2018:1005) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1005
Rubrik
Förordning (2018:1005) om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

Förordning (2018:1004) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1004
Rubrik
Förordning (2018:1004) om ändring i förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne

Förordning (2018:1003) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1003
Rubrik
Förordning (2018:1003) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

Förordning (2018:1002) om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1002
Rubrik
Förordning (2018:1002) om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

Förordning (2018:1001) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1001
Rubrik
Förordning (2018:1001) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2018:1000) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1000
Rubrik
Förordning (2018:1000) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

Förordning (2018:999) om ändring i förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:999
Rubrik
Förordning (2018:999) om ändring i förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:998
Rubrik
Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:997
Rubrik
Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2018:996) om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:996
Rubrik
Förordning (2018:996) om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

Förordning (2018:995) om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:995
Rubrik
Förordning (2018:995) om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

Förordning (2018:994) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:994
Rubrik
Förordning (2018:994) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2018:993) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:993
Rubrik
Förordning (2018:993) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:992
Rubrik
Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Förordning (2018:991) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 39 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:991
Rubrik
Förordning (2018:991) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2018:990) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:990
Rubrik
Förordning (2018:990) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:989
Rubrik
Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag

Förordning (2018:988) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:988
Rubrik
Förordning (2018:988) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

Förordning (2018:987) om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:987
Rubrik
Förordning (2018:987) om ändring i förordningen (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka

Förordning (2018:986) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:986
Rubrik
Förordning (2018:986) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

Förordning (2018:985) om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:985
Rubrik
Förordning (2018:985) om ändring i zoonosförordningen (1999:660)

Förordning (2018:984) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:984
Rubrik
Förordning (2018:984) om ändring i epizootiförordningen (1999:659)

Förordning (2018:983) om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:983
Rubrik
Förordning (2018:983) om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor

Förordning (2018:982) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:982
Rubrik
Förordning (2018:982) om ändring i förordningen (1999:215) om lotsavgifter

Förordning (2018:981) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:981
Rubrik
Förordning (2018:981) om ändring i kommittéförordningen (1998:1474)

Förordning (2018:980) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:980
Rubrik
Förordning (2018:980) om ändring i förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Förordning (2018:979) om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:979
Rubrik
Förordning (2018:979) om ändring i förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

Förordning (2018:978) om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:978
Rubrik
Förordning (2018:978) om ändring i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården

Förordning (2018:977) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:977
Rubrik
Förordning (2018:977) om ändring i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria

Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:976
Rubrik
Förordning (2018:976) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2018:975) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:975
Rubrik
Förordning (2018:975) om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Förordning (2018:974) om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:974
Rubrik
Förordning (2018:974) om ändring i förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

Förordning (2018:973) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:973
Rubrik
Förordning (2018:973) om ändring i förordningen (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare

Förordning (2018:972) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:972
Rubrik
Förordning (2018:972) om ändring i förordningen (1997:1121) om farledsavgift

Förordning (2018:971) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:971
Rubrik
Förordning (2018:971) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Förordning (2018:970) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr 24 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:970
Rubrik
Förordning (2018:970) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Förordning (2018:969) om ändring i vapenförordningen (1996:70)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:969
Rubrik
Förordning (2018:969) om ändring i vapenförordningen (1996:70)

Förordning (2018:968) om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:968
Rubrik
Förordning (2018:968) om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Förordning (2018:967) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:967
Rubrik
Förordning (2018:967) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. rubr. till 1 kap;ny 1 kap. 2 §,
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:966
Rubrik
Förordning (2018:966) om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

Förordning (2018:965) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:965
Rubrik
Förordning (2018:965) om ändring i förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (2018:964) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:964
Rubrik
Förordning (2018:964) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Förordning (2018:963) om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:963
Rubrik
Förordning (2018:963) om ändring i förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Förordning (2018:962) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:962
Rubrik
Förordning (2018:962) om ändring i förordningen (1994:1162) om skeppsmätning

Förordning (2018:961) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:961
Rubrik
Förordning (2018:961) om ändring i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister

Förordning (2018:960) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:960
Rubrik
Förordning (2018:960) om ändring i förordningen (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

Förordning (2018:959) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:959
Rubrik
Förordning (2018:959) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Förordning (2018:958) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:958
Rubrik
Förordning (2018:958) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Förordning (2018:957) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 23 §, 7 kap. 4 §, 12 kap. 3, 4 §§;ny 1 kap. 4 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:957
Rubrik
Förordning (2018:957) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:956
Rubrik
Förordning (2018:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. författningsrubr., 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:955
Rubrik
Förordning (2018:955) om ändring i förordningen (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

Förordning (2018:954) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 43 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:954
Rubrik
Förordning (2018:954) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Förordning (2018:953) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:953
Rubrik
Förordning (2018:953) om ändring i förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Förordning (2018:952) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:952
Rubrik
Förordning (2018:952) om ändring i förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor

Förordning (2018:951) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:951
Rubrik
Förordning (2018:951) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

Förordning (2018:950) om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:950
Rubrik
Förordning (2018:950) om ändring i svävarfartsförordningen (1986:305)

Förordning (2018:949) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:949
Rubrik
Förordning (2018:949) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

Förordning (2018:948) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:948
Rubrik
Förordning (2018:948) om ändring i förordningen (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.

Förordning (2018:947) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:947
Rubrik
Förordning (2018:947) om ändring i förordningen (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet

Förordning (2018:946) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:946
Rubrik
Förordning (2018:946) om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Förordning (2018:945) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
upph. 15 §;ändr. författningsrubr.
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:945
Rubrik
Förordning (2018:945) om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall.

Förordning (2018:944) om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:944
Rubrik
Förordning (2018:944) om ändring i förordningen (1983:1099) om anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Förordning (2018:943) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:943
Rubrik
Förordning (2018:943) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:942
Rubrik
Förordning (2018:942) om ändring i förordningen (1982:789) om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till Polismyndigheten

Förordning (2018:941) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:941
Rubrik
Förordning (2018:941) om ändring i ordningsvaktsförordningen (1980:589)

Förordning (2018:940) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:940
Rubrik
Förordning (2018:940) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordning (2018:939) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:939
Rubrik
Förordning (2018:939) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:938
Rubrik
Förordning (2018:938) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2018:937) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:937
Rubrik
Förordning (2018:937) om ändring i förordningen (1977:994) om försäljning och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel m.m.

Förordning (2018:936) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:936
Rubrik
Förordning (2018:936) om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

Förordning (2018:935) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:935
Rubrik
Förordning (2018:935) om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

Förordning (2018:934) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:934
Rubrik
Förordning (2018:934) om ändring i kungörelsen (1974:661) om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken

Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:933
Rubrik
Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2018:932) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:932
Rubrik
Förordning (2018:932) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:931
Rubrik
Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat

Förordning (2018:930) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:930
Rubrik
Förordning (2018:930) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Förordning (2018:929) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:929
Rubrik
Förordning (2018:929) om ändring i kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

Förordning (2018:928) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:928
Rubrik
Förordning (2018:928) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Förordning (2018:927) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:927
Rubrik
Förordning (2018:927) om ändring i kungörelsen (1960:516) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg

Förordning (2018:926) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:926
Rubrik
Förordning (2018:926) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

Förordning (2018:925) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:925
Rubrik
Förordning (2018:925) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

Förordning (2018:924) om ändring i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:924
Rubrik
Förordning (2018:924) om ändring i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer

Förordning (2018:923) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:923
Rubrik
Förordning (2018:923) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2018:922) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:922
Rubrik
Förordning (2018:922) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Förordning (2018:921) om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:921
Rubrik
Förordning (2018:921) om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

Förordning (2018:920) om ändring i förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:920
Rubrik
Förordning (2018:920) om ändring i förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

Förordning (2018:919) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:919
Rubrik
Förordning (2018:919) om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

Förordning (2018:918) om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:918
Rubrik
Förordning (2018:918) om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Förordning (2018:917) om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 kap. 18 §, 6 kap. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:917
Rubrik
Förordning (2018:917) om ändring i förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete

Förordning (2018:916) om ändring i förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:916
Rubrik
Förordning (2018:916) om ändring i förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon

Förordning (2018:915) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:915
Rubrik
Förordning (2018:915) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Förordning (2018:914) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:914
Rubrik
Förordning (2018:914) om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Förordning (2018:913) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:913
Rubrik
Förordning (2018:913) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Förordning (2018:912) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

2018-06-30

Författningstext

Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:912
Rubrik
Förordning (2018:912) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Förordning (2018:911) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:911
Rubrik
Förordning (2018:911) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Förordning (2018:910) om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:910
Rubrik
Förordning (2018:910) om ändring i förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Förordning (2018:909) om ändring i förordningen (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11, 12 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:909
Rubrik
Förordning (2018:909) om ändring i förordningen (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

Förordning (2018:908) om ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:908
Rubrik
Förordning (2018:908) om ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat

Förordning (2018:907) om ändring i förordningen (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:907
Rubrik
Förordning (2018:907) om ändring i förordningen (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

Förordning (2018:906) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 29, 30 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:906
Rubrik
Förordning (2018:906) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

Förordning (2018:905) om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:905
Rubrik
Förordning (2018:905) om ändring i förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Förordning (2018:904) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:904
Rubrik
Förordning (2018:904) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Förordning (2018:903) om ändring i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:903
Rubrik
Förordning (2018:903) om ändring i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer

Förordning (2018:902) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:902
Rubrik
Förordning (2018:902) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Förordning (2018:901) om ändring i förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:901
Rubrik
Förordning (2018:901) om ändring i förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

Förordning (2018:900) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:900
Rubrik
Förordning (2018:900) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Förordning (2018:899) om ändring i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:899
Rubrik
Förordning (2018:899) om ändring i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Förordning (2018:898) om ändring i förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:898
Rubrik
Förordning (2018:898) om ändring i förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Förordning (2018:897) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:897
Rubrik
Förordning (2018:897) om ändring i förordningen (2016:187) om ekodesign

Förordning (2018:896) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:896
Rubrik
Förordning (2018:896) om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förordning (2018:895) om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:895
Rubrik
Förordning (2018:895) om ändring i förordningen (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Förordning (2018:894) om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §;ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:894
Rubrik
Förordning (2018:894) om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Förordning (2018:893) om ändring i förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:893
Rubrik
Förordning (2018:893) om ändring i förordningen (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet

Förordning (2018:892) om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:892
Rubrik
Förordning (2018:892) om ändring i förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever

Förordning (2018:891) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:891
Rubrik
Förordning (2018:891) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Förordning (2018:890) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:890
Rubrik
Förordning (2018:890) om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

Förordning (2018:889) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:889
Rubrik
Förordning (2018:889) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Förordning (2018:888) om ändring i förordningen (2015:500) om resebidrag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:888
Rubrik
Förordning (2018:888) om ändring i förordningen (2015:500) om resebidrag

Förordning (2018:887) om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 24, 38 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:887
Rubrik
Förordning (2018:887) om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

Förordning (2018:886) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 50 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:886
Rubrik
Förordning (2018:886) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Förordning (2018:885) om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:885
Rubrik
Förordning (2018:885) om ändring i förordningen (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

Förordning (2018:884) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:884
Rubrik
Förordning (2018:884) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Förordning (2018:883) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:883
Rubrik
Förordning (2018:883) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Förordning (2018:882) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 55 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:882
Rubrik
Förordning (2018:882) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning (2018:881) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:881
Rubrik
Förordning (2018:881) om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

Förordning (2018:880) om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:880
Rubrik
Förordning (2018:880) om ändring i förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Förordning (2018:879) om ändring i förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:879
Rubrik
Förordning (2018:879) om ändring i förordningen (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Förordning (2018:878) om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:878
Rubrik
Förordning (2018:878) om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

Förordning (2018:877) om ändring i förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:877
Rubrik
Förordning (2018:877) om ändring i förordningen (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet

Förordning (2018:876) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:876
Rubrik
Förordning (2018:876) om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

Förordning (2018:875) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12, 26 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:875
Rubrik
Förordning (2018:875) om ändring i förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg

Förordning (2018:874) om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:874
Rubrik
Förordning (2018:874) om ändring i förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

Förordning (2018:873) om ändring i förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:873
Rubrik
Förordning (2018:873) om ändring i förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas

Förordning (2018:872) om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:872
Rubrik
Förordning (2018:872) om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Förordning (2018:871) om ändring i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 45 §, 3 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:871
Rubrik
Förordning (2018:871) om ändring i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder

Förordning (2018:870) om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:870
Rubrik
Förordning (2018:870) om ändring i förordningen (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Förordning (2018:869) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 43 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:869
Rubrik
Förordning (2018:869) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Förordning (2018:868) om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:868
Rubrik
Förordning (2018:868) om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Förordning (2018:867) om ändring i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:867
Rubrik
Förordning (2018:867) om ändring i förordningen (2014:347) om energikartläggning i stora företag

Förordning (2018:866) om ändring i förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:866
Rubrik
Förordning (2018:866) om ändring i förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Förordning (2018:865) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:865
Rubrik
Förordning (2018:865) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

Förordning (2018:864) om ändring i förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
änder. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:864
Rubrik
Förordning (2018:864) om ändring i förordningen (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Förordning (2018:863) om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 39 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:863
Rubrik
Förordning (2018:863) om ändring i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Förordning (2018:771) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

2018-06-16

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 5 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-15
SFS-nummer
2018:771
Rubrik
Förordning (2018:771) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Förordning (2018:741) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
upph. 47 §;ändr. 19, 23, 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 27, 46 §§, bil.;nya 5 a, 5 b, 5 c, 11 g, 27 a §§, rubr. närmast före 11 g, 26, 27 a §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:741
Rubrik
Förordning (2018:741) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Luftvårdsförordning (2018:740)

2018-06-14

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
direktiv (EU) 2016/2284
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:740
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:738) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:738
Rubrik
Förordning (2018:738) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Förordning (2018:708) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:708
Rubrik
Förordning (2018:708) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:707
Rubrik
Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2018:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:706
Rubrik
Förordning (2018:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2018:705) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:705
Rubrik
Förordning (2018:705) om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

2018-06-14

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:704

Förordning (2018:695) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:695
Rubrik
Förordning (2018:695) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg

2018-06-14

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet RST
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:675
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Miljökompensation lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2018.

Förordning (2018:671) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:671
Rubrik
Förordning (2018:671) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

Förordning (2018:668) om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:668
Rubrik
Förordning (2018:668) om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Förordning (2018:667) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 6 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:667
Rubrik
Förordning (2018:667) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

Förordning (2018:666) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:666
Rubrik
Förordning (2018:666) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Förordning (2018:665) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:665
Rubrik
Förordning (2018:665) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förordning (2018:664) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:664
Rubrik
Förordning (2018:664) om ändring i officersförordningen (2007:1268)

Förordning (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 a, 26 §§
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:663
Rubrik
Förordning (2018:663) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Förordning (2018:662) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:662
Rubrik
Förordning (2018:662) om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förordning (2018:661) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 3 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:661
Rubrik
Förordning (2018:661) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Förordning (2018:660) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:660
Rubrik
Förordning (2018:660) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förordning (2018:659) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:659
Rubrik
Förordning (2018:659) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)

2018-06-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:658
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:657) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
upph. 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 30 §;ändr. 3, 28, 40 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:657
Rubrik
Förordning (2018:657) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

Förordning (2018:656) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §;ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:656
Rubrik
Förordning (2018:656) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

Förordning (2018:655) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:655
Rubrik
Förordning (2018:655) om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Förordning (2018:643) om ändring i mineralförordningen (1992:285)

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 51 §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:643
Rubrik
Förordning (2018:643) om ändring i mineralförordningen (1992:285)

Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:640
Rubrik
Förordning (2018:640) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2018:639) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2018-06-14

Författningstext

Omfattning
nuvarande 15 a, 15 b §§, betecknas 15 c, 15 d §§ ändr. 2, 15, 15 d, 40 a, 40 b, 40 c, 58 §§, bil. 1;nya 15 a, 15 b, 15 e §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:639
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 juli 2018.
Rubrik
Förordning (2018:639) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

2018-06-07

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 g §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:638
Rubrik
Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (2018:637) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

2018-06-07

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-10
SFS-nummer
2018:637
Rubrik
Förordning (2018:637) om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

Förordning (2018:635) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

2018-06-07

Författningstext

Omfattning
ändr. 47 §
Ikraft
2018-09-03
SFS-nummer
2018:635
Rubrik
Förordning (2018:635) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Förordning (2018:634) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

2018-06-07

Författningstext

Omfattning
nya 7 kap. 17, 18 §§, rubr. närmast före 7 kap. 17 §
Ikraft
2018-09-03
SFS-nummer
2018:634
Rubrik
Förordning (2018:634) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förordning (2018:633) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2018-06-07

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 9 §§;ny 8 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:633
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 8 a § och i övrigt den 15 juni 2018.

Rubrik
Förordning (2018:633) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Förordning (2018:632) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2018-06-07

Författningstext

Omfattning
ändr. 20, 21, 22 §§;nya 20 a, 20 b §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:632
Rubrik
Förordning (2018:632) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Förordning (2018:566) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:566
Rubrik
Förordning (2018:566) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Förordning (2018:565) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-06-30
SFS-nummer
2018:565
Rubrik
Förordning (2018:565) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Förordning (2018:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §;nytt 12 a kap.
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:563
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:563) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Förordning (2018:557) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 8, 9 §§;nya 7 a, 10 §§
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:557
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:557) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2018:552) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 15, 16 §§;ny 21 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:552
Rubrik
Förordning (2018:552) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordning (2018:549) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 18, 19 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:549
Rubrik
Förordning (2018:549) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

Förordning (2018:548) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:548
Rubrik
Förordning (2018:548) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förordning (2018:547) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:547
Rubrik
Förordning (2018:547) om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §, bil.
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:541
Rubrik
Förordning (2018:541) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2018:537) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2010/75/EU
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:537
Rubrik
Förordning (2018:537) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Förordning (2018:536) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2018-05-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 6, 24 §§
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:536
Rubrik
Förordning (2018:536) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

2018-05-26

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:532
Rubrik
Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Förordning (2018:531) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:531
Rubrik
Förordning (2018:531) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2018:530) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 41 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:530
Rubrik
Förordning (2018:530) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

Förordning (2018:529) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 58 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:529
Rubrik
Förordning (2018:529) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2018:528) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:528
Rubrik
Förordning (2018:528) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

2018-05-24

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-06-15
SFS-nummer
2018:527
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:526) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:526
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas för studier som bedrivs efter ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:526) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 kap. 4 a § i 2017:947
SFS-nummer
2018:525
Rubrik
Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Förordning (2018:521) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:521
Rubrik
Förordning (2018:521) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation