lagen.nu

Nya och andrade lagar

Djurskyddslag (2018:1192)

2018-07-05

Författningstext

Departement
Näringsdepartementet
Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:1192
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

2018-06-30

Författningstext

Omfattning
upph. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1086
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.
Rubrik
Lag (2018:1086) om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde

Lag (2018:862) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:862
Rubrik
Lag (2018:862) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Lag (2018:861) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:861
Rubrik
Lag (2018:861) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Lag (2018:860) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 12 kap. 20 §, ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:860
Rubrik
Lag (2018:860) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Lag (2018:859) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 12 kap. 21 §, ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:859
Rubrik
Lag (2018:859) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (2018:858) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:858
Rubrik
Lag (2018:858) om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Lag (2018:857) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 27 kap. 24 §, 30 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:857
Rubrik
Lag (2018:857) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Lag (2018:856) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:856
Rubrik
Lag (2018:856) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Lag (2018:855) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:855
Rubrik
Lag (2018:855) om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

Lag (2018:854) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:854
Rubrik
Lag (2018:854) om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Lag (2018:853) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 16 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:853
Rubrik
Lag (2018:853) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:852
Rubrik
Lag (2018:852) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2018:851) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:851
Rubrik
Lag (2018:851) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Lag (2018:850) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:850
Rubrik
Lag (2018:850) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Lag (2018:849) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:849
Rubrik
Lag (2018:849) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Lag (2018:848) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 35 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:848
Rubrik
Lag (2018:848) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Lag (2018:847) om ändring i avgasreningslagen (2011:318)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:847
Rubrik
Lag (2018:847) om ändring i avgasreningslagen (2011:318)

Lag (2018:846) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:846
Rubrik
Lag (2018:846) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser

Lag (2018:845) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 13 kap. 8, 16 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:845
Rubrik
Lag (2018:845) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2018:844) om ändring i skollagen (2010:800)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 29 kap. 10, 11 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:844
Rubrik
Lag (2018:844) om ändring i skollagen (2010:800)

Lag (2018:843) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 8 kap. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:843
Rubrik
Lag (2018:843) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Lag (2018:842) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 13 kap. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:842
Rubrik
Lag (2018:842) om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Lag (2018:841) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 9 kap. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:841
Rubrik
Lag (2018:841) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Lag (2018:840) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:840
Rubrik
Lag (2018:840) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:839
Rubrik
Lag (2018:839) om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

Lag (2018:838) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:838
Rubrik
Lag (2018:838) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Lag (2018:837) om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:837
Rubrik
Lag (2018:837) om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Lag (2018:836) om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:836
Rubrik
Lag (2018:836) om ändring i lagen (2009:1254) om officiella veterinärer

Lag (2018:835) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:835
Rubrik
Lag (2018:835) om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165)

Lag (2018:834) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:834
Rubrik
Lag (2018:834) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Lag (2018:833) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 kap. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:833
Rubrik
Lag (2018:833) om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Lag (2018:832) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 4 kap. 3, 12, 17 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:832
Rubrik
Lag (2018:832) om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotek

Lag (2018:831) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 4 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:831
Rubrik
Lag (2018:831) om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2018:830) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:830
Rubrik
Lag (2018:830) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Lag (2018:829) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 13 kap. 16 §, 26 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:829
Rubrik
Lag (2018:829) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:828
Rubrik
Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Lag (2018:827) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:827
Rubrik
Lag (2018:827) om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Lag (2018:826) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:826
Rubrik
Lag (2018:826) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Lag (2018:825) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

2018-06-30

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:825
Rubrik
Lag (2018:825) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Lag (2018:824) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:824
Rubrik
Lag (2018:824) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Lag (2018:823) om ändring i vallagen (2005:837)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 15 kap. 20, 16 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:823
Rubrik
Lag (2018:823) om ändring i vallagen (2005:837)

Lag (2018:822) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 13 kap. 9, 13 §§, 14 kap. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:822
Rubrik
Lag (2018:822) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2018:821) om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:821
Rubrik
Lag (2018:821) om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund

Lag (2018:820) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:820
Rubrik
Lag (2018:820) om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Lag (2018:819) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:819
Rubrik
Lag (2018:819) om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

Lag (2018:818) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:818
Rubrik
Lag (2018:818) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Lag (2018:817) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 17 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:817
Rubrik
Lag (2018:817) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lag (2018:816) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5 kap. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:816
Rubrik
Lag (2018:816) om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Lag (2018:815) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 14 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:815
Rubrik
Lag (2018:815) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2018:814) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:814
Rubrik
Lag (2018:814) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Lag (2018:813) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:813
Rubrik
Lag (2018:813) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:812
Rubrik
Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Lag (2018:811) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:811
Rubrik
Lag (2018:811) om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Lag (2018:810) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:810
Rubrik
Lag (2018:810) om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Lag (2018:809) om ändring i epizootilagen (1999:657)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:809
Rubrik
Lag (2018:809) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Lag (2018:808) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:808
Rubrik
Lag (2018:808) om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

Lag (2018:807) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:807
Rubrik
Lag (2018:807) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Lag (2018:806) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:806
Rubrik
Lag (2018:806) om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:805
Rubrik
Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:804
Rubrik
Lag (2018:804) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2018:803) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:803
Rubrik
Lag (2018:803) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Lag (2018:802) om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:802
Rubrik
Lag (2018:802) om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare

Lag (2018:801) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 2 kap. 15 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:801
Rubrik
Lag (2018:801) om ändring i sjölagen (1994:1009)

Lag (2018:800) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:800
Rubrik
Lag (2018:800) om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:799
Rubrik
Lag (2018:799) om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5, 30 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:798
Rubrik
Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:797
Rubrik
Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:796
Rubrik
Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Lag (2018:795) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:795
Rubrik
Lag (2018:795) om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:794
Rubrik
Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Lag (2018:793) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:793
Rubrik
Lag (2018:793) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud

Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 7 kap. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:792
Rubrik
Lag (2018:792) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2018:791) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 37 a, 37 b §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:791
Rubrik
Lag (2018:791) om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 8 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:790
Rubrik
Lag (2018:790) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Lag (2018:789) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 20 kap. 2 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:789
Rubrik
Lag (2018:789) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:788
Rubrik
Lag (2018:788) om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Lag (2018:787) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr.
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:787
Rubrik
Lag (2018:787) om ändring i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag

Lag (2018:786) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:786
Rubrik
Lag (2018:786) om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:785
Rubrik
Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:784
Rubrik
Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

Lag (2018:783) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:783
Rubrik
Lag (2018:783) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Lag (2018:782) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 36 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:782
Rubrik
Lag (2018:782) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (2018:781) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 38 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:781
Rubrik
Lag (2018:781) om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

Lag (2018:780) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 112 kap. 6 och 7 §§, 113 kap. 22 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:780
Rubrik
Lag (2018:780) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:779) om ändring i miljöbalken

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 19 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:779
Rubrik
Lag (2018:779) om ändring i miljöbalken

Lag (2018:778) om ändring i jordabalken

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 19 kap. 22, 26 b, 26 d §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:778
Rubrik
Lag (2018:778) om ändring i jordabalken

Lag (2018:777) om ändring i föräldrabalken

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr. 19 kap. 13 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:777
Rubrik
Lag (2018:777) om ändring i föräldrabalken

Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Omfattning
ändr 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:776
Rubrik
Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Lag (2018:775) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Omfattning
ändr. 1, 29 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:775
Rubrik
Lag (2018:775) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

Lag (2018:774) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Omfattning
upph. 3 kap. 4 a §;ändr. 3 kap. 1, 8 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:774
Rubrik
Lag (2018:774) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lag (2018:773) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2018-11-01
SFS-nummer
2018:773
Rubrik
Lag (2018:773) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Lag (2018:772) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-06-21

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
upph. 64 kap. 41 §;ändr. 56 kap. 5, 9 §§, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 40 §§, 108 kap. 15, 17, 19 §§, 113 kap. 1 §, rubr. närmast före 64 kap. 24, 40 §, rubr. närmast efter 64 kap. 22 §;nya 64 kap. 17 a, 17 b, 17 c, 17, d, 46 §§, 113 kap. 31 §, rubr. närmast före närmast före 64 kap. 17 a, 17 c,h 46 §§, 113 kap. 41 §
SFS-nummer
2018:772
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:772) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:739) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348, direktiv 2009/52/EG
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 20 kap. 12, 12 a §§;nya 9 kap. 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9 kap. 14 §
SFS-nummer
2018:739
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:739) om ändring i utlänningslagen (2005:716)

Lag (2018:737) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 4 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:737
Rubrik
Lag (2018:737) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2018:736) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:736
Rubrik
Lag (2018:736) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Lag (2018:735) om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:735
Rubrik
Lag (2018:735) om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

Lag (2018:734) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 24 kap. 3 §, 27 kap. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:734
Rubrik
Lag (2018:734) om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Lag (2018:733) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 3 a kap. 10 §, 31 kap. 32 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:733
Rubrik
Lag (2018:733) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:732) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 5 kap. 6 §, ny 3 kap. 10 a §;rubr. närmast före 3 kap. 10 a
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:732
Rubrik
Lag (2018:732) om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Lag (2018:731) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 12 kap. 3, 4, 5, 11, 15, 23, 24, 25, 25 a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 d, 44, 49, 57, 62, 63, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91 §§, 13 kap. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a, 12, 14, 15, 16, 18–18 d, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33 , 36, 37, 38, 39, 40 §§, 17 kap. 1, 12 §§, 18 kap. 26 §, 20 kap. 25 §;nya 12 kap. 22 a §, 13 kap. 30 a §, rubr. ärmast före 12 kap. 22 a §,13 kap. 30 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:731
Rubrik
Lag (2018:731) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Lag (2018:730) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:730
Rubrik
Lag (2018:730) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Lag (2018:729) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 43 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:729
Rubrik
Lag (2018:729) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Lag (2018:728) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 12 kap. 8 §, 16 kap. 4 §, 19 kap. 10 §, 23 kap. 8, 9 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:728
Rubrik
Lag (2018:728) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2018:727) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 1 a, 5, 21, 22, 25, 26, 36, 37, 38 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:727
Rubrik
Lag (2018:727) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2018:726) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 10 kap. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:726
Rubrik
Lag (2018:726) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Lag (2018:725) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §, 12 kap. 1, 2, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10, 11 a, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 29 §§, 13 kap. 1, 10 §§, 15 kap. 19 §;nya 12 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 12 kap. 12 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:725
Rubrik
Lag (2018:725) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
upph. 2 kap. 2 §;ändr. 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 17 a, 18, 18 b, 20, 22, 23, 24, 25, 27 och 28 §§, 6 kap. 1, 2 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:724
Rubrik
Lag (2018:724) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:723
Rubrik
Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:722) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 24 kap. 14 §, 25 a kap. 10 §, 37 kap. 23, 26 §§, 39 kap. 16, 21, 21 a, 23, 24 a §§, 39 b kap. 25 §, 40 kap. 5 §, 42 kap. 15 a och 21 a §§, 43 kap. 5 §, 48 kap. 15 §, 49 a kap. 3 §, 57 kap. 34 §;ny 44 kap. 7 a §, rubr. närmast före 44 kap. 7 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:722
Rubrik
Lag (2018:722) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr 11 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:721
Rubrik
Lag (2018:721) om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Lag (2018:720) om ändring i ellagen (1997:857)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 12 kap. 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:720
Rubrik
Lag (2018:720) om ändring i ellagen (1997:857)

Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:719
Rubrik
Lag (2018:719) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

Lag (2018:718) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 1 a kap. 33 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:718
Rubrik
Lag (2018:718) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Lag (2018:717) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 3 §, 8 kap. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:717
Rubrik
Lag (2018:717) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Lag (2018:716) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:716
Rubrik
Lag (2018:716) om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
upph. 9 kap. 3 §;ändr. 1 kap. 1, 2, 9 och 10 §§, 6 kap. 4 §, 9 kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9 b, 12, 14, 18 a, 26, 28, 29, 30, 31 §§, 10 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:715
Rubrik
Lag (2018:715) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

Lag (2018:714) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:714
Rubrik
Lag (2018:714) om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 7 kap. 15 §, 15 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:713
Rubrik
Lag (2018:713) om ändring i konkurslagen (1987:672)

Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
SFS-nummer
2018:712
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:712) om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Lag (2018:711) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
upph. 5, 7 §§;ändr. 2, 3, 4, 5 a, 6, 8 b, 9, 9 a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:711
Rubrik
Lag (2018:711) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

Lag (2018:710) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 25, 54 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:710
Rubrik
Lag (2018:710) om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (2018:709) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:709
Rubrik
Lag (2018:709) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2017:1229
SFS-nummer
2018:703
Rubrik
Lag (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:702) om ändring i tullagen (2016:253)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:702
Rubrik
Lag (2018:702) om ändring i tullagen (2016:253)

Lag (2018:701) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 §, 64 kap. 6 §
SFS-nummer
2018:701
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:701) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:700
Rubrik
Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:3
Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:699
Rubrik
Lag (2018:699) om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:698
Rubrik
Lag (2018:698) om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Lag (2018:697) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 §;ny 3 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:697
Rubrik
Lag (2018:697) om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

2018-06-14

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:696

Lag (2018:694) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:694
Rubrik
Lag (2018:694) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Lag (2018:693) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:693
Rubrik
Lag (2018:693) om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Lag (2018:692) om ändring i skollagen (2010:800)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 29 kap. 6 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:692
Rubrik
Lag (2018:692) om ändring i skollagen (2010:800)

Lag (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a, 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2, 9 §§, rubr. 22 kap. 2 §;nya 21 kap. 3 a §, rubr. närmast före 21 kap. 3 a §
SFS-nummer
2018:691
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:690
Rubrik
Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Lag (2018:689) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:31
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:689
Rubrik
Lag (2018:689) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:688
Rubrik
Lag (2018:688) om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 1, 8, 9 §§
SFS-nummer
2018:687
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. För den som medgetts fingerade personuppgifter före den 1 januari 2019 gäller 8 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter

Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:686
Rubrik
Lag (2018:686) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:685
Rubrik
Lag (2018:685) om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Lag (2018:684) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 16, 17 a, 23, 30, 39, 40 §§;nya 17 b, 22, 32 a, 32 b, 42, 43 §§, rubr. 16, 31, 42 §§
SFS-nummer
2018:684
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:684) om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Lag (2018:683) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:683
Rubrik
Lag (2018:683) om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

Lag (2018:682) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ny 32 kap. 6 b §, rubr. närmast före 32 kap. 6 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:682
Rubrik
Lag (2018:682) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:681) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:681
Rubrik
Lag (2018:681) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:680
Rubrik
Lag (2018:680) om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Omfattning
ändr. 1 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:679
Rubrik
Lag (2018:679) om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Lag (2018:678) om ändring i riksdagsordningen

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ny 13 kap. 14 a §, ny tilläggsbest. 13.14 a.1, rubr. närmast före 13 kap. 14 a §, tilläggsbest. 13.14 a.1
SFS-nummer
2018:678
Övergångsbestämmelse

Bilaga (tilläggsbestämmelse 7.5.1)

 • 1. Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om
  • a) lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen,
  • b) lagstiftning om radio, television och film,
  • c) yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
  • d) press- och partistöd,
  • e) Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av riksrevisor från uppdraget och åtal mot riksrevisor,
  • f) riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken,
  • g) länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
  • h) den kommunala självstyrelsen,
  • i) medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot eller att ingripa i en ledamots personliga frihet, samt
  • j) anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
 • 2. Finansutskottet ska bereda ärenden om
  • a) penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
  • b) kredit- och fondväsendet,
  • c) det affärsmässiga försäkringsväsendet,
  • d) Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör konstitutionsutskottets beredning,
  • e) den kommunala ekonomin,
  • f) statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och rationalisering,
  • g) statens egendom och upphandling i allmänhet,
  • h) förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst ämnesområde,
  • i) budgettekniska frågor, samt
  • j) anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska unionen.
 • 3. Skatteutskottet ska bereda ärenden om
  • a) skatteförfarandet,
  • b) folkbokföring,
  • c) exekutionsväsendet, samt
  • d) anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.
 • 4. Justitieutskottet ska bereda ärenden om
 • 5. Civilutskottet ska bereda ärenden om
  • a) äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, jorda-, handels- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning,
  • b) försäkringsavtalsrätt,
  • c) associationsrätt,
  • d) skadeståndsrätt,
  • e) transporträtt,
  • f) konkursrätt,
  • g) konsumentpolitik,
  • h) internationell privaträtt,
  • i) lagstiftning av annat allmänt civilrättsligt slag,
  • j) bostadsförsörjning och annan bostadspolitik,
  • k) plan- och bygglagstiftningen samt andra frågor som har nära samband med denna,
  • l) vattenrätt,
  • m) expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet, samt
  • n) anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.
 • 6. Utrikesutskottet ska bereda ärenden om
  • a) rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,
  • b) internationellt utvecklingssamarbete,
  • c) utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete, allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, samt
  • d) anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd.
 • 7. Försvarsutskottet ska bereda ärenden om
  • a) totalförsvar,
  • b) samhällets räddningstjänst,
  • c) åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
  • d) kärnteknisk säkerhet och strålskydd,
  • e) sjö- och kustövervakning, allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, samt
  • f) anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
 • 8. Socialförsäkringsutskottet ska bereda ärenden om
  • a) socialförsäkringsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i denna, i den mån ärendena inte hör till ett annat utskotts beredningsområde,
  • b) familjeförmåner,
  • c) förmåner vid sjukdom och arbetsskada,
  • d) förmåner vid ålderdom,
  • e) förmåner till efterlevande,
  • f) bostadsstöd,
  • g) sjuklön,
  • h) socialavgifter,
  • i) migration,
  • j) svenskt medborgarskap, samt
  • k) anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.
 • 9. Socialutskottet ska bereda ärenden om
  • a) omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning,
  • b) omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning,
  • c) åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
  • d) alkoholpolitiska åtgärder,
  • e) hälso- och sjukvård,
  • f) sociala ärenden i övrigt, samt
  • g) anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
 • 10. Kulturutskottet ska bereda ärenden om
  • a) allmänna kultur- och bildningsändamål,
  • b) kulturarv,
  • c) folkbildning,
  • d) ungdomsverksamhet,
  • e) internationellt kulturellt samarbete,
  • f) idrotts- och friluftsverksamhet,
  • g) tillsyn och reglering av spelmarknaden,
  • h) trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredning,
  • i) radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredning, samt
  • j) anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 • 11. Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om
  • a) skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet,
  • b) högre utbildning, forskning och rymdfrågor,
  • c) studiestöd, samt
  • d) anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.
 • 12. Trafikutskottet ska bereda ärenden om
  • a) vägar och vägtrafik,
  • b) järnvägar och järnvägstrafik,
  • c) hamnar och sjöfart,
  • d) flygplatser och luftfart,
  • e) post,
  • f) elektroniska kommunikationer,
  • g) it-politik, samt
  • h) anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
 • 13. Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om
  • a) jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
  • b) vädertjänst,
  • c) naturvård,
  • d) miljövård i övrigt som inte tillhör ett annat utskotts beredning, samt
  • e) anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
 • 14. Näringsutskottet ska bereda ärenden om
  • a) allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor,
  • b) industri och hantverk,
  • c) handel,
  • d) immaterialrätt,
  • e) energipolitik,
  • f) regional tillväxtpolitik,
  • g) statlig företagsamhet,
  • h) pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet, samt
  • i) anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv.
 • 15. Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om
  • a) arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring,
  • b) arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning,
  • c) integration,
  • d) åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning,
  • e) jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, samt
  • f) anslag inom utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Lag (2015:382).

Rubrik
Lag (2018:678) om ändring i riksdagsordningen

Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

2018-06-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:677

Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

2018-06-14

Författningstext

Departement
Finansdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:676
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Lagen tillämpas första gången på den som innehar ett uppdrag som statsråd eller en anställning som statssekreterare när lagen träder i kraft.

Lag (2018:674) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:240, bet. 2017/18:CU13, rskr. 2017/18:335
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ny 9 kap. 42 a §, rubr. närmast före 9 kap. 42 a §
SFS-nummer
2018:674
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:674) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

2018-06-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:673

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

2018-06-14

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306, direktiv 2006/43/EG
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:672
Övergångsbestämmelse

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Lag (2018:670) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:168, bet. 2017/18:SfU25, rskr. 2017/18:330
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
upph. 114 kap. 20 §;ändr. 25 kap. 1, 9 §§, 26 kap. 11 §, 47 kap. 10 §, 103 kap. 4 §;ny 25 kap. 7 a §
SFS-nummer
2018:670
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:670) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308
Omfattning
ny 4 kap. 2 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:669
Rubrik
Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:654
Rubrik
Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Lag (2018:653) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
ändr. 14, 14 a, 15, 16,, 17, 17 a, 22, 23 §§;nya 14 a, 18 c §§
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:653
Rubrik
Lag (2018:653) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
ändr. 12, 15 a, 15 b, 15 c, 17, 18, 20, 20 a, 20 b, 39, 41, 42 §§;nya 12 a, 15 d, 17 b, 17 c, 20 c §§
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:652
Rubrik
Lag (2018:652) om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (2018:651) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
ändr. 25, 32, 32 a, 33, 33 a, 34, 36, 36 b, 44 §§;nya 32 b, 32 c, 34 a, 34 b §§
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:651
Rubrik
Lag (2018:651) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:650
Rubrik
Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

2018-06-14

Författningstext

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:649

Lag (2018:648) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 2, 6, 7, 8, 15 §§
SFS-nummer
2018:648
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:648) om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

Lag (2018:647) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 40 §§, 28 a kap. 1, 16, 17 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §, 28 a kap. 16 §, 40 kap. 4 §;nya 27 kap. 27 a §,
SFS-nummer
2018:647
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:647) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:150, bet. 2017/18:SfU27, rskr. 2017/18:329
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 77 kap. 16 §
SFS-nummer
2018:646
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan om efterlevandestöd som har kommit in till Pensionsmyndigheten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:645) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:165, bet. 2017/18:MJU20, rskr. 2017/18:313
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 29 § sätts närmast före 28 a §;nya 28 a §, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
SFS-nummer
2018:645
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:645) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2018:644) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:165, bet. 2017/18:MJU20, rskr. 2017/18:313
Ikraft
2019-01-01
Omfattning
ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. före 29 § sätts närmast före 28 a §;nya 28 a, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
SFS-nummer
2018:644
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:644) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2018:642) om ändring i minerallagen (1991:45)

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277
Ikraft
2018-08-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
SFS-nummer
2018:642
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
  • a) undersökningstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet,
  • b) ärenden om förlängning av undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet, och
  • c) ärenden om undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:642) om ändring i minerallagen (1991:45)

Lag (2018:641) om ändring i miljöbalken

2018-06-14

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277
Omfattning
ändr. 17 kap. 1 §;ny 9 kap. 6 i §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:641
Rubrik
Lag (2018:641) om ändring i miljöbalken

Lag (2018:636) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-06-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:132, bet. 2017/18:CU28, rskr. 2017/18:301
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 § och 9 kap. 5, 30 §§;ny 16 kap. 1 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:636
Rubrik
Lag (2018:636) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2018:631) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

2018-06-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §
SFS-nummer
2018:631
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för omhändertagande eller klampning som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:631) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Lag (2018:630) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

2018-06-07

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Omfattning
ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:630
Rubrik
Lag (2018:630) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Lag (2018:583) om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 29 §, rubr. närmast före 29 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:583
Rubrik
Lag (2018:583) om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lag (2018:582) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 9 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:582
Rubrik
Lag (2018:582) om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:581
Rubrik
Lag (2018:581) om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2018:580) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 9 kap. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:580
Rubrik
Lag (2018:580) om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Lag (2018:579) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:579
Rubrik
Lag (2018:579) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lag (2018:578) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 11 kap. 4 §;ändr. 12 kap. 6 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:578
Rubrik
Lag (2018:578) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:577
Rubrik
Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Lag (2018:576) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 3 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:576
Rubrik
Lag (2018:576) om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

Lag (2018:575) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:575
Rubrik
Lag (2018:575) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Lag (2018:574) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:574
Rubrik
Lag (2018:574) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:573
Rubrik
Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 19 c §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:572
Rubrik
Lag (2018:572) om ändring i tobakslagen (1993:581)

Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
ändr 17 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:571
Rubrik
Lag (2018:571) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:570) om ändring i miljöbalken

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
upph. 26 kap. 7 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:570
Rubrik
Lag (2018:570) om ändring i miljöbalken

Lag (2018:569) om ändring i kommunallagen (2017:725)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Omfattning
ändr. 1 §;nya 9 kap. 37, 38 §§, rubr. närmast före 9 kap. 37 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:569
Rubrik
Lag (2018:569) om ändring i kommunallagen (2017:725)

Lag (2018:568) om ersättning för minskat vattenområde

2018-05-31

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:135, bet. 2017/18:CU22, rskr. 2017/18:299
Tidsbegränsad
2024-01-01
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:568
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2023. Den ska dock fortfarande gälla för ersättningsanspråk som har kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 december 2023.

Lag (2018:567) om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:135, bet. 2017/18:CU22, rskr. 2017/18:299
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:567
Rubrik
Lag (2018:567) om ändring i lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde

Lag (2018:564) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286
Ikraft
2018-08-01
Omfattning
ändr. 12 §
SFS-nummer
2018:564
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:564) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Lag (2018:562) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286
Ikraft
2018-08-01
Omfattning
ändr. 49 kap. 10 §
SFS-nummer
2018:562
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:562) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Omfattning
ändr. 36 kap. 2 §, rubr. ärmast före 36 kap. 2 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:561
Rubrik
Lag (2018:561) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:560) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:560
Rubrik
Lag (2018:560) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

Lag (2018:559) om ändring i rättegångsbalken

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315
Omfattning
ändr. 27 kap. 2, 33 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:559
Rubrik
Lag (2018:559) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2018:558) om företagshemligheter

2018-05-31

Författningstext

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315, direktiv (EU) 2016/943
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:558
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Omfattning
ny 15 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:556
Rubrik
Lag (2018:556) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (2018:555) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Omfattning
ändr. 51 kap. 11 a, 14, 23 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:555
Rubrik
Lag (2018:555) om ändring i socialförsäkringsbalken

Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:554
Rubrik
Lag (2018:554) om ändring i patientlagen (2014:821)

Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 §;ny 7 kap. 2 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:553
Rubrik
Lag (2018:553) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Lag (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

2018-05-31

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:227, bet. 2017/18:NU15, rskr. 2017/18:279
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:551
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förelägganden och förbud som har beslutats före ikraftträdandet.

Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning

2018-05-31

Författningstext

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
Prop. 2017/18:227, bet. 2017/18:NU15, rskr. 2017/18:279
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:550
Övergångsbestämmelse

Lag (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Omfattning
ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1149
SFS-nummer
2018:546
Rubrik
Lag (2018:546) om ändring i lagen (2017:1149) om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Omfattning
ändr. 15 kap. 2 § i 2017:1148
SFS-nummer
2018:545
Rubrik
Lag (2018:545) om ändring i lagen (2017:1148) om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2018:544) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 a §, 8 kap. 1 a §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 7 och 15 §§, 15 kap. 2 §
SFS-nummer
2018:544
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:544) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag (2018:543) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Omfattning
ändr. 23 kap. 15 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:543
Rubrik
Lag (2018:543) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Lag (2018:542) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 10 kap. 3, 11 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §;nya 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a
SFS-nummer
2018:542
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § och i övrigt den 21 juli 2018.
 • 2. Ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som den 21 juli 2018 förvaltar en värdepappersfond vars fondbestämmelser har godkänts av Finansinspektionen och för vilken det även krävs auktorisation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, får fortsätta förvalta fonden till och med den 21 januari 2019. För att fortsätta förvalta fonden efter det datumet krävs auktorisation enligt den förordningen. Om en ansökan om auktorisation har getts in till Finansinspektionen senast den 21 januari 2019, får fondbolaget eller förvaltningsbolaget dock fortsätta förvalta fonden till dess att ansökan har prövats slutligt.
Rubrik
Lag (2018:542) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Lag (2018:540) om ändring i brottsbalken

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281
Omfattning
ändr. 5 kap. 5 §, 16 kap. 9, 14 a §§, 29 kap. 2 § b
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:540
Rubrik
Lag (2018:540) om ändring i brottsbalken

Lag (2018:535) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 1, 3, 4 §;ny 1 a §
SFS-nummer
2018:535
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:535) om ändring i lagen (1988:609) om målsägandebiträde

Lag (2018:534) om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
2018:534
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. Om en offentlig försvarare har förordnats före ikraftträdandet gäller 19 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2018:534) om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

Lag (2018:533) om ändring i rättegångsbalken

2018-05-31

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:86, bet. 2017/18:JuU24, rskr. 2017/18:288
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 21 kap. 6 §, 31 kap. 1 §, 48 kap. 2 §, 49 kap. 5 §
SFS-nummer
2018:533
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:533) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2018:524) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-05-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Omfattning
ändr. 15 kap. 8, 10 §§, 26 kap. 19 c § i 2017:1244
SFS-nummer
2018:524
Rubrik
Lag (2018:524) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:523) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2018-05-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
upph.10 kap. 7 §, 11 kap. 42 §, rubr. närmast före 10 kap. 7 §, 11 kap. 42 §, 61 kap. 17 a §;ändr. 2 kap. 1 §, 8 kap. 15 och 24 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 18, 21, 37 §§, 16 kap. 22 §, 61 kap. 1, 18 §§;nya 61 kap. 17 a, 17 b §, rubr. närmast före 61 kap. 17 a §
SFS-nummer
2018:523
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:523) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Lag (2018:522) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-05-24

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 10 kap. 3 §, 15, kap. 10 §
SFS-nummer
2018:522
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 • 2. För sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet gäller fortfarande bestämmelserna i 10 kap. 3 § i den äldre lydelsen.
Rubrik
Lag (2018:522) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:152, bet. 2017/18:AU13, rskr. 2017/18:271
Ikraft
2018-07-02
Omfattning
ändr. 21 §
SFS-nummer
2018:519
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:519) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:502
Rubrik
Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Lag (2018:501) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 9, 19 §§ ;ny 61 b §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:501
Rubrik
Lag (2018:501) om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

Lag (2018:500) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:500
Rubrik
Lag (2018:500) om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (2018:499) om ändring i rättegångsbalken

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Omfattning
ändr. 17 kap. 10 §, 30 kap. 8 § och 48 kap. 9, 17, 18 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:499
Rubrik
Lag (2018:499) om ändring i rättegångsbalken

Lag (2018:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

2018-05-19

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:208, bet. 2017/18:KU45, rskr. 2017/18:269
Omfattning
ändr. 29 kap. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:498
Rubrik
Lag (2018:498) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Lag (2018:485) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2018-05-17

Författningstext

Förarbeten
Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ikraft
2018-07-01
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 15 kap. 1 och 3 §§, 16 kap. 1 §, 18 kap. 3 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:527
SFS-nummer
2018:485
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2018:485) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation