lagen.nu

Nya och andrade forordningar och ovriga forfattningar

Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

2018-02-17

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:62
Rubrik
Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Förordning (2018:61) om ändring i postförordningen (2010:1049)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv 97/67/EG
Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:61
Rubrik
Förordning (2018:61) om ändring i postförordningen (2010:1049)

Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning

2018-02-15

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:58

Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin

2018-02-15

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-02-15
SFS-nummer
2018:57
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:56) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 19, 21, 32 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:56
Rubrik
Förordning (2018:56) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 1, 5 §§;nya 1 a, 4, 4 a, 4 b §§, rubr. ärmast före 4 §
SFS-nummer
2018:55
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:55) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

2018-02-15

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-03-06
SFS-nummer
2018:49
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2018.
 • 2. Med bidragsåret 2018 avses perioden 1 juli–31 december 2018.
 • 3. Inför bidragsåret 2018 ska Statens skolverk besluta om bidragsramen före den 1 april 2018.

Förordning (2018:48) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:48
Rubrik
Förordning (2018:48) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2018:47) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
upph. 22 §;ändr. 18, 28, 32, 36, 44, 49, 51 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:47
Rubrik
Förordning (2018:47) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:46
Rubrik
Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:45
Rubrik
Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2018:44) om ändring i förordningen (2017:391) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 c § i 2017:391
SFS-nummer
2018:44
Rubrik
Förordning (2018:44) om ändring i förordningen (2017:391) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2018-02-15

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:43
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd

2018-02-15

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:42
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:41) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:41
Rubrik
Förordning (2018:41) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:40
Rubrik
Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Förordning (2018:39) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:39
Rubrik
Förordning (2018:39) om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

Förordning (2018:38) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:38
Rubrik
Förordning (2018:38) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2018-02-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §, bil.
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:37
Rubrik
Förordning (2018:37) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Förordning (2018:36) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:36
Rubrik
Förordning (2018:36) om ändring i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen

Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-15
SFS-nummer
2018:35
Rubrik
Förordning (2018:35) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

2018-02-08

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Ikraft
2018-02-06
SFS-nummer
2018:34

Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
upph. 21 b §;ändr. 15, 16 §§
Ikraft
2018-02-08
SFS-nummer
2018:33
Rubrik
Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet

2018-02-08

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:32

Förordning (2018:27) om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2017:1108
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2018:27
Rubrik
Förordning (2018:27) om ändring i förordningen (2017:1108) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden

2018-02-08

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2018-03-15
SFS-nummer
2018:26

Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2018-02-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:25
Rubrik
Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

2018-02-03

Författningstext

Omfattning
ändr. 29 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:22
Rubrik
Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2018:21) om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:21
Rubrik
Förordning (2018:21) om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

2018-02-01

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:20

Förordning (2018:19) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 13 §§, 5 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 §;nya 4 kap. 11 c, 11 d §§, p 13, 14 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:19
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018 i fråga om 1 kap. 13 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 juli 2018.

Rubrik
Förordning (2018:19) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

Förordning (2018:18) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 3, 31 §§;nya 2 kap. 9 §, 4 kap. 8 b §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:18
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018 i fråga om 4 kap. 31 § och i övrigt den 1 juli 2018.

Rubrik
Förordning (2018:18) om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

Förordning (2018:17) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 7 §;ändr. 1, 2, 8, 9, 16 b, 24 §§
Ikraft
2018-02-27
SFS-nummer
2018:17
Rubrik
Förordning (2018:17) om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

Förordning (2018:16) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. rubr. närmast före 3, 5, 7 §§;ändr. 4 §, rubr. närmast före 6 §;ny 5 a §, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§
Ikraft
2018-02-27
SFS-nummer
2018:16
Rubrik
Förordning (2018:16) om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen

Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 4, 5, 6 §§;nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§;ändr. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:15
Rubrik
Förordning (2018:15) om ändring i förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Förordning (2018:14) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 2 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 14 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:14
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:14) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Förordning (2018:13) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §;ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:13
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överlåtelser och upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:13) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Förordning (2018:12) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden; utfärdad den 18 januari 2018.

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 b §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:12
Rubrik
Förordning (2018:12) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden; utfärdad den 18 januari 2018.

Förordning (2018:11) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
upph. 16, 22 §§;ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:11
Rubrik
Förordning (2018:11) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

2018-02-01

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:10

Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

2018-02-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:8
Rubrik
Förordning (2018:8) om ändring i förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-02-13
SFS-nummer
2018:7
Rubrik
Förordning (2018:7) om ändring i förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov

Förordning (2018:6) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 10, 13, 17, 18 §
Ikraft
2018-02-06
SFS-nummer
2018:6
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utbetalning av bidrag om en slutrapport har kommit in till Boverket före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:6) om ändring i förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Förordning (2018:5) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§;ändr. de nya 5, 9, 12 §§, rubr. närmast före 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§ sätts närmast före de nya 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 §§;nya 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:5
Rubrik
Förordning (2018:5) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Förordning (2018:4) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 kap. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:4
Rubrik
Förordning (2018:4) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förordning (2018:3) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 kap. 6 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:3
Rubrik
Förordning (2018:3) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2018-01-25

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 1, 9
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2018:2
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2018:2) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

2018-01-25

Författningstext

Departement
Riksåklagaren
Ikraft
2018-01-23
SFS-nummer
2018:1

Förordning (2017:1347) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

2018-01-18

Författningstext

Omfattning
ändr. 32, 33 §§;nya 9 a, 19 a §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1347
Rubrik
Förordning (2017:1347) om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

Förordning (2017:1346) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

2018-01-13

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1346
Rubrik
Förordning (2017:1346) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Förordning (2017:1345) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

2018-01-13

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §;ny 13 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1345
Rubrik
Förordning (2017:1345) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

2018-01-13

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 kap. 2, 2 a §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1344
Rubrik
Förordning (2017:1344) om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Förordning (2017:1341) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

2018-01-13

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 §;ändr. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 10 §;nya 3 a, 3 b, 4 a, 14 a, 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 9, 12, 16 a, 16 b §§;omtryck
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1341
Rubrik
Förordning (2017:1341) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Förordning (2017:1340) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft
2018-01-16
SFS-nummer
2017:1340
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som har inkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1340) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Förordning (2017:1339) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1339
Rubrik
Förordning (2017:1339) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

2018-01-04

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:1338

Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer

2018-01-04

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1337

Förordning (2017:1336) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 5, 7 a, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft
2018-01-16
SFS-nummer
2017:1336
Rubrik
Förordning (2017:1336) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2017:1335) om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-15
SFS-nummer
2017:1335
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2018.
 • 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1335) om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar

2018-01-04

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Tidsbegränsad
2021-01-01
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:1334
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bonus som avser fordon som före utgången av 2020 har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Förordning (2017:1333) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
upph. 2 kap. 10 §;ändr. 1 kap. 6, 8 §§, 2 kap. 1, 5, 11, 12, 13, 15 §§, 3 kap. 4, 9, 10 §§, 4 kap. 1, 4, 5, 12 §§, 5 kap. 2, 7, 8, 11, 15, 19, 26 §§, 6 kap. 5 §;nya 1 kap. 6 a §, 4 kap. 7 a, 11 a §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1333
Rubrik
Förordning (2017:1333) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Förordning (2017:1332) om ändring i förordning (1994:1162) om skeppsmätning

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 9 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1332
Rubrik
Förordning (2017:1332) om ändring i förordning (1994:1162) om skeppsmätning

Förordning (2017:1331) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1331
Rubrik
Förordning (2017:1331) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Förordning (2017:1330) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1330
Rubrik
Förordning (2017:1330) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

Förordning (2017:1329) om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1329
Rubrik
Förordning (2017:1329) om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Förordning (2017:1328) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1328
Rubrik
Förordning (2017:1328) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

Förordning (2017:1327) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1327
Rubrik
Förordning (2017:1327) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Förordning (2017:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1326
Rubrik
Förordning (2017:1326) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Förordning (2017:1324) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-01-16
SFS-nummer
2017:1324
Rubrik
Förordning (2017:1324) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

Förordning (2017:1323) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1323
Rubrik
Förordning (2017:1323) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Förordning (2017:1322) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1322
Rubrik
Förordning (2017:1322) om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

Förordning (2017:1321) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2018-01-04

Författningstext

Omfattning
ändr. 10, 11, 34 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1321
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som har uppkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1321) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2017:1320) om ändring i förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1320
Rubrik
Förordning (2017:1320) om ändring i förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

2017-12-30

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:1319
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

2017-12-30

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1318
Övergångsbestämmelse

Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar

2017-12-30

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1317
Övergångsbestämmelse
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2017:1316) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11 §§;ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1316
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 11 och 11 a §§ och i övrigt den 1 februari 2018.

Rubrik
Förordning (2017:1316) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Förordning (2017:1315) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1315
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för utbildning som uppkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1315) om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Förordning (2017:1314) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 6 a §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1314
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader för hälsoundersökningar som uppkommit före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1314) om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Förordning (2017:1304) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1304
Rubrik
Förordning (2017:1304) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

2017-12-30

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1303

Förordning (2017:1302) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph. 3, 34 §§;ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 18, 20 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1302
Rubrik
Förordning (2017:1302) om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

Förordning (2017:1301) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 11, 12 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1301
Rubrik
Förordning (2017:1301) om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

Förordning (2017:1300) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 12 a §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1300
Rubrik
Förordning (2017:1300) om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Förordning (2017:1299) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 7, 10 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1299
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1299) om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1513
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-09
SFS-nummer
2017:1298
Rubrik
Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2017:1297) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 5, 8 §§
Ikraft
2018-01-15
SFS-nummer
2017:1297
Rubrik
Förordning (2017:1297) om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

Förordning (2017:1296) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1296
Rubrik
Förordning (2017:1296) om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2017:629
SFS-nummer
2017:1293
Rubrik
Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Förordning (2017:1292) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 11 §§, bil.
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1292
Rubrik
Förordning (2017:1292) om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk

Förordning (2017:1291) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
forts. giltighet;ändr. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1291
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1291) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

Förordning (2017:1290) om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1290
Rubrik
Förordning (2017:1290) om upphävande av förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

Förordning (2017:1289) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
direktiv 98/83/EG
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1289
Rubrik
Förordning (2017:1289) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2017:1287) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2012/34/EU
Omfattning
upph. 5 kap. 1, 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§;ändr. 1 kap. 1 a §;nya 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§, rubr. närmast före 5 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1287
Rubrik
Förordning (2017:1287) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Förordning (2017:1286) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1286
Rubrik
Förordning (2017:1286) om ändring i förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

Förordning (2017:1285) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 13, 31 §§;ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1285
Rubrik
Förordning (2017:1285) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning (2017:1284) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 10 e §;nya 4 kap. 17 d §, 13 kap. 12 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1284
Rubrik
Förordning (2017:1284) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Försäkringskassans föreskrifter (2017:1283) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

2017-12-30

Författningstext

Departement
Försäkringskassan
SFS-nummer
2017:1283

Förordning (2017:1271) om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-15
SFS-nummer
2017:1271
Rubrik
Förordning (2017:1271) om ändring i förordningen (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet

Förordning (2017:1270) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1270
Rubrik
Förordning (2017:1270) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Förordning (2017:1269) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2 §§;nya 1 a, 4 a, 17 a, 17 b, 17 c, 17 d, 17 e, 20 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1269
Rubrik
Förordning (2017:1269) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

2017-12-30

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1268

Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018

2017-12-30

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1267

Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

2017-12-30

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-01-15
SFS-nummer
2017:1265

Förordning (2017:1264) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-01-15
SFS-nummer
2017:1264
Rubrik
Förordning (2017:1264) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Förordning (2017:1262) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1262
Rubrik
Förordning (2017:1262) om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

Förordning (2017:1261) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1261
Rubrik
Förordning (2017:1261) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Förordning (2017:1260) om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1260
Rubrik
Förordning (2017:1260) om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Förordning (2017:1259) om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1259
Rubrik
Förordning (2017:1259) om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

Förordning (2017:1258) om upphävande av förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1258
Rubrik
Förordning (2017:1258) om upphävande av förordningen (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Förordning (2017:1257) om upphävande av förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1257
Rubrik
Förordning (2017:1257) om upphävande av förordningen (2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet

Förordning (2017:1256) om upphävande av förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

2017-12-30

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1256
Rubrik
Förordning (2017:1256) om upphävande av förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

Förordning (2017:1255) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

2017-12-21

Författningstext

Omfattning
nuvarande 40 b § betecknas 40 c §;ändr. 40 a, 58 §§, bil. 1, 4;ny 40 b §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1255
Rubrik
Förordning (2017:1255) om ändring i jaktförordningen (1987:905)

Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

2017-12-21

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1254
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2017:1253) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

2017-12-21

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 20, 21, 22, 23 §§, 3 kap. 3, 4 §§, 6 kap. 2, 10, 15 §§, 10 kap. 6 §, 12 kap. 2, 5 §§, bil. 1, 3;nya 1 kap. 6 a §, 8 kap. 24 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1253
Rubrik
Förordning (2017:1253) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Förordning (2017:1252) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1252
Rubrik
Förordning (2017:1252) om ändring i förordningen (2007:756) med instruktion för Lotteriinspektionen

Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

2017-12-16

Författningstext

Departement
Försvarsdepartementet
Ikraft
2018-01-12
SFS-nummer
2017:1249

Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1248
Rubrik
Förordning (2017:1248) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2017:1247) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ny 4 c §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1247
Rubrik
Förordning (2017:1247) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Förordning (2017:1244) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1244
Rubrik
Förordning (2017:1244) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2017:724
SFS-nummer
2017:1243
Rubrik
Förordning (2017:1243) om ikraftträdande av lagen (2017:724) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Förordning (2017:1242) om ikraftträdande av lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2017:722
SFS-nummer
2017:1242
Rubrik
Förordning (2017:1242) om ikraftträdande av lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Förordning (2017:1241) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ny 20 a §
Ikraft
2018-02-03
SFS-nummer
2017:1241
Rubrik
Förordning (2017:1241) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak

2017-12-16

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2018-02-03
SFS-nummer
2017:1240

Förordning (2017:1239) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2017-12-16

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 19, 21, 30, 32 §§, 3 kap. 6 §
Ikraft
2017-12-26
SFS-nummer
2017:1239
Rubrik
Förordning (2017:1239) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018

2017-12-11

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1237
Tidsbegränsad
2019-01-01

Förordning (2017:1236) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
nuvarande bilaga 1, 2, 3 betecknas bilaga 2, 3, 4;ändr. 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 2 §;ny bil. 1
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:1236
Rubrik
Förordning (2017:1236) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2017:1235) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 13 a, 15 c §§;ändr. 2, 7, 15, 15 a, 15 b, 16 §
Ikraft
2017-12-15
SFS-nummer
2017:1235
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2017 i fråga om 13 a § och i övrigt den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före i kraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1235) om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

2017-12-11

Författningstext

Departement
Finansdepartementet Fi S3
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1195
Tidsbegränsad
2019-01-01

Förordning (2017:1193) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:1193
Rubrik
Förordning (2017:1193) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:1192
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1192) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2017:1191) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 7, 17 §§, rubr. närmast före 7, 17 §§;nuvarande 8, 9, 10 §§ betecknas 7, 8, 9 §§;ändr. 3, 4, 5, 6, den nya 7, 11, 12, 13, 14, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 a, 16, 16 a, 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 6, rubr. närmast före 8, 9, 10 §§ sätts närmast före 7, 8, 9 §§;ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1191
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1191) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §, bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1190
Rubrik
Förordning (2017:1190) om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Förordning (2017:1189) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1189
Rubrik
Förordning (2017:1189) om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

Förordning (2017:1184) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
2 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1184
Rubrik
Förordning (2017:1184) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 14 §§
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1183
Rubrik
Förordning (2017:1183) om ändring i förordningen (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018

2017-12-11

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1182

Förordning (2017:1181) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 37, 38 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1181
Rubrik
Förordning (2017:1181) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel

2017-12-11

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2017-12-20
SFS-nummer
2017:1180

Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2017-12-11

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2017-12-20
SFS-nummer
2017:1179
Övergångsbestämmelse

Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1178
Rubrik
Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1177
Rubrik
Förordning (2017:1177) om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

Förordning (2017:1176) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 27 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1176
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1176) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

Förordning (2017:1175) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1175
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1175) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2017:1174) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 11 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1174
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1174) om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1173
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Förordning (2017:1172) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 13, 29 §§;nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d, 23 e, 23 f, 23 g, 23 h, 23 i §§, rubr. 23 a, 23 d §§
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1172
Rubrik
Förordning (2017:1172) om ändring i förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:1171) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1171
Rubrik
Förordning (2017:1171) om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Förordning (2017:1170) om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1170
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1170) om ändring i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

Förordning (2017:1169) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 14, 20 §§;ändr. 8 b, 25 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1169
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1169) om ändring i förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd

Förordning (2017:1168) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 c §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1168
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1168) om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1167
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1167) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2017:1166) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 6 a §;ändr. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1166
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1166) om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1165
Rubrik
Förordning (2017:1165) om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1164
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph. 7 c, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §;ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 30, 33 a §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1163
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2017:1162) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1162
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1162) om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Förordning (2017:1161) om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1161
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1161) om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;nya 1 a, 4 a §§
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1160
Rubrik
Förordning (2017:1160) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Förordning (2017:1159) om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 § betecknas 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §;rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 13 § sätts närmast före 8, 10, 11, 13 ,15 §;nya 7, 12 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1159
Rubrik
Förordning (2017:1159) om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1157
Rubrik
Förordning (2017:1157) om ändring i förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan

Förordning (2017:1156) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 26, 27, 28 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1156
Rubrik
Förordning (2017:1156) om ändring i förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Förordning (2017:1155) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1155
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som lämnats för tid före den 1 januari 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1155) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2017:1154) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 kap. 7, 11 §§, 10 kap. 3 §, bil.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1154
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1154) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Förordning (2017:1153) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 14, 18, 19 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1153
Rubrik
Förordning (2017:1153) om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

Förordning (2017:1152) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1152
Rubrik
Förordning (2017:1152) om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förordning (2017:1140) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 4, 8, 23, 26 §§;ny 8 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1140
Rubrik
Förordning (2017:1140) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

Tillkännagivande (2017:1132) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

2017-12-11

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1132

Förordning (2017:1131) om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

2017-12-11

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1131
Rubrik
Förordning (2017:1131) om upphävande av förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förordning (2017:1122) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ny 8 e §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1122
Rubrik
Förordning (2017:1122) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
genomförandedirektiv (EU) 2016/2109
Omfattning
ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1120
Rubrik
Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Förordning (2017:1119) om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74)

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1119
Rubrik
Förordning (2017:1119) om ändring i barlastvattenförordningen (2017:74)

Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1117
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Förordningen ska tillämpas från och med höstterminen 2018.
Rubrik
Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning

Förordning (2017:1116) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2017-12-02

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap. 2, 4 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1116
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Förordningen ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018.

Bilaga 1 /Ny beteckning Bilaga 2 U:2018-07-01/

Timplaner för grundsärskolan

Timplan för elever som läser ämnen

Undervisningstid i timmar för ämnen och ämnesgrupper samt totalt

Ämnen

Bild 225
Hem- och konsumentkunskap 525
Idrott och hälsa 750
Musik 395
Slöjd 730
Svenska eller svenska som andraspråk 1 300
Engelska 180
Matematik 1 110
Naturorienterande ämnen och teknik 785
Samhällsorienterande ämnen 695
Elevens val 195
Totalt garanterat antal timmar 6 890
Därav skolans val 1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)

Undervisningstid i timmar för ämnesområden och totalt

Ämnesområden

Estetisk verksamhet 995
Kommunikation 995
Motorik 995
Vardagsaktiviteter 995
Verklighetsuppfattning 995
Elevens val 190
Fördelningsbar undervisningstid 1 500
Totalt garanterat antal timmar 6 665
Förordning (2016:652).
Rubrik
Förordning (2017:1116) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2017:1084) om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1084
Rubrik
Förordning (2017:1084) om ändring i förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation

Förordning (2017:1083) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 8 §§;nya 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 a
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1083
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2017:1083) om ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188)

Förordning (2017:1082) om ändring i förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1082
Rubrik
Förordning (2017:1082) om ändring i förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet

Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1080
Rubrik
Förordning (2017:1080) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1079
Rubrik
Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1078
Rubrik
Förordning (2017:1078) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1075
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1074
Rubrik
Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 10, 13 §§, bil., rubr. närmast före 4 §;ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1073
Rubrik
Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2017:1072) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1072

Förordning (2017:1071) om balanstal för år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1071

Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1070

Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018

2017-11-30

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2017:1069

Förordning (2017:1064) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2008/56/EG
Omfattning
ändr. 2, 18, 22 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1064
Rubrik
Förordning (2017:1064) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

Förordning (2017:1063) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1063
Rubrik
Förordning (2017:1063) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Förordning (2017:1062) om ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 11 §§;ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1062
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Riksantikvarieämbetet ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden om statlig utställningsgaranti som har inletts hos Statens kulturråd. Statens kulturråd ska överlämna ärenden som inte har slutbehandlats till Riksantikvarieämbetet.
Rubrik
Förordning (2017:1062) om ändring i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier

Förordning (2017:1061) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft
2018-02-14
SFS-nummer
2017:1061
Rubrik
Förordning (2017:1061) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)

Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 10, 11 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1060
Rubrik
Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2017:1059) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 d, 29, 30 §§
Ikraft
2018-02-14
SFS-nummer
2017:1059
Rubrik
Förordning (2017:1059) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)

Förordning (2017:1058) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-02-14
SFS-nummer
2017:1058
Rubrik
Förordning (2017:1058) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

Förordning (2017:1054) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 41, 42 §§, bil. 1
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1054
Rubrik
Förordning (2017:1054) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

Förordning (2017:1053) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15, 30 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1053
Rubrik
Förordning (2017:1053) om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1052
Rubrik
Förordning (2017:1052) om ändring i förordningen (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

Förordning (2017:1051) om ändring i skolförordningen (2011:185)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1051
Rubrik
Förordning (2017:1051) om ändring i skolförordningen (2011:185)

Förordning (2017:1050) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1050
Rubrik
Förordning (2017:1050) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1049
Rubrik
Förordning (2017:1049) om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1048
Rubrik
Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2017:1047) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1047
Rubrik
Förordning (2017:1047) om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1046
Rubrik
Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Förordning (2017:1045) om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 15, 20, 23 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1045
Rubrik
Förordning (2017:1045) om ändring i förordningen (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

Förordning (2017:1044) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1044
Rubrik
Förordning (2017:1044) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 b §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1043
Rubrik
Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordning (2017:1042) om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1042
Rubrik
Förordning (2017:1042) om ändring i förordningen (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd

Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1041
Rubrik
Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

2017-11-30

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1040
Övergångsbestämmelse

Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1038
Rubrik
Förordning (2017:1038) om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1037
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)

Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 8, 10 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1036
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2017:1035) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1035
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1035) om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

2017-11-30

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1030
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Ärenden som har inletts hos länsstyrelsen före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2017-11-23

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1028
Tidsbegränsad
2020-01-01

Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

2017-11-23

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1027
Rubrik
Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

Förordning (2017:1026) om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål

2017-11-23

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1026

Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

2017-11-23

Författningstext

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2017:1023

Förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018

2017-11-23

Författningstext

Departement
Finansdepartementet S2
SFS-nummer
2017:1022

Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

2017-11-23

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1021
Rubrik
Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2017-11-23

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1020
Rubrik
Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2017:1019) om en europeisk utredningsorder

2017-11-23

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1019
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation