lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)

2016-02-06

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127
Omfattning
ändr. 2 kap. 21 §;ny 2 kap. 22 b §, rubr. närmast före 2 kap. 22 b §
Ikraft
2016-07-01
Rubrik
Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)
SFS-nummer
2016:15

Lag (2016:3) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2016-01-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Ikraft
2016-03-01
Omfattning
ändr. 12 kap. 8 §
SFS-nummer
2016:3
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 29 februari 2016.

Bilaga 6 a.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 6 a. 2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 24.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2015:886)./

Bilaga 24.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 39 a

Områden som avses i 39 a kap. 7 §:

 • 1. Afrika, med undantag av
  • - Djibouti,
  • - Liberia,
  • - Marocko, vad avser sådan inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där samt inkomst från coordination centres, och
  • - Seychellerna,
 • 2. Amerika, men bara vad avser
  • - Amerikas förenta stater,
  • - Argentina,
  • - Barbados,
  • - Belize, med undantag av inkomst som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Bolivia,
  • - Brasilien, - Chile,
  • - Colombia,
  • - Costa Rica, med undantag av inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
  • - Cuba,
  • - Dominikanska Republiken,
  • - El Salvador,
  • - Ecuador,
  • - Falklandsöarna,
  • - Franska Guyana,
  • - Guatemala,
  • - Guyana,
  • - Haiti,
  • - Honduras,
  • - Jamaica,
  • - Kanada, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Mexiko,
  • - Nicaragua,
  • - Panama, med undantag av inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
  • - Paraguay,
  • - Peru,
  • - Saint Pierre och Miquelon,
  • - Surinam,
  • - Trinidad och Tobago,
  • - Uruguay, och
  • - Venezuela,
 • 3. Asien, med undantag av
  • - Bahrain,
  • - Brunei Darussalam, vad avser inkomst som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Cypern, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Förenade arabemiraten,
  • - Hong Kong SAR, vad avser inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
  • - Libanon, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Macao SAR,
  • - Maldiverna,
  • - Singapore, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Thailand, vad avser inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, och
  • - Turkiet, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
 • 4. Europa, med undantag av
  • - Andorra,
  • - Belgien, vad avser inkomst från centres de coordination/coördinatiecentra och finansiella inkomster från verksamhet för vilken förhandsbesked om s.k. informellt kapital har meddelats,
  • - Brittiska kanalöarna,
  • - Bulgarien, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Estland, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Gibraltar,
  • - Irland, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Isle of Man,
  • - Liechtenstein,
  • - Luxemburg, vad avser inkomst från försäkringsverksamhet som anges i 39 a kap. 7 § andra stycket 2,
  • - Monaco,
  • - Montenegro, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Nederländerna, vad avser inkomst från finansiell verksamhet som anges i 39 a kap. 7 § andra stycket 1 om avsättning kan göras till en särskild riskreserv,
  • - San Marino, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Schweiz, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Turkiet, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, och
  • - Ungern, vad avser sådan inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
 • 5. Oceanien, men bara vad avser
  • - Australien, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Hawaii, och
  • - Nya Zeeland. Lag (2007:1254).

Rubrik
Lag (2016:3) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2016:2) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2016-01-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Omfattning
upph. 17 kap. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 g §§, 19 kap. 2 §, rubr. närmast före 17 kap. 3 §;ändr. 17 kap. 2, 4 §§, 20 kap. 3, 3 a §§
Ikraft
2016-03-01
Rubrik
Lag (2016:2) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
SFS-nummer
2016:2

Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2016-01-28

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2016-03-01
Rubrik
Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS-nummer
2016:1
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation