lagen.nu

Nya och ändrade lagar

Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Omfattning
ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft
2014-10-01
Rubrik
Lag (2014:152) om ändring i konkurslagen (1987:672)
SFS-nummer
2014:152

Lag (2014:151) om ändring i utsökningsbalken

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16, rskr. 2013/14:167
Omfattning
ändr. 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2014-10-01
Rubrik
Lag (2014:151) om ändring i utsökningsbalken
SFS-nummer
2014:151

Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:64, bet. 2013/14:TU12, rskr. 2013/14:182
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft
2014-05-01
Rubrik
Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)
SFS-nummer
2014:148

Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:79, bet. 2013/14:CU24, rskr. 2013/14:184, EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
398L0034, 32012R1025
Omfattning
nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
SFS-nummer
2014:146
Rubrik
Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Lag (2014:142) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
EUTL199/2011 s48
Omfattning
ändr. 20 §;nya 20 b, 20 c §§
SFS-nummer
2014:142
Rubrik
Lag (2014:142) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10, rskr. 2013/14:179, EUTL199/2011 s48
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
32011L0070
Omfattning
ändr. 5 a, 5 b, 5 c §§;nya 5 d, 5 e, 5 f, 6 §§
SFS-nummer
2014:141
Rubrik
Lag (2014:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

2014-04-12

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:49, bet. 2013/14:NU11, rskr. 2013/14:171
Ansvarig myndighet
Utrikesdepartementet
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:140

Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

2014-04-03

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:36, bet. 2013/14:SoU15, rskr. 2013/14:165
Ansvarig myndighet
Socialdepartementet
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:132

Lag (2014:126) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

2014-04-03

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:65, bet. 2013/14:JuU9, rskr. 2013/14:180, EUTL288/2011 s1
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
32011L0082
Omfattning
nuvarande 22, 23 §§ betecknas 24, 25 §§;ändr. 2, 20 §§, den nya 25 §, rubr. närmast före 22, 23 §§ sätts
SFS-nummer
2014:126
Rubrik
Lag (2014:126) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete

Lag (2014:121) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

2014-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Omfattning
nya 9 kap. 15 a, 15 b §§
Ikraft
2014-05-01
Rubrik
Lag (2014:121) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
SFS-nummer
2014:121

Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

2014-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Omfattning
nya 21 a, 21 b §§
Ikraft
2014-05-01
Rubrik
Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
SFS-nummer
2014:120

Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)

2014-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Omfattning
nya 22 a, 22 b §§
Ikraft
2014-05-01
Rubrik
Lag (2014:119) om ändring i tobakslagen (1993:581)
SFS-nummer
2014:119

Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

2014-03-29

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30, rskr. 2013/13:158
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft
2015-01-01
Rubrik
Lag (2014:118) om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
SFS-nummer
2014:118

Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden

2014-03-29

Författningstext

Ansvarig myndighet
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2013/14:62, bet. 2013/14:SkU22, rskr. 2013/14:170
SFS-nummer
2014:116
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 • 2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken

2014-03-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:38, bet. 2013/14:FöU8, rskr. 2013/14:155
Omfattning
upph. 11 kap. 4 §;nuvarande 11 kap. 2, 3 §§ betecknas 11 kap. 3, 4 §§;ändr. de nya 11 kap. 3, 4 §§, 11 kap. 5, 18 §§, 21 kap. 1 §, 26 kap. 9 §;nya 11 kap. 2, 24, 25, 26 §§, 26 kap. 19 a §, rubr. närmast före 11 kap. 24 §
Ikraft
2014-07-01
Rubrik
Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken
SFS-nummer
2014:114

Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

2014-03-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:41, bet. 2013/14:MJU14, rskr. 2013/14:151
Omfattning
ändr. 29, 31 §§;nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft
2014-04-01
Rubrik
Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)
SFS-nummer
2014:112

Lag (2014:107) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2014-03-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:68, bet. 2013/14:JuU21, rskr. 2013/14:161
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-04-01
Rubrik
Lag (2014:107) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS-nummer
2014:107

Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

2014-03-20

Författningstext

Förarbeten
Bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163
Ikraft
2014-04-01
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
SFS-nummer
2014:106
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas första gången på ansökningar till Partibidragsnämnden som avser stödåret som inleds den 15 oktober 2015. Anonyma bidrag som har lämnats före den 1 april 2014 omfattas inte av de nya bestämmelserna.

Rubrik
Lag (2014:106) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

Lag (2014:105) om insyn i finansiering av partier

2014-03-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:70, bet. 2013/14:KU35, rskr. 2013/14:163
Ansvarig myndighet
Justitiedepartementet L6
Ikraft
2014-04-01
SFS-nummer
2014:105
Övergångsbestämmelse

Lag (2014:83) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2014-03-06

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:34, bet. 2013/14:CU13, rskr. 2013/14:150
Ikraft
2014-04-01
Omfattning
nuvarande 52 § betecknas 54 §;ändr. 51 §, den nya 54 §, rubr. närmast före nuvarande 52 § sätts närmast före den nya 54 §;nya 52, 53 §§
SFS-nummer
2014:83
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.
 • 2. De nya bestämmelserna tillämpas endast vid brister i kreditprövningen för krediter som har beviljats efter ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:83) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

Lag (2014:79) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

2014-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU15, rskr. 2013/14:149
Omfattning
ändr. 2 kap. 16 §
Ikraft
2014-03-25
Rubrik
Lag (2014:79) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
SFS-nummer
2014:79

Lag (2014:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2014-03-01

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9, rskr. 2013/14:144
Ikraft
2014-03-01
Omfattning
ändr. 10 kap. 15 §
SFS-nummer
2014:62
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.
 • 2. Den tillämpas även för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:62) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Lag (2014:58) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2014-03-01
Rubrik
Lag (2014:58) om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)
SFS-nummer
2014:58

Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 29 kap. 14 §;nya 29 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast efter 29 kap. 5 §, rubr. närmast före 29 kap. 5 a, 5 b §§
Ikraft
2014-03-01
Rubrik
Lag (2014:57) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS-nummer
2014:57

Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2014-03-01
Rubrik
Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
SFS-nummer
2014:56

Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-03-01
Rubrik
Lag (2014:55) om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
SFS-nummer
2014:55

Lag (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. bil. 2
Rubrik
Lag (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS-nummer
2014:54

Lag (2014:53) om ändring i väglagen (1971:948)

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 29 §
Ikraft
2014-03-01
Rubrik
Lag (2014:53) om ändring i väglagen (1971:948)
SFS-nummer
2014:53

Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg

2014-02-20

Författningstext

CELEX-nr
31999L0062, 32011L0076, 32010D0661
Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147, EUTL187/1999 s42, EUTL269/2011 s1, EUTL204/2010 s1
Ansvarig myndighet
Näringsdepartementet
Ikraft
2014-03-01
SFS-nummer
2014:52

Lag (2014:51) om ändring i tullagen (2000:1281)

2014-02-20

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §;nya 5 kap. 11 a §, 11 kap. 6 a §
SFS-nummer
2014:51
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt vid import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:51) om ändring i tullagen (2000:1281)

Lag (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2014-02-15

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:16, bet. 2013/14:SkU13, rskr. 2013/14:93
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 8 §, 13 kap. 6, 10, 11, 16, 23 §§
SFS-nummer
2014:50
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt vid import för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2014-02-06

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5, rskr. 2013/14:140
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2014-03-01
Rubrik
Lag (2014:29) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
SFS-nummer
2014:29

Lag (2014:18) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Omfattning
ändr. 39 kap. 2, 5 §§
Ikraft
2014-06-13
Rubrik
Lag (2014:18) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS-nummer
2014:18

Lag (2014:17) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2014-06-13
Rubrik
Lag (2014:17) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)
SFS-nummer
2014:17

Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
CELEX-nr
32011L0083
Omfattning
ändr. 1, 37 §§;ny 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
SFS-nummer
2014:16
Rubrik
Lag (2014:16) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2014:15) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Omfattning
ändr. 8 kap. 22 §
Ikraft
2014-06-13
Rubrik
Lag (2014:15) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS-nummer
2014:15

Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
CELEX-nr
32011L0083
Omfattning
upph. 2 kap., 4 kap., 5 kap.;nuvarande 1 kap. 3 § betecknas 1 kap. 4 §;ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 §§, rubr. till. 3 kap., rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 3 § sättas närmast före 1 kap. 4 §;nytt 2 kap., nya 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §
SFS-nummer
2014:14
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Lag (2014:13) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
CELEX-nr
32011L0083
Omfattning
nuvarande 13 § betecknas 14 §;nya 3 a, 13 §§
SFS-nummer
2014:13
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2014:13) om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (2014:12) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Omfattning
ändr. 17, 22 §§
Ikraft
2014-06-13
Rubrik
Lag (2014:12) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur
SFS-nummer
2014:12

Lag (2014:11) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

2014-01-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Ikraft
2014-06-13
CELEX-nr
32011L0083
Omfattning
ändr. 5, 13, 43 §§
SFS-nummer
2014:11
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:11) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation