lagen.nu

Nya och andrade forordningar och ovriga forfattningar

Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

2018-05-26

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:532
Rubrik
Förordning (2018:532) om ändring i förordningen (1999:998) om särskild företrädare för barn

Förordning (2018:531) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:531
Rubrik
Förordning (2018:531) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2018:530) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 41 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:530
Rubrik
Förordning (2018:530) om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd

Förordning (2018:529) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 58 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:529
Rubrik
Förordning (2018:529) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Förordning (2018:528) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:528
Rubrik
Förordning (2018:528) om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor

2018-05-24

Författningstext

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2018-06-15
SFS-nummer
2018:527
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:526) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:526
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas för studier som bedrivs efter ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:526) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 kap. 4 a § i 2017:947
SFS-nummer
2018:525
Rubrik
Förordning (2018:525) om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Förordning (2018:521) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

2018-05-24

Författningstext

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:521
Rubrik
Förordning (2018:521) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Riksåklagarens föreskrifter (2018:520) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. bil. 7, 10
Ikraft
2018-05-28
SFS-nummer
2018:520
Rubrik
Riksåklagarens föreskrifter (2018:520) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

Förordning (2018:518) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ny 4 a §
Ikraft
2018-05-29
SFS-nummer
2018:518
Rubrik
Förordning (2018:518) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Förordning (2018:517) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:517
Rubrik
Förordning (2018:517) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

Förordning (2018:516) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:516
Rubrik
Förordning (2018:516) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Förordning (2018:515) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 29 kap. 59 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:515
Rubrik
Förordning (2018:515) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förordning (2018:514) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:514
Rubrik
Förordning (2018:514) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Förordning (2018:513) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 26 §, 3 kap. 14 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:513
Rubrik
Förordning (2018:513) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:512
Rubrik
Förordning (2018:512) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2018:511) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11, 12, 16 §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:511
Rubrik
Förordning (2018:511) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2018:510) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
upph. 12, 16 §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:510
Rubrik
Förordning (2018:510) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordning (2018:509) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2013/59/EURATOM
Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:509
Rubrik
Förordning (2018:509) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. a4 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:508
Rubrik
Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2018:507) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 3 c, 20, 22 §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:507
Rubrik
Förordning (2018:507) om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

Strålskyddsförordning (2018:506)

2018-05-19

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
direktiv 2013/59/EURATOM
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:506
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:505) om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:505
Rubrik
Förordning (2018:505) om ändring i förordningen (2013:390) om mål i allmän förvaltningsdomstol

Förordning (2018:504) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:504
Rubrik
Förordning (2018:504) om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol

Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

2018-05-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:503
Rubrik
Förordning (2018:503) om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

Förordning (2018:497) om ändring i förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

2018-05-17

Författningstext

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:497
Rubrik
Förordning (2018:497) om ändring i förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön

2018-05-17

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:496
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

2018-05-17

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:495
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

(2018:494) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2018-05-17

Författningstext

Omfattning
upph. 2 kap. 16 §;ändr. 2 kap. 2 och 17 §§, 9 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:494
Rubrik
(2018:494) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

(2018:493) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

2018-05-17

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:493
Rubrik
(2018:493) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

(2018:492) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

2018-05-17

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:492
Rubrik
(2018:492) om ändring i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

(2018:491) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

2018-05-17

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:491
Rubrik
(2018:491) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel

(2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

2018-05-17

Författningstext

Omfattning
ändr 4 c §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:490
Rubrik
(2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

(2018:489) om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

2018-05-17

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:489
Rubrik
(2018:489) om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

(2018:488) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2018-05-17

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 5 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:488
Rubrik
(2018:488) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

(2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

2018-05-17

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Omfattning
ändr. 8, 16 ,16 a §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:487
Rubrik
(2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

(2018:486) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

2018-05-17

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:486
Rubrik
(2018:486) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Förordning (2018:484) om explosiva varor som har omhändertagits under amnestin för explosiva varor

2018-05-17

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2018-10-15
SFS-nummer
2018:484
Tidsbegränsad
2020-04-15

Förordning (2018:295) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

2018-05-12

Författningstext

Omfattning
upph. 20 f, 20 g §§ ändr. 20, 20 a, 20 b, 20 e §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:295
Rubrik
Förordning (2018:295) om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

Förordning (2018:294) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

2018-05-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 81, 83 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:294
Rubrik
Förordning (2018:294) om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

2018-05-12

Författningstext

Omfattning
upph. 13, 14 §§;ändr. 12, 24 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:292
Rubrik
Förordning (2018:292) om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Förordning (2018:290) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

2018-05-12

Författningstext

Omfattning
upph. 15 e, 15 h §§;ändr. 15 a, 15 b, 15 f, 15 g §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:290
Rubrik
Förordning (2018:290) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2018:289) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

2018-05-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:289
Rubrik
Förordning (2018:289) om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Förordning (2018:288) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

2018-05-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:288
Rubrik
Förordning (2018:288) om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m.

(2018:269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

2018-05-03

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 a §, bilaga 5
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:269
Rubrik
(2018:269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Förordning (2018:268) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:268
Rubrik
Förordning (2018:268) om ändring i förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Förordning (2018:267) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ny 5 g §, rubr. närmast före 5 g §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:267
Rubrik
Förordning (2018:267) om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

Förordning (2018:266) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
änr. 1 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:266
Rubrik
Förordning (2018:266) om ändring i förordningen (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

Förordning (2018:265) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:265
Rubrik
Förordning (2018:265) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Förordning (2018:264) om ändring i förordningen (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:264
Rubrik
Förordning (2018:264) om ändring i förordningen (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Förordning (2018:263) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph. 20 a §;ändr. 3, 3 a, 20, 20 e, 21 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:263
Rubrik
Förordning (2018:263) om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2018:262) om upphävande av förordningen (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:262
Rubrik
Förordning (2018:262) om upphävande av förordningen (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:257
Rubrik
Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Förordning (2018:256) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:256
Rubrik
Förordning (2018:256) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Förordning (2018:255) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 2, 10, 17 §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:255
Rubrik
Förordning (2018:255) om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

Förordning med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2018-04-28

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:254

Förordning (2018:253) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:253
Rubrik
Förordning (2018:253) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Förordning (2018:252) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ny 48 a §, rubr. närmast före 48 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:252
Rubrik
Förordning (2018:252) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (2018:251) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:251
Rubrik
Förordning (2018:251) om ändring i domstolsdataförordningen (2015:729)

Förordning (2018:249) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph. 50 §, rubr. närmast före 50 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:249
Rubrik
Förordning (2018:249) om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

Förordning (2018:248) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 27 §;nya 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 2 kap. 29, 39 §§
Ikraft
2018-05-17
SFS-nummer
2018:248
Rubrik
Förordning (2018:248) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Förordning (2018:247) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:247
Rubrik
Förordning (2018:247) om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 9, 11, 12 §§;nya 8 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:246
Rubrik
Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Förordning (2018:245) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 14, 16 §§
Ikraft
2018-05-15
SFS-nummer
2018:245
Rubrik
Förordning (2018:245) om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Förordning (2018:242) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

2018-04-28

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2016/680
Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 4, 5 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:242
Rubrik
Förordning (2018:242) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2018:239) om ändring i förordningen (2016:904) om tullinformationssystemet

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:239
Rubrik
Förordning (2018:239) om ändring i förordningen (2016:904) om tullinformationssystemet

Förordning (2018:238) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph. 10 kap. 6 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:238
Rubrik
Förordning (2018:238) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Förordning (2018:237) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:237
Rubrik
Förordning (2018:237) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Förordning (2018:236) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph. 14, 15 §§;ändr. 23 §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:236
Rubrik
Förordning (2018:236) om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Förordning (2018:235) om ändring i förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:235
Rubrik
Förordning (2018:235) om ändring i förordningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete

Förordning (2018:234) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:234
Rubrik
Förordning (2018:234) om ändring i förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Förordning (2018:226) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 18, 25 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:226
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:226) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (2018:225) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 16, 20 b §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:225
Rubrik
Förordning (2018:225) om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag

2018-04-28

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:224

Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2018-04-28

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L6
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:219
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:217) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7, 9 §§;ny 1 b §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:217
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018 i fråga om 1 b § och i övrigt den 1 juli 2018.

Rubrik
Förordning (2018:217) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Förordning (2018:216) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§;ny 4 b §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:216
Rubrik
Förordning (2018:216) om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

Förordning (2018:215) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:215
Rubrik
Förordning (2018:215) om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

2018-04-28

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-05-03
SFS-nummer
2018:213

Förordning (2018:212) om upphävande av förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:212
Rubrik
Förordning (2018:212) om upphävande av förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:211
Rubrik
Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2018:210) om upphävande av förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:210
Rubrik
Förordning (2018:210) om upphävande av förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Förordning (2018:209) om upphävande av förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:209
Rubrik
Förordning (2018:209) om upphävande av förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram

Förordning (2018:208) om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

2018-04-28

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:208
Rubrik
Förordning (2018:208) om upphävande av förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

Förordning (2018:207) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

2018-04-21

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 15 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:207
Rubrik
Förordning (2018:207) om ändring i förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen

Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:204
Rubrik
Förordning (2018:204) om ändring i förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän

Förordning (2018:203) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:203
Rubrik
Förordning (2018:203) om ändring i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga

Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:202
Rubrik
Förordning (2018:202) om ändring i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga

Förordning (2018:201) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

2018-04-19

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-05-21
SFS-nummer
2018:201
Rubrik
Förordning (2018:201) om ändring i förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning

Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder

2018-04-19

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:199
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
 • 3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har beviljats före utgången av 2020.
Tidsbegränsad
2021-01-01

Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
forts.giltighet
SFS-nummer
2018:198
Rubrik
Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

Förordning (2018:197) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 a, 20 §§;nya 7 b, 7 c, 7 d §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:197
Rubrik
Förordning (2018:197) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ny 25 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:196
Rubrik
Förordning (2018:196) om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

2018-04-14

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:195

Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft
2018-05-02
SFS-nummer
2018:194
Rubrik
Förordning (2018:194) om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

2018-04-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L3
Ikraft
2018-04-11
SFS-nummer
2018:193

Förordning (2018:192) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:192
Rubrik
Förordning (2018:192) om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

Förordning (2018:190) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:190
Rubrik
Förordning (2018:190) om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

Förordning (2018:189) om upphävande av förordningen (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:189
Rubrik
Förordning (2018:189) om upphävande av förordningen (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m.m.

Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 7, 8 §§
SFS-nummer
2018:180
Rubrik
Förordning (2018:180) om ikraftträdande av förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:179) om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 4 a kap. 5 §
SFS-nummer
2018:179
Rubrik
Förordning (2018:179) om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster

Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

2018-04-14

Författningstext

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§;nya 11, 12 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:178
Rubrik
Förordning (2018:178) om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster

Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:169
Rubrik
Förordning (2018:169) om ändring i förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

Förordning (2018:166) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 8, 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §;nya 28 a, 33 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:166
Rubrik
Förordning (2018:166) om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

Förordning (2018:161) om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

2018-04-12

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §;nya 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:161
Rubrik
Förordning (2018:161) om ändring i förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling

2018-04-05

Författningstext

Departement
Statsrådsberedningen
SFS-nummer
2018:159

Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

2018-03-31

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:158

Förordning (2018:157) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

2018-03-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 8, 11, 13 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:157
Rubrik
Förordning (2018:157) om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Förordning (2018:156) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

2018-03-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 13 b, 13 c, 23 §§
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:156
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:156) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Förordning (2018:155) om ändring i förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

2018-03-31

Författningstext

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:155
Rubrik
Förordning (2018:155) om ändring i förordningen (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner

2018-03-31

Författningstext

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft
2018-05-14
SFS-nummer
2018:154

Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
upph. 8, 8 b §§;ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§;nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:153
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 20, 21, 24 och 24 a §§ och i övrigt den 1 juni 2018.

Rubrik
Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner

2018-03-29

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-04-19
SFS-nummer
2018:152
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
 • 2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018.

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

2018-03-29

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-04-19
SFS-nummer
2018:151
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
 • 2. Bidrag enligt förordningen får dock lämnas för tid från och med den 1 januari 2018.

Förordning (2018:150) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2018-04-19
SFS-nummer
2018:150
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 19 april 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2018.
Rubrik
Förordning (2018:150) om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

2018-03-29

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2014/94/EU
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:149
Rubrik
Förordning (2018:149) om ändring i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

Förordning (2018:146) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 b §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:146
Rubrik
Förordning (2018:146) om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

Förordning (2018:145) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 19 §;nya 19 a, 19 b, 23 a §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:145
Rubrik
Förordning (2018:145) om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

Förordning (2018:144) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, rubr.till 2 kap;ny 2 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:144
Rubrik
Förordning (2018:144) om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1010
SFS-nummer
2018:142
Rubrik
Förordning (2018:142) om ikraftträdande av lagen (2016:1010) om ändring i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem

Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1009
SFS-nummer
2018:141
Rubrik
Förordning (2018:141) om ikraftträdande av lagen (2016:1009) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1008
SFS-nummer
2018:140
Rubrik
Förordning (2018:140) om ikraftträdande av lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 2016:1007
SFS-nummer
2018:139
Rubrik
Förordning (2018:139) om ikraftträdande av lagen (2016:1007) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Förordning (2018:138) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 10, 12 §§
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:138
Rubrik
Förordning (2018:138) om ändring i förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2018:137) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

2018-03-29

Författningstext

Omfattning
nuvarande 21 a § betecknas 20 a §;ändr. 2 a, 5, 6, 7, 8, 15, 21, 22, 27 §§;nya 22 a, 29 a, 29 b §§, rubr. närmast före 29 a §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:137
Rubrik
Förordning (2018:137) om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:134
Rubrik
Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 20 §;ny 21 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:133
Rubrik
Förordning (2018:133) om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan; utfärdad den 8 mars 2018.

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 6 §§, bil., rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft
2018-05-02
SFS-nummer
2018:132
Rubrik
Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan; utfärdad den 8 mars 2018.

Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:130
Rubrik
Förordning (2018:130) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:129
Rubrik
Förordning (2018:129) om ändring i förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket

Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

2018-03-22

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:128
Rubrik
Förordning (2018:128) om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166)

Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

2018-03-22

Författningstext

Departement
Finansdepartementet KO
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:127
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:124) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

2018-03-17

Författningstext

Omfattning
nuvarande 1 kap. 6 a § betecknas 1 kap. 6 b §;ändr. den nya 1 kap. 6 b §, 3 kap. 3 §, 8 kap. 4, 26 §§, bil. 1;ny 1 kap. 6 a §
Ikraft
2018-04-03
SFS-nummer
2018:124
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Förordning (2018:124) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Förordning (2018:123) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

2018-03-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft
2018-03-27
SFS-nummer
2018:123
Rubrik
Förordning (2018:123) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Förordning (2018:121) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv 2016/343/EU
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:121
Rubrik
Förordning (2018:121) om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

2018-03-15

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-04-06
SFS-nummer
2018:119

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

2018-03-15

Författningstext

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2018-04-06
SFS-nummer
2018:118
Övergångsbestämmelse

Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

2018-03-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:117
Rubrik
Förordning (2018:117) om ändring i förordningen (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer

Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:116
Rubrik
Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2018-03-15

Författningstext

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1535
Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraft
2018-04-10
SFS-nummer
2018:115
Rubrik
Förordning (2018:115) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

2018-03-15

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:114
Rubrik
Förordning (2018:114) om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Förordning (2018:112) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
upph. 8, 15 §§, rubr. närmast före 8,15 §§;ändr. 1, 3, 6,10 §§
Ikraft
2018-04-02
SFS-nummer
2018:112
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:112) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

2018-03-08

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2018-04-02
SFS-nummer
2018:111

Förordning (2018:110) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft
2018-03-13
SFS-nummer
2018:110
Rubrik
Förordning (2018:110) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §;ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft
2018-07-02
SFS-nummer
2018:109
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
 • 2. För arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet gäller fortfarande 5 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Förordning (2018:109) om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

2018-03-08

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-04-15
SFS-nummer
2018:106
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2018.
 • 2. Förordningen tillämpas även för allmänt tandvårdsbidrag som kunnat användas för betalning av ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder från och med den 1 juli 2016 eller från och med den 1 juli 2017 och som lämnas efter ikraftträdandet.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2008:844).

Rubrik
Förordning (2018:106) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

Förordning (2018:104) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph. 3 a, 4 a §§;ändr. författningsrubr.,1, 2, 3 §§;ny 3 a §
Ikraft
2018-03-28
SFS-nummer
2018:104
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:104) om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 8 §, 8 kap. 3, 5 a, 6 §§, 9 kap. 25 §, 10 kap. 17, 26 §§
Ikraft
2018-04-21
SFS-nummer
2018:103
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den 21 april 2018.
Rubrik
Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4 kap. 11, 12, 13, 14 §§, bil. 1;ny bil. 4
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:102
Rubrik
Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:101
Rubrik
Förordning (2018:101) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§;ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2018-03-06
SFS-nummer
2018:100
Rubrik
Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ikrafttr. av 4, 5 §§ i 2016:500
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:99
Rubrik
Förordning (2018:99) om ikraftträdande av lagen (2016:500) om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 24 a, 25, 26, 27, 29 §§;nya 3 a, 3 b §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:98
Rubrik
Förordning (2018:98) om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

Förordning (2018:97) om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:97
Rubrik
Förordning (2018:97) om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

Förordning (2018:96) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 7, 14 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:96
Rubrik
Förordning (2018:96) om ändring i förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

Förordning (2018:95) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 7, 8, 11, 15 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:95
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. I fråga om bidrag som avser tiden juli–december 2018 är det högsta belopp som totalt får lämnas 100 000 kr per arbetsgivare.
 • 3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser som har påbörjats före ikraftträdandet.
 • 4. Ett godkännande som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande.
Rubrik
Förordning (2018:95) om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Förordning (2018:89) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-03-27
SFS-nummer
2018:89
Rubrik
Förordning (2018:89) om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ny 11 kap. 10 a §
Ikraft
2018-03-12
SFS-nummer
2018:88
Rubrik
Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:87
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:87) om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Förordning (2018:83) om ändring i polisdataförordningen (2010:1155)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 14 §;nya 18 c, 18 d §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:83
Rubrik
Förordning (2018:83) om ändring i polisdataförordningen (2010:1155)

Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ny 13 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:82
Rubrik
Förordning (2018:82) om ändring i förordningen (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Förordning (2018:81) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ny 14 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:81
Rubrik
Förordning (2018:81) om ändring i förordningen (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

Förordning (2018:80) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:80
Rubrik
Förordning (2018:80) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Förordning (2018:79) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph. 1 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:79
Rubrik
Förordning (2018:79) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Förordning (2018:78) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:78
Rubrik
Förordning (2018:78) om ändring i havsmiljöförordningen (2010:1341)

Förordning (2018:77) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:77
Rubrik
Förordning (2018:77) om ändring i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Förordning (2018:76) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:76
Rubrik
Förordning (2018:76) om ändring i förordningen (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon

Förordning (2018:75) om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:75
Rubrik
Förordning (2018:75) om ändring i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk information

Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

2018-03-01

Författningstext

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:74
Rubrik
Förordning (2018:74) om upphävande av förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation