lagen.nu

Nya och andrade forordningar och ovriga forfattningar

Förordning (2018:215) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:215
Rubrik
Förordning (2018:215) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

2018-04-21

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-05-03
SFS-nummer
2018:213

Förordning (2018:212) om upphävande av förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:212
Rubrik
Förordning (2018:212) om upphävande av förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:211
Rubrik
Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2018:210) om upphävande av förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:210
Rubrik
Förordning (2018:210) om upphävande av förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Förordning (2018:209) om upphävande av förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:209
Rubrik
Förordning (2018:209) om upphävande av förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram

Förordning (2018:208) om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:208
Rubrik
Förordning (2018:208) om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Förordning (2018:207) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 15 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:207
Rubrik
Förordning (2018:207) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:204
Rubrik
Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2018:203) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:203
Rubrik
Förordning (2018:203) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:202
Rubrik
Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2018:201) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:201
Rubrik
Förordning (2018:201) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

2018-04-19

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:199
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
forts.giltighet
SFS-nummer
2018:198
Rubrik
Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2018:197) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 a, 20 §§;nya 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:197
Rubrik
Förordning (2018:197) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ny 25 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:196
Rubrik
Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

2018-04-14

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:195

Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft
2018-05-02
SFS-nummer
2018:194
Rubrik
Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

2018-04-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2018-04-11
SFS-nummer
2018:193

Förordning (2018:192) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:192
Rubrik
Förordning (2018:192) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

Förordning (2018:190) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:190
Rubrik
Förordning (2018:190) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Förordning (2018:189) om upphävande av förordningen (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:189
Rubrik
Förordning (2018:189) om upphävande av förordningen (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.

Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 7, 8 §§
SFS-nummer
2018:180
Rubrik
Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:179) om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 4 a kap. 5 §
SFS-nummer
2018:179
Rubrik
Förordning (2018:179) om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster

Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§;nya 11, 12 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:178
Rubrik
Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:169
Rubrik
Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordning (2018:166) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 8, 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §;nya 28 a, 33 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:166
Rubrik
Förordning (2018:166) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

Förordning (2018:161) om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §;nya 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:161
Rubrik
Förordning (2018:161) om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling

2018-04-05

Författningstext

Departement
Statsrådsberedningen
SFS-nummer
2018:159

Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

2018-03-31

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:158

Förordning (2018:157) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2018-03-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 8, 11, 13 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:157
Rubrik
Förordning (2018:157) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Förordning (2018:156) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-03-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 13 b, 13 c, 23 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:156
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:156) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2018:155) om ändring i förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

2018-03-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:155
Rubrik
Förordning (2018:155) om ändring i förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

2018-03-31

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-05-14
SFS-nummer
2018:154

Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
upph. 8, 8 b §§;ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§;nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:153
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 20, 21, 24 och 24 a §§ och i övrigt den 1 juni 2018.

Rubrik
Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner

2018-03-29

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-04-19
SFS-nummer
2018:152
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
 • 2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018.

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

2018-03-29

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-04-19
SFS-nummer
2018:151
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
 • 2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018.

Förordning (2018:150) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2018-04-19
SFS-nummer
2018:150
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
Rubrik
Förordning (2018:150) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2014/94/EU
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:149
Rubrik
Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Förordning (2018:146) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:146
Rubrik
Förordning (2018:146) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Förordning (2018:145) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §;nya 19 a, 19 b, 23 a §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:145
Rubrik
Förordning (2018:145) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Förordning (2018:144) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, rubr.till 2 kap;ny 2 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:144
Rubrik
Förordning (2018:144) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1010
SFS-nummer
2018:142
Rubrik
Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1009
SFS-nummer
2018:141
Rubrik
Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1008
SFS-nummer
2018:140
Rubrik
Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1007
SFS-nummer
2018:139
Rubrik
Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förordning (2018:138) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 10, 12 §§
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:138
Rubrik
Förordning (2018:138) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2018:137) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
nuvarande 21 a § betecknas 20 a §;ändr. 2 a, 5, 6, 7, 8, 15, 21, 22, 27 §§;nya 22 a, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 29 a §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:137
Rubrik
Förordning (2018:137) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:134
Rubrik
Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §;ny 21 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:133
Rubrik
Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan; utfärdad den 8 mars 2018.

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 6 §§, bil., rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft
2018-05-02
SFS-nummer
2018:132
Rubrik
Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan; utfärdad den 8 mars 2018.

Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:130
Rubrik
Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:129
Rubrik
Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:128
Rubrik
Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

2018-03-22

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:127
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:124) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

2018-03-17

Författningstext

Omfattning
nuvarande 1 kap. 6 a § betecknas 1 kap. 6 b §;ändr. den nya 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 8 kap. 4, 26 §§, bil. 1;ny 1 kap. 6 a §
Ikraft
2018-04-03
SFS-nummer
2018:124
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:124) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Förordning (2018:123) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

2018-03-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft
2018-03-27
SFS-nummer
2018:123
Rubrik
Förordning (2018:123) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förordning (2018:121) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2016/343/EU
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:121
Rubrik
Förordning (2018:121) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

2018-03-15

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-04-06
SFS-nummer
2018:119

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

2018-03-15

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-04-06
SFS-nummer
2018:118
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

2018-03-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:117
Rubrik
Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:116
Rubrik
Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:115
Rubrik
Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

2018-03-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:114
Rubrik
Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2018:112) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
upph. 8, 15 §§, rubr. närmast före 8,15 §§;ändr. 1, 3, 6,10 §§
Ikraft
2018-04-02
SFS-nummer
2018:112
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:112) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

2018-03-08

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-04-02
SFS-nummer
2018:111

Förordning (2018:110) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft
2018-03-13
SFS-nummer
2018:110
Rubrik
Förordning (2018:110) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §;ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:109
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
 • 2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller fortfarande 5 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:106
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas även för allmänt tandvårdsbidrag som kunnat användas för betalning av ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder från och med den 1 juli 2016 eller från och med den 1 juli 2017 och som lämnas efter ikraftträdandet.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Rubrik
Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Förordning (2018:104) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph. 3 a, 4 a §§;ändr. författningsrubr.,1, 2, 3 §§;ny 3 a §
Ikraft
2018-03-28
SFS-nummer
2018:104
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:104) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 8 §, 8 kap. 3, 5 a, 6 §§, 9 kap. 25 §, 10 kap. 17, 26 §§
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:103
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den 21 april 2018.
Rubrik
Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 11, 12, 13, 14 §§, bil. 1;ny bil. 4
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:102
Rubrik
Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:101
Rubrik
Förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§;ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2018-03-06
SFS-nummer
2018:100
Rubrik
Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 4, 5 §§ i 2016:500
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:99
Rubrik
Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 24 a, 25, 26, 27, 29 §§;nya 3 a, 3 b §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:98
Rubrik
Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2018:97) om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:97
Rubrik
Förordning (2018:97) om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

Förordning (2018:96) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:96
Rubrik
Förordning (2018:96) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Förordning (2018:95) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 11, 15 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:95
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. I fråga om bidrag som avser tiden juli–december 2018 är det högsta belopp som totalt får lämnas 100 000 kr per arbetsgivare.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser som har påbörjats före ikraftträdandet.
 • 4. Ett godkännande som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande.
Rubrik
Förordning (2018:95) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Förordning (2018:89) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-03-27
SFS-nummer
2018:89
Rubrik
Förordning (2018:89) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ny 11 kap. 10 a §
Ikraft
2018-03-12
SFS-nummer
2018:88
Rubrik
Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:87
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2018:83) om ändring i polisdataförordningen (2010:1155)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §;nya 18 c, 18 d §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:83
Rubrik
Förordning (2018:83) om ändring i polisdataförordningen (2010:1155)

Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ny 13 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:82
Rubrik
Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2018:81) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ny 14 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:81
Rubrik
Förordning (2018:81) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

Förordning (2018:80) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:80
Rubrik
Förordning (2018:80) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Förordning (2018:79) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph. 1 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:79
Rubrik
Förordning (2018:79) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Förordning (2018:78) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:78
Rubrik
Förordning (2018:78) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

Förordning (2018:77) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:77
Rubrik
Förordning (2018:77) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Förordning (2018:76) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:76
Rubrik
Förordning (2018:76) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Förordning (2018:75) om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:75
Rubrik
Förordning (2018:75) om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:74
Rubrik
Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

Förordning (2018:73) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2018-02-22

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-03-05
SFS-nummer
2018:73
Rubrik
Förordning (2018:73) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Förordning (2018:72) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2014/66/EU
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2, 7 a §§, 8 kap. 5 §;nytt 5 b kap.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:72
Rubrik
Förordning (2018:72) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2014/66/EU
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:71
Rubrik
Förordning (2018:71) om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

2018-02-22

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:66
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:65) om ändring i förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

2018-02-22

Författningstext

Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §;ändr. 2, 3, 7 §§;ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2018-03-20
SFS-nummer
2018:65
Rubrik
Förordning (2018:65) om ändring i förordningen (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Förordning (2018:64) om ändring i förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

2018-02-22

Författningstext

Omfattning
upph. 8 §
Ikraft
2018-03-06
SFS-nummer
2018:64
Rubrik
Förordning (2018:64) om ändring i förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

Förordning (2018:63) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-02-22

Författningstext

Omfattning
nya 3 kap. 9 b, 9 c §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:63
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas för studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2018.
Rubrik
Förordning (2018:63) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

2018-02-17

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:62
Rubrik
Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Förordning (2018:61) om ändring i postförordningen (2010:1049)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv 97/67/EG
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:61
Rubrik
Förordning (2018:61) om ändring i postförordningen (2010:1049)

Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning

2018-02-15

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:58

Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin

2018-02-15

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-02-15
SFS-nummer
2018:57
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:56) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 19, 21, 32 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:56
Rubrik
Förordning (2018:56) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 1, 5 §§;nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 §
SFS-nummer
2018:55
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2018-02-15

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-03-06
SFS-nummer
2018:49
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2018.
 • 2. Med bidragsåret 2018 avses perioden 1 juli–31 december 2018.
 • 3. Inför bidragsåret 2018 ska Statens skolverk besluta om bidragsramen före den 1 april 2018.

Förordning (2018:48) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:48
Rubrik
Förordning (2018:48) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2018:47) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
upph. 22 §;ändr. 18, 28, 32, 36, 44, 49, 51 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:47
Rubrik
Förordning (2018:47) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:46
Rubrik
Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:45
Rubrik
Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2018:44) om ändring i förordningen (2017:391) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 c § i 2017:391
SFS-nummer
2018:44
Rubrik
Förordning (2018:44) om ändring i förordningen (2017:391) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2018-02-15

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:43
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd

2018-02-15

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:42
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:41) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:41
Rubrik
Förordning (2018:41) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:40
Rubrik
Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Förordning (2018:39) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:39
Rubrik
Förordning (2018:39) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Förordning (2018:38) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:38
Rubrik
Förordning (2018:38) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:37
Rubrik
Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Förordning (2018:36) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:36
Rubrik
Förordning (2018:36) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-15
SFS-nummer
2018:35
Rubrik
Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

2018-02-08

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2018-02-06
SFS-nummer
2018:34

Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
upph. 21 b §;ändr. 15, 16 §§
Ikraft
2018-02-08
SFS-nummer
2018:33
Rubrik
Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

2018-02-08

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:32

Förordning (2018:27) om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:1108
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2018:27
Rubrik
Förordning (2018:27) om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden

2018-02-08

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:26

Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:25
Rubrik
Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2018-02-03

Författningstext

Omfattning
ändr. 29 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:22
Rubrik
Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2018:21) om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:21
Rubrik
Förordning (2018:21) om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

2018-02-01

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:20

Förordning (2018:19) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 13 §§, 5 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 §;nya 4 kap. 11 c, 11 d §§, p 13, 14 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:19
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018 i fråga om 1 kap. 13 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 juli 2018.

Rubrik
Förordning (2018:19) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

Förordning (2018:18) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 3, 31 §§;nya 2 kap. 9 §, 4 kap. 8 b §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:18
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018 i fråga om 4 kap. 31 § och i övrigt den 1 juli 2018.

Rubrik
Förordning (2018:18) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Förordning (2018:17) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 7 §;ändr. 1, 2, 8, 9, 16 b, 24 §§
Ikraft
2018-02-27
SFS-nummer
2018:17
Rubrik
Förordning (2018:17) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Förordning (2018:16) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3, 5, 7 §§;ändr. 4 §, rubr. närmast före 6 §;ny 5 a §, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§
Ikraft
2018-02-27
SFS-nummer
2018:16
Rubrik
Förordning (2018:16) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§;nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§;ändr. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:15
Rubrik
Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2018:14) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 2 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 14 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:14
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:14) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Förordning (2018:13) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §;ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:13
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överlåtelser och upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:13) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Förordning (2018:12) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden; utfärdad den 18 januari 2018.

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:12
Rubrik
Förordning (2018:12) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden; utfärdad den 18 januari 2018.

Förordning (2018:11) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 16, 22 §§;ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:11
Rubrik
Förordning (2018:11) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

2018-02-01

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:10

Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:8
Rubrik
Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-02-13
SFS-nummer
2018:7
Rubrik
Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Förordning (2018:6) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 10, 13, 17, 18 §
Ikraft
2018-02-06
SFS-nummer
2018:6
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbetalning av bidrag om en slutrapport har kommit in till Boverket före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:6) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Förordning (2018:5) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§;ändr. de nya 5, 9, 12 §§, rubr. närmast före 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§ sätts närmast före de nya 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 §§;nya 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:5
Rubrik
Förordning (2018:5) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Förordning (2018:4) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 kap. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:4
Rubrik
Förordning (2018:4) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förordning (2018:3) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 kap. 6 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:3
Rubrik
Förordning (2018:3) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 1, 9
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2018:2
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

2018-01-25

Författningstext

Departement
Riksåklagaren
Ikraft
2018-01-23
SFS-nummer
2018:1
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation