lagen.nu

Nya och andrade lagar

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:63, bet. 2017/18:TU7, rskr. 2017/18:152, direktiv 2006/126/EG
Ikraft
2018-03-01
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §;ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
SFS-nummer
2018:86
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om villkor om alkolås som fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Lag (2018:85) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:85
Rubrik
Lag (2018:85) om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150
Omfattning
ny 36 kap. 5 a §, rubr. närmast före 36 kap. 5 a §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:84
Rubrik
Lag (2018:84) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:70
Rubrik
Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Omfattning
ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:69
Rubrik
Lag (2018:69) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:68
Rubrik
Lag (2018:68) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2018-02-22

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a, 8 a §§, 5 kap. 5, 18 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §;ny 6 kap. 2 b §, nytt 6 b kap.
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:67
Rubrik
Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2018:60) om ändring i postlagen (2010:1045)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:41, bet. 2017/18:TU4, rskr. 2017/18:146
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 5 §§
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:60
Rubrik
Lag (2018:60) om ändring i postlagen (2010:1045)

Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:42, bet. 2017/18:CU5, rskr. 2017/18:138
Ikraft
2018-04-21
Omfattning
ändr. 8 kap. 20, 21 §§, 11 kap. 26 §, 13 kap. 16 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 6, 11 §§
SFS-nummer
2018:59
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den 21 april 2018.
Rubrik
Lag (2018:59) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ikraft
2018-06-01
Omfattning
ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26 §§
SFS-nummer
2018:54
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder ikraft den 1 juni 2018.
 • 2. Ärenden som inletts vid Polismyndigheten men ännu inte avgjorts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ikraft
2018-06-01
Omfattning
ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
SFS-nummer
2018:53
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Lag (2018:52) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Omfattning
ändr. 1 kap. 15 §;ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:52
Rubrik
Lag (2018:52) om ändring i lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet

Lag (2018:51) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Omfattning
ändr. 1 kap. 15 §;ny 1 kap. 15 a §, rubr. närmast före 1 kap. 15 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:51
Rubrik
Lag (2018:51) om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst

Lag (2018:50) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

2018-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143
Omfattning
ändr. 2 kap. 21 §;nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:50
Rubrik
Lag (2018:50) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:31
Rubrik
Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)

Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Omfattning
nuvarande 9 kap. 8 c § betecknas 9 kap. 8 d §;ändr. 1 kap. 16 §, den nya 9 kap. 8 d §;ny 9 kap. 8 c §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:30
Rubrik
Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2018:29) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:29
Rubrik
Lag (2018:29) om ändring i folkomröstningslagen (1979:369)

Lag (2018:28) om ändring i vallagen (2005:837)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:38, bet. 2017/18:KU18, rskr. 2017/18:139
Ikraft
2018-03-01
Omfattning
ändr.1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 9, 16, 17, 20 §§, 3 kap. 7 §, 4 kap. 23 §, 5 kap. 8 §, 7 kap. 4, 5 §§, 9 kap. 7 §, 14 kap. 22, 23, 25 §§, 15 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 13 §§;ny 15 kap. 16 §
SFS-nummer
2018:28
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Lagen tillämpas första gången inför och vid ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige 2018.
Rubrik
Lag (2018:28) om ändring i vallagen (2005:837)

Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:24
Rubrik
Lag (2018:24) om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

2018-02-08

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Omfattning
upph. 3 kap. 10 §, ändr. 6 kap. 3 §;ny 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 7 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2018:23
Rubrik
Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)

Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

2018-02-01

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:29, bet. 2017/18:SoU10, rskr. 2017/18:136
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:9

Lag (2017:1343) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2018-01-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120
Ikraft
2018-02-01
Omfattning
ändr. 6 kap. 9 §, 7 kap. 1 §;nya 4 kap. 12 a, 12 b, 12 c §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 a, 12 b, 12 c §§
SFS-nummer
2017:1343
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1343) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Lag (2017:1342) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2018-01-13

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120
Ikraft
2018-02-01
Omfattning
ändr. 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §;nya 6 kap. 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 c, 3 d §§
SFS-nummer
2017:1342
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1342) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

2018-01-04

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1 utg.omr. 15, bet. 2017/18:UbU2, rskr. 2017/18:122
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §, 3 kap. 11, 12, 13 §§
SFS-nummer
2017:1325
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1325) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Omfattning
ändr. 30 kap. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1313
Rubrik
Lag (2017:1313) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2017:1312) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Omfattning
ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2017:1312
Rubrik
Lag (2017:1312) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Lag (2017:1311) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Omfattning
ändr. 27 kap. 13 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2017:1311
Rubrik
Lag (2017:1311) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Lag (2017:1310) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Omfattning
upph. 27 kap. 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 27 kap. 18 §;ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 12 kap. 1 §, 21 kap. 25, 30 §§, 23 kap. 7, 8 §§, 27 kap. 2, 5, 10, 13, 22, 23, 25 §§, 29 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1310
Rubrik
Lag (2017:1310) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Lag (2017:1309) om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128
Omfattning
ändr. 1 § i 2017:695
SFS-nummer
2017:1309
Rubrik
Lag (2017:1309) om ändring i lagen (2017:695) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2017:1308) om ändring i socialförsäkringsbalken

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112
Ikraft
2018-03-01
Omfattning
ändr. 15 kap. 3, 5 §§
SFS-nummer
2017:1308
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1308) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1307) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 23 §
SFS-nummer
2017:1307
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1307) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Lag (2017:1306) om ändring i socialförsäkringsbalken

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
nuvarande 30 kap. 6 § betecknas 30 kap. 6 a §;ändr. 30 kap. 1 §, 35 kap. 18, 19 §§, 110 kap. 21, 55 §§;ny 30 kap. 6 §
SFS-nummer
2017:1306
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1306) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1305) om ändring i socialförsäkringsbalken

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 10 kap. 10, 11 §§, 12 kap. 25, 27, 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §, 26 kap. 17, 27, 31 §§, 27 kap. 26 §, 108 kap. 10 §;nya 110 kap. 13 a §, 112 kap. 2 a §, rubr. närmast före 110 kap. 13 a §
SFS-nummer
2017:1305
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1305) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1295) om ändring i socialförsäkringsbalken

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/18:111
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 74 kap. 11, 12, 15 §§, 102 kap. 22, 27, 28 §§
SFS-nummer
2017:1295
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1295) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:25, bet. 2017/18:MJU7, rskr. 2017/18:84, direktiv 98/83/EG
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1288
Rubrik
Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2017:1282) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:20, bet. 2017/18:SkU5, rskr, 2017/18:81
Omfattning
ändr. 1 §, bil.
SFS-nummer
2017:1282
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Lagen tillämpas från dagen för ikraftträdandet.

Bilaga /inte med här. Senast ändrad genom lag (2017:1282)./

Rubrik
Lag (2017:1282) om ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina

Lag (2017:1281) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1281
Rubrik
Lag (2017:1281) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

Lag (2017:1280) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1280
Rubrik
Lag (2017:1280) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Lag (2017:1279) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 2 kap. 30 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1279
Rubrik
Lag (2017:1279) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2017:1278) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1278
Rubrik
Lag (2017:1278) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ny 1 kap. 3 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1277
Rubrik
Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1276
Rubrik
Lag (2017:1276) om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning

Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1275
Rubrik
Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Lag (2017:1274) om ändring i miljöbalken

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Omfattning
ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1274
Rubrik
Lag (2017:1274) om ändring i miljöbalken

Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

2017-12-30

Författningstext

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1273

Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

2017-12-30

Författningstext

Departement
Utrikesdepartementet
Förarbeten
Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2017:1272

Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr.2017/18:91
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1266
Rubrik
Lag (2017:1266) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

2017-12-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1263
Rubrik
Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Lag (2017:1251) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

2017-12-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 d §
SFS-nummer
2017:1251
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1251) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Lag (2017:1250) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2017-12-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 42 kap. 36 §
SFS-nummer
2017:1250
Övergångsbestämmelse

Bilaga 6 a.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 6 a. 2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 24.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2015:886)./

Bilaga 24.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.1

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 37.2

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:787)./

Bilaga 39 a

Områden som avses i 39 a kap. 7 §:

 • 1. Afrika, med undantag av
  • - Djibouti,
  • - Liberia,
  • - Marocko, vad avser sådan inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där samt inkomst från coordination centres, och
  • - Seychellerna,
 • 2. Amerika, men bara vad avser
  • - Amerikas förenta stater,
  • - Argentina,
  • - Barbados,
  • - Belize, med undantag av inkomst som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Bolivia,
  • - Brasilien, - Chile,
  • - Colombia,
  • - Costa Rica, med undantag av inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
  • - Cuba,
  • - Dominikanska Republiken,
  • - El Salvador,
  • - Ecuador,
  • - Falklandsöarna,
  • - Franska Guyana,
  • - Guatemala,
  • - Guyana,
  • - Haiti,
  • - Honduras,
  • - Jamaica,
  • - Kanada, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Mexiko,
  • - Nicaragua,
  • - Panama, med undantag av inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
  • - Paraguay,
  • - Peru,
  • - Saint Pierre och Miquelon,
  • - Surinam,
  • - Trinidad och Tobago,
  • - Uruguay, och
  • - Venezuela,
 • 3. Asien, med undantag av
  • - Bahrain,
  • - Brunei Darussalam, vad avser inkomst som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Cypern, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Förenade arabemiraten,
  • - Hong Kong SAR, vad avser inkomst som inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån,
  • - Libanon, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Macao SAR,
  • - Maldiverna,
  • - Singapore, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Thailand, vad avser inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, och
  • - Turkiet, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
 • 4. Europa, med undantag av
  • - Andorra,
  • - Belgien, vad avser inkomst från centres de coordination/coördinatiecentra och finansiella inkomster från verksamhet för vilken förhandsbesked om s.k. informellt kapital har meddelats,
  • - Brittiska kanalöarna,
  • - Bulgarien, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Estland, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Gibraltar,
  • - Irland, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Isle of Man,
  • - Liechtenstein,
  • - Luxemburg, vad avser inkomst från försäkringsverksamhet som anges i 39 a kap. 7 § andra stycket 2,
  • - Monaco,
  • - Montenegro, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Nederländerna, vad avser inkomst från finansiell verksamhet som anges i 39 a kap. 7 § andra stycket 1 om avsättning kan göras till en särskild riskreserv,
  • - San Marino, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Schweiz, vad avser inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet,
  • - Turkiet, vad avser inkomst från sådan bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där, och
  • - Ungern, vad avser sådan inkomst från bank- och finansieringsrörelse, annan finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
 • 5. Oceanien, men bara vad avser
  • - Australien, med undantag av inkomst från bankverksamhet som inte beskattas med den normala inkomstskatten där,
  • - Hawaii, och
  • - Nya Zeeland. Lag (2007:1254).

Rubrik
Lag (2017:1250) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2017-12-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Omfattning
ändr. 33 kap. 3 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1246
Rubrik
Lag (2017:1246) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2017:1245) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

2017-12-16

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85
Omfattning
ändr. 7 §;ny 8 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1245
Rubrik
Lag (2017:1245) om ändring i lagen (1993:335) om Barnombudsman

Lag (2017:1234) om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet.2017/18:FiU1, rskr.2017/18:54
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 § i 2017:813
SFS-nummer
2017:1234
Rubrik
Lag (2017:1234) om ändring i lagen (2017:813) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Lag (2017:1233) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2020-01-01
SFS-nummer
2017:1233
Rubrik
Lag (2017:1233) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Lag (2017:1232) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2017:1232
Rubrik
Lag (2017:1232) om ändring i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
upph. 7 kap. 3 d §;ändr. 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1, 1 b §§, 7 kap. 3 a, 3 c §§;ny 7 kap. 3 b §
SFS-nummer
2017:1231
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1231) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 a § i 2017:410
SFS-nummer
2017:1230
Rubrik
Lag (2017:1230) om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2017:405
SFS-nummer
2017:1229
Rubrik
Lag (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1228) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2017:1228
Rubrik
Lag (2017:1228) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1227) om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2017:404
SFS-nummer
2017:1227
Rubrik
Lag (2017:1227) om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 19 b, 19 d §§, 34 kap. 6 § i 2017:387
SFS-nummer
2017:1226
Rubrik
Lag (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 6 a kap. 1 § i 2016:1079
SFS-nummer
2017:1225
Rubrik
Lag (2017:1225) om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1224) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 53 kap. 5 § i 2016:1077
SFS-nummer
2017:1224
Rubrik
Lag (2017:1224) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
upph. 11 kap. 11 §;ändr. 11 kap. 2, 5, 7, 9 §§ i 2016:1073
SFS-nummer
2017:1223
Rubrik
Lag (2017:1223) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1222) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ny 3 a §
SFS-nummer
2017:1222
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

/Bilagan är inte med här./

Rubrik
Lag (2017:1222) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Lag (2017:1221) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§;nya 3 a, 7 a §§
SFS-nummer
2017:1221
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 januari 2018.
Rubrik
Lag (2017:1221) om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021

Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 6 a kap. 2 §, 9 kap. 5 § i 2015:750
SFS-nummer
2017:1220
Rubrik
Lag (2017:1220) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1219) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 22 kap. 26 §
SFS-nummer
2017:1219
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1219) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1218) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §, 11 kap. 5, 7 §§, 12 kap. 3 §, 15 kap. 5, 7 §§, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 23 §, 31 kap. 1 §, 34 kap. 6 §, 37 kap. 10 §, 39 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, rubr. närmast före 11 kap. 5 §, 15 kap. 5 §, 31 kap. 33, 37 kap. 8 §;nya 22 kap. 26 §, 31 kap. 33 b §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 39 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 26 §, 39 kap. 3 a §
SFS-nummer
2017:1218
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1218) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1217) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
SFS-nummer
2017:1217
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1217) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Lag (2017:1216) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 3 a kap. 2 §
SFS-nummer
2017:1216
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1216) om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Lag (2017:1215) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
upph. 2 kap. 11 a §;ändr. 2 kap. 7, 9, 10 §§;nya 1 kap. 6 b §, 2 kap. 9 a §
SFS-nummer
2017:1215
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1215) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1214
Rubrik
Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2017:1213) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 3 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1213
Rubrik
Lag (2017:1213) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Lag (2017:1212) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 11 §, 2 kap. 1 §, 10 kap. 10, 11, 15 §§, 11 kap. 1 §, 44 kap. 8, 34, 34 a §§, 61 kap. 5, 8 a §§, 63 kap. 3 a §, 67 kap. 2 §, p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:1175;nytt kap. 11 a, nya 16 kap. 37 §, 61 kap. 5 a §, 67 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 16 kap. 37 §, 67 kap. 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast efter 67 kap. 9 §
SFS-nummer
2017:1212
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1212) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2017:1211) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2017:1211
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1211) om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lag (2017:1210) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a, 6 §§, 2 kap. 6 §, 4 kap. 1 §
SFS-nummer
2017:1210
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1210) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2017:1209
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1209) om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2017-12-15
Omfattning
upph. 11 kap. 11 §, rubr. närmast före 11 kap. 11 §, nuvarande 4 kap. 2 a § betecknas 4 kap. 2 b §;ändr. 1 kap. 11 b, 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a §, 9 kap. 7, 8, 11 §§, 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§;nya 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b, 12 §§, 11 kap. 13 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11 kap. 16 §
SFS-nummer
2017:1208
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1208) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 7 f, 9, 9 b, 12, 28, 34 a §§;nya 24 a, 26 a, 31 a §§, rubr. närmast före 24 a §
SFS-nummer
2017:1207
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1207) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Lag (2017:1206) om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 10, 29, 34 a, 40 a §§;ny 27 a, 31 a §
SFS-nummer
2017:1206
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1206) om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Lag (2017:1205) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
SFS-nummer
2017:1205
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1205) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2017:1204
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.
Rubrik
Lag (2017:1204) om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
SFS-nummer
2017:1203
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
upph. 24 §;ändr. 1, 4, 12, 16, 18, 21, 26, 32 §§
SFS-nummer
2017:1202
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

2017-12-11

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2017:1201
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. År 2018 ska den reduktionspliktiga energimängden omfatta månaderna juli–december.

Lag (2017:1200) om skatt på flygresor

2017-12-11

Författningstext

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ikraft
2018-04-01
SFS-nummer
2017:1200

Lag (2017:1199) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Omfattning
ändr. 26 kap. 33 e §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1199
Rubrik
Lag (2017:1199) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2017:1197) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §
SFS-nummer
2017:1197
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1197) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Lag (2017:1196) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 13 a §, 2 kap. 3, 5 §§, 2 a kap. 7 §, 3 kap. 21, 22, 24 §§, 5 kap. 3 a, 19 §§, 8 kap. 9 §, 9 d kap. 3 §, 10 kap. 11, 12 §§, 19 kap. 1 §;ny 3 kap. 21 b §
SFS-nummer
2017:1196
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1196) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Lag (2017:1194) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:8, bet. 2017/18:SkU4, rskr. 2017/18:80
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 57 kap. 3 §
SFS-nummer
2017:1194
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.
Rubrik
Lag (2017:1194) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2017:1188) om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 a § i 2017:690
SFS-nummer
2017:1188
Rubrik
Lag (2017:1188) om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2017:1187) om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a § i 2017:679
SFS-nummer
2017:1187
Rubrik
Lag (2017:1187) om ändring i lagen (2017:679) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2017:1186) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1186
Rubrik
Lag (2017:1186) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

2017-12-11

Författningstext

Departement
Finansdepartementet V
Förarbeten
Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1185

Lag (2017:1158) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Framst. 2016/17:RS5, bet. 2017/18:KU8, rskr. 2017/18:53
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1158
Rubrik
Lag (2017:1158) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Lag (2017:1151) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1151
Rubrik
Lag (2017:1151) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Lag (2017:1150) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1150
Rubrik
Lag (2017:1150) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Lag (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 15 kap. 1, 2 §§ i 2014:798
SFS-nummer
2017:1149
Rubrik
Lag (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 15 kap. 2 § i 2014:797
SFS-nummer
2017:1148
Rubrik
Lag (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2017:1147) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
upph. 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 3 kap. 2 §;nuvarande 7 kap. 6 a § betecknas 7 kap. 6 §;ändr. 3 kap. 1, 9 §§, den nya 7 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 15 kap. 1, 2 §§;nya 3 kap. 2 a §, 10 kap. 11 §, rubr. närmast före 7 kap. 6 §, 10 kap. 11 §
SFS-nummer
2017:1147
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1147) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2017:1146) om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 5 § i 2017:700
SFS-nummer
2017:1146
Rubrik
Lag (2017:1146) om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

Lag (2017:1145) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 5, 16, 30 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1145
Rubrik
Lag (2017:1145) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

Lag (2017:1144) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §;ny rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1144
Rubrik
Lag (2017:1144) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2017:1143) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
upph. 2 kap. 10 §;nuvarande 2 kap. 10 a, 11 §§ betecknas 2 kap. 11, 10 §§;ändr. 1 kap. 4, 6 b, 6 d §§, de nya 2 kap. 10, 11 §§, 4 kap. 10 §, 7 kap. 1 §, 12 kap. 1 a , 10 §§, 13 kap. 1 §;ny 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 11 §, 4 kap. 24 §
SFS-nummer
2017:1143
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1143) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2017:1142) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1142
Rubrik
Lag (2017:1142) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Lag (2017:1141) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:11, bet. 2017/18:CU4, rskr. 2017/18:33
Omfattning
ändr. 5, 29 §;ny 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1141
Rubrik
Lag (2017:1141) om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Lag (2017:1139) om ändring i vapenlagen (1996:67)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65
Omfattning
ändr. 9 kap. 1, 1 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1139
Rubrik
Lag (2017:1139) om ändring i vapenlagen (1996:67)

Lag (2017:1138) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65
Omfattning
ändr. 29, 29 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1138
Rubrik
Lag (2017:1138) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1137
Rubrik
Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Lag (2017:1136) om ändring i brottsbalken

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 b, 7, 11 §§, 5 kap. 2 §;nya 4 kap. 6 c, 6 d §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1136
Rubrik
Lag (2017:1136) om ändring i brottsbalken

Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Omfattning
ändr. 35 kap. 12 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1135
Rubrik
Lag (2017:1135) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2017:1134) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1134
Rubrik
Lag (2017:1134) om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:203, bet. 2017/18:KU4, rskr. 2017/18:38
Omfattning
ändr. 35 kap. 15 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1133
Rubrik
Lag (2017:1133) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2017:1130) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:12, bet. 2017/18:SoU11, rskr. 2017/18:66
Omfattning
upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.;ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft
2018-01-02
SFS-nummer
2017:1130
Rubrik
Lag (2017:1130) om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag (2017:1129) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

2017-12-11

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
upph. 2 kap. 20 §, 6 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 20 §, 6 kap. 5 §;ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1129
Rubrik
Lag (2017:1129) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 2 kap. 14 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1128
Rubrik
Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2017:1127) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:1277
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1127
Rubrik
Lag (2017:1127) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1126
Rubrik
Lag (2017:1126) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1125
Rubrik
Lag (2017:1125) om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård

Lag (2017:1124) om ändring i socialförsäkringsbalken

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Omfattning
ändr. 47 kap. 11 §, 61 kap. 12, 14 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1124
Rubrik
Lag (2017:1124) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1123) om ändring i socialförsäkringsbalken

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:6, bet. 2017/18:SfU6, rskr. 2017/18:46
Ikraft
2018-03-01
Omfattning
upph. 17 kap. 4 §, 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37, 39 §§, rubr. närmast före 17 kap. 4 §, 18 kap. 16, 25, 37 §§;ändr. 18 kap. 1, 2, 20, 35 §§, 19 kap. 4 §, 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15, 22, 23 §§, 110 kap. 5 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §, 97 kap. 22 §;nya 96 kap. 5 a §, 97 kap. 22 a §, rubr. närmast före 96 kap. 5 a §
SFS-nummer
2017:1123
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1123) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:219, bet. 2017/18:FiU13, rskr. 2017/18:51
Omfattning
ändr. 4 §;ny 3 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1121
Rubrik
Lag (2017:1121) om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Lag (2017:1118) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2017-12-02

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:3, bet. 2017/18:FiU14, rskr. 2017/18:35
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1118
Rubrik
Lag (2017:1118) om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 c §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2017:1081
Rubrik
Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:198, bet. 2017/18:KU9, rskr. 2017/18:40
Omfattning
ändr. 40 kap. 5 §;ny 11 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 4 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1077
Rubrik
Lag (2017:1077) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:208, bet. 2017/18:KU3, rskr. 2017/18:37
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 6 kap. 8 §, 10 kap. 16, 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17, 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1, 4, 6, 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §, bil., rubr. närmast före 10 kap. 16 §, rubr. närmast efter 18 kap. 16 a §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:633;nya 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 17 a §, 27 kap. 9 a §, 40 kap. 1 a, 7 a §§
SFS-nummer
2017:1076
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2017:1076) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2017:1068) om ändring i brottsbalken

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26
Omfattning
ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1068
Rubrik
Lag (2017:1068) om ändring i brottsbalken

Lag (2017:1067) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1067
Rubrik
Lag (2017:1067) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lag (2017:1066) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Omfattning
ändr 15 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1066
Rubrik
Lag (2017:1066) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Lag (2017:1065) om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:199, bet. 2017/18:FöU2, rskr. 2017/18:17
Omfattning
upph. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12, 15, 18 §§;nuvarande 7, 12, 19 §§ betecknas 12 a, 13, 26 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nya 12 a, 13, 19, 26 §§, rubr. närmast före 2, 13, 14 §§;nya 3 a, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 7, 12, 13 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 21, 26 §§
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:1065
Rubrik
Lag (2017:1065) om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1057
Rubrik
Lag (2017:1057) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (2017:1056) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Ikraft
2018-02-01
Omfattning
upph. 2 kap. 5 §;ändr. 1 kap. 2, 6 §§, 2 kap. 15, 24, 25 §§
SFS-nummer
2017:1056
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.
 • 2. Båtar som är registrerade i fartygsregistrets skeppsdel ska överföras till fartygsregistrets båtdel.
 • 3. Vad som sägs i punkt 2 gäller dock inte om inteckning sökts eller beviljats i båten före ikraftträdandet. Upphör sådan båt att besväras av inteckning efter ikraftträdandet ska en överföring omedelbart ske. Överföringen ska på lämpligt sätt meddelas ägaren.
 • 4. Så länge en båt till följd av punkt 3 fortfarande är upptagen i fartygsregistrets skeppsdel ska den fortsatt behandlas som ett skepp. Nya inteckningar får dock inte beviljas.
 • 5. Ett skeppsbygge som ska bli ett fartyg med en största skrovlängd som inte överstiger 24 meter och som vid ikraftträdandet är registrerat i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel ska inte avföras ur det registret på grund av sin skrovlängd och ska fortsatt behandlas som ett skeppsbygge. Om en inteckning gäller, söks eller beviljas i ett sådant skeppsbygge tillämpas bestämmelserna om registrering i fartygsregistrets skeppsdel. Om båten registreras i fartygsregistrets skeppsdel, ska även en inteckning som gäller i bygget och en införing som rör inteckningen föras över dit.
 • 6. Upphör en båt som avses i punkt 5 att besväras av inteckning, ska den omedelbart överföras till fartygsregistrets båtdel. Överföringen ska på lämpligt sätt meddelas ägaren.
 • 7. En båt som till följd av punkt 5 är upptagen i fartygsregistrets skeppsdel ska fortsatt behandlas som ett skepp. Nya inteckningar får dock inte beviljas.
 • 8. Sådan överföring som avses i punkt 2, 3 och 6 får fram till och med den 1 februari 2020 genomföras utan beaktande av reglerna om inskrivningsdagar.
Rubrik
Lag (2017:1056) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25
Omfattning
ändr. författningsrubr., 4 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1055
Rubrik
Lag (2017:1055) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.

Lag (2017:1039) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:201, bet. 2017/18:FöU9, rskr. 2017/18:18
Omfattning
ändr. 15, 17 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1039
Rubrik
Lag (2017:1039) om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

Lag (2017:1034) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
SFS-nummer
2017:1034
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1034) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Lag (2017:1033) om ändring i ellagen (1997:857)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
upph. 2 kap. 8 b §;ändr. 2 kap. 8 a, 15 g §§
SFS-nummer
2017:1033
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1033) om ändring i ellagen (1997:857)

Lag (2017:1032) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2017:1032
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har meddelats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1032) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ikraft
2018-01-01
Omfattning
ändr. 8 §
SFS-nummer
2017:1031
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (2017:1029) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2017-11-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2016/17:202, bet. 2017/18:NU7, rskr. 2017/18:23, direktiv 2009/28/EG
Omfattning
upph. rubr. närmast före 6 kap. 1 b §;ändr. 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 6 kap. 1 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1029
Rubrik
Lag (2017:1029) om ändring i naturgaslagen (2005:403)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation