lagen.nu

Nya och andrade forordningar och ovriga forfattningar

Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018

2017-12-11

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1237
Tidsbegränsad
2019-01-01

Förordning (2017:1236) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
nuvarande bilaga 1, 2, 3 betecknas bilaga 2, 3, 4;ändr. 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 2 §;ny bil. 1
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:1236
Rubrik
Förordning (2017:1236) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2017:1235) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 13 a, 15 c §§;ändr. 2, 7, 15, 15 a, 15 b, 16 §
Ikraft
2017-12-15
SFS-nummer
2017:1235
Rubrik
Förordning (2017:1235) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

2017-12-11

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1195
Tidsbegränsad
2019-01-01

Förordning (2017:1193) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:1193
Rubrik
Förordning (2017:1193) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:1192
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2017:1191) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 7, 17 §§;nuvarande 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9 §§;ändr. 3, 4, 5, 6, den nya 7, 11, 12, 13, 14, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 a, 16, 16 a, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 6, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 7, 8, 9 §§;ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1191
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1191) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1190
Rubrik
Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2017:1189) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1189
Rubrik
Förordning (2017:1189) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Förordning (2017:1184) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
2 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1184
Rubrik
Förordning (2017:1184) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 14 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1183
Rubrik
Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018

2017-12-11

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1182

Förordning (2017:1181) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 37, 38 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1181
Rubrik
Förordning (2017:1181) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel

2017-12-11

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2017-12-20
SFS-nummer
2017:1180

Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2017-12-11

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2017-12-20
SFS-nummer
2017:1179
Övergångsbestämmelse

Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1178
Rubrik
Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1177
Rubrik
Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Förordning (2017:1176) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 27 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1176
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1176) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Förordning (2017:1175) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1175
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1175) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2017:1174) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 11 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1174
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1174) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1173
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2017:1172) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 13, 29 §§;nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g, 23 h, 23 i §§, rubr. 23 a, 23 d §§
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1172
Rubrik
Förordning (2017:1172) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:1171) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1171
Rubrik
Förordning (2017:1171) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Förordning (2017:1170) om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1170
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1170) om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

Förordning (2017:1169) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 14, 20 §§;ändr. 8 b, 25 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1169
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1169) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Förordning (2017:1168) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 c §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1168
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1168) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1167
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2017:1166) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 6 a §;ändr. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1166
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1166) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1165
Rubrik
Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1164
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 7 c, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §;ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 30, 33 a §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1163
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2017:1162) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1162
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1162) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Förordning (2017:1161) om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1161
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1161) om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;nya 1 a, 4 a §§
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1160
Rubrik
Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Förordning (2017:1159) om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 § betecknas 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §;rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 13 § sätts närmast före 8, 10, 11, 13 ,15 §;nya 7, 12 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1159
Rubrik
Förordning (2017:1159) om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1157
Rubrik
Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2017:1156) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 26, 27, 28 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1156
Rubrik
Förordning (2017:1156) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Förordning (2017:1155) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1155
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som lämnats för tid före den 1 januari 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1155) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2017:1154) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 kap. 7, 11 §§, 10 kap. 3 §, bil.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1154
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1154) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Förordning (2017:1153) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 14, 18, 19 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1153
Rubrik
Förordning (2017:1153) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

Förordning (2017:1152) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1152
Rubrik
Förordning (2017:1152) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förordning (2017:1140) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 23, 26 §§;ny 8 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1140
Rubrik
Förordning (2017:1140) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

Tillkännagivande (2017:1132) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

2017-12-11

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1132

Förordning (2017:1131) om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1131
Rubrik
Förordning (2017:1131) om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förordning (2017:1122) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ny 8 e §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1122
Rubrik
Förordning (2017:1122) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
genomförandedirektiv (EU) 2016/2109
Omfattning
ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1120
Rubrik
Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Förordning (2017:1119) om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74)

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1119
Rubrik
Förordning (2017:1119) om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74)

Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1117
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Förordningen ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2017:1116) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2, 4 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1116
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Förordningen ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1116) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2017:1084) om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1084
Rubrik
Förordning (2017:1084) om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Förordning (2017:1083) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 8 §§;nya 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 a
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1083
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1083) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

Förordning (2017:1082) om ändring i förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1082
Rubrik
Förordning (2017:1082) om ändring i förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1080
Rubrik
Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1079
Rubrik
Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1078
Rubrik
Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2017-11-30

Författningstext

Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1075
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1074
Rubrik
Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 10, 13 §§, bil., rubr. närmast före 4 §;ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1073
Rubrik
Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2017:1072) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1072

Förordning (2017:1071) om balanstal för år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1071

Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1070

Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1069

Förordning (2017:1064) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2008/56/EG
Omfattning
ändr. 2, 18, 22 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1064
Rubrik
Förordning (2017:1064) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

Förordning (2017:1063) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1063
Rubrik
Förordning (2017:1063) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Förordning (2017:1062) om ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 11 §§;ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1062
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Riksantikvarieämbetet ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden om statlig utställningsgaranti som har inletts hos Statens kulturråd. Statens kulturråd ska överlämna ärenden som inte har slutbehandlats till Riksantikvarieämbetet.
Rubrik
Förordning (2017:1062) om ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier

Förordning (2017:1061) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft
2018-02-14
SFS-nummer
2017:1061
Rubrik
Förordning (2017:1061) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 10, 11 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1060
Rubrik
Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2017:1059) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 d, 29, 30 §§
Ikraft
2018-02-14
SFS-nummer
2017:1059
Rubrik
Förordning (2017:1059) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)

Förordning (2017:1058) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-14
SFS-nummer
2017:1058
Rubrik
Förordning (2017:1058) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Förordning (2017:1054) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 41, 42 §§, bil. 1
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1054
Rubrik
Förordning (2017:1054) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Förordning (2017:1053) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15, 30 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1053
Rubrik
Förordning (2017:1053) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1052
Rubrik
Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Förordning (2017:1051) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1051
Rubrik
Förordning (2017:1051) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2017:1050) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1050
Rubrik
Förordning (2017:1050) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1049
Rubrik
Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1048
Rubrik
Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2017:1047) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1047
Rubrik
Förordning (2017:1047) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1046
Rubrik
Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Förordning (2017:1045) om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15, 20, 23 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1045
Rubrik
Förordning (2017:1045) om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

Förordning (2017:1044) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1044
Rubrik
Förordning (2017:1044) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 b §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1043
Rubrik
Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordning (2017:1042) om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1042
Rubrik
Förordning (2017:1042) om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1041
Rubrik
Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2017-11-30

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1040
Övergångsbestämmelse

Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1038
Rubrik
Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1037
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)

Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 8, 10 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1036
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2017:1035) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1035
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1035) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1030
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Ärenden som har inletts hos länsstyrelsen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2017-11-23

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1028
Tidsbegränsad
2020-01-01

Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2017-11-23

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1027
Rubrik
Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål

2017-11-23

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1026

Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

2017-11-23

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
SFS-nummer
2017:1023

Förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018

2017-11-23

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
SFS-nummer
2017:1022

Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2017-11-23

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1021
Rubrik
Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2017-11-23

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1020
Rubrik
Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2017:1019) om en europeisk utredningsorder

2017-11-23

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1019
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation